Město Loket

HRAD LOKET

Hrad tvoří dominantu města a hraje v historii města důležitou roli.

Založení hradu se odhaduje podle nalezených románských prvků do 3. čtvrtiny 12. století, do doby vlády Vladislava I. Z této doby pochází i rotunda, která byla odhalena v roce 1966, věž a část zdiva u věže.

Stavbu výrazně ovlivňuje nedostatek prostoru na vyvýšené plošině, takže jednotlivé objekty musely být zbourány nebo se staly součástí pozdějších přestaveb. Dá se předpokládat, že k nejstarším objektům patřila i takzvaná skalní světnice, která byla spojena s věží. To umožňovalo přesun v případě nebezpečí do věže, jejíž jediný vchod byl  ve výšce několika  metrů nad zemí.

Ve 2. polovině 14. století byla přistavěna budova markrabství. Po roce 1412  pak i budova hejtmanství.Za vlády Lucemburků vzniklo i jádro severního paláce.

Lucemburkové měli vůbec hrad ve velké oblibě. Několikrát zde pobývala Eliška Přemyslovna se svými dětmi, zvláště v neklidných dobách nebo v době konfliktů mezi ní a Janem Lucemburským. V roce 1319 došlo k poslední roztržce. Král zbavil Elišku vlivu na děti a odeslal ji do Mělníka. Děti zde pak byly dva měsíce „vězněny“, mezi nimi i pozdější císař Karel IV, který zde viděl svou matku naposledy.

V dospělém věku Karel IV. pobýval na hradě několikrát.Obnovil městu některá privilegia a pomohl tak k obnově po požáru. Jeho syn Václav IV. na hradě strávil tříměsíční líbánky se svoji druhou manželkou Sofií, krásnou bavorskou princeznou. Další Lucemburk, císař Zikmund , zastavil hrad, když potřeboval peníze, nejprve Půtovi z Illburka a pak v roce 1434 Kašparu Šlikovi. Šlikové měli hrad v držení 110 let. Do této doby spadají další přestavby. Do popředí se dostávají vlivy renesance a hlavně touha po pohodlném, representativním sídle. Je dostavěn severní palác, kaple ve východním křídle, bastion s přilehlými křídly. Východní bašta je přestavěna na rodový archiv. Ve východním křídle je v 1. patře vybudován velký sál. Majetek byl Šlikům zabaven za jejich účast v odboji proti Ferdinandu Habsburskému. Hrad se vrací do majetku města v roce 1602. V této době však k žádným  významným úpravám nedochází. Ty nastaly až na začátku 19. století; a to přestavbou na vězení, které mimo jiné sloužilo  svému účelu až do roku 1948. Zanikla skalní světnice, třetí podlaží šlikovského zámku bylo strženo, zaniklo nádvorní křídlo a kuchyňský dům. Vězení se nacházelo v budově velkého bastionu, severního paláce a části východního křídla. Mělo dvě patra v podzemí, jedno na úrovni terénu a dvě nad zemí. V letech této přestavby se změnila i příjezdová cesta do hradu.

V roce 1907 vzniká v markraběcím domě muzeum. Je zde umístěna především sbírka porcelánu.

V letech 1972 – 1993 probíhá boj s dřevomorkou a  rozsáhlé rekonstrukce. Od roku 1993 je hrad celoročně přístupný.

HRAD LOKET
HRAD LOKET
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj