Město Loket

THEODOR KÖRNER

THEODOR KÖRNER

Na jedné ze skal pod loketským hradem je osazena bronzová pamětní deska, která připomíná básníka Theodora Körnera a jeho vztah k Lokti.

Theodor Körner se narodil 23. září 1791 v Drážďanech v rodině vysokého státního úředníka, který však měl blízko k umění a mezi jeho přátele patřil například Friedrich Schiller.

Körner po studiích v rodném Sasku a Berlíně odešel do Vídně, kde se roku 1812 stal c.k.dvorním divadelním básníkem. Ve své době byl velmi oblíben nejen jako dramatik, ale hlavně byl znám jako autor vlasteneckých válečných písní. Náležel mezi představitele romantického uměleckého směru Sturm und Drang - tento pojem je do češtiny dosti zdařile opisován jako var a kvas. Sturm und Drang kladl důraz na iracionálno a cit a zdůrazňoval úlohu geniální osobnosti v umění i dějinách.

Körner je autorem několika dramat a jediné básnické sbírky "Lyra a meč", která obsahuje hlavně vřelé vlastenecké verše, které obrážejí protinapoleonské pocity německé mládeže. Přísnější literární historikové dnes označují Körnerova dramata jako příliš poplatná Schillerové vzoru a navíc jako nezralá a veselohry primitivní.

Sbírku Lyra a meč Körner upravoval v roce 1813 v Karlových Varech, kde si léčil zranění. Pobýval zde ovšem i v roce 1811 a tehdy zde vytvořil i několik básní, například o staletých dubech v Dalovicích  - ty dnes nesou jeho jméno a básník zde má také bronzový pomník.

Körner navštívil i Loket a hrad jej inspiroval k dalším veršům. Jedna z básní cituje v názvu Weyrotherovu vyhlídku, což je altán pod hradem, blíže zmíněné pamětní desky. Básník znal dobře i Svatošské skály a pověst o Janu Svatošovi zpracoval ve vlastní verzi, jejíž úroveň se, alespoň dle názoru autora této poznámky, poněkud blíží úrovni červené knihovny.

Tolik tedy o vztahu dnes již téměř zapomenutého poety k našemu kraji.

Theodor Körner zemřel velmi mladý, v necelých dvaadvaceti letech padl v bitvě u Gadebusche dne 26. srpna 1813.

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj