Město Loket

TV Západ: Chystá se velký projekt na revitalizaci hřbitova

TV Západ: Chystá se velký projekt na revitalizaci hřbitova

Město Loket spravuje dva hřbitovy, které fungují a jedno menší, spíše již pietní, místo. Na největším z nich se chystá na rozsáhlé úpravy, pro které chce získat dotace.

„My z hlediska těch vnitřních prostor chceme postupovat etapově. První bylo, že jsme zpracovali technologii té vnější části toho hřbitova. Tzn., jak opravit kovový plot toho hřbitova, protože je to historické a v současné době hodně už prorezlé. Tam máme stanovenou technologii, plus potřebujeme opravit ty zdi. Tam připravujeme nějaký projekt společně z toho Českoněmeckého fondu, protože na tomto hřbitově je pohřbena velká část německých obyvatel, to je první. Tu vnitřní část, kterou v současné době připravujeme, tu bychom chtěli z dotace životního prostředí opravit. A to je jednak stromy, které už ohrožují z hlediska té bezpečnosti, některé pokácet, provést zdravotní řez, plus zároveň s tím vysadit i nové, vhodné typy dřevin, právě na tento hřbitov,“ popsal starosta Lokte Zdeněk Bednář.

V nedávné minulosti město investovalo nemalé prostředky do okolí hřbitova. Mohutná zeď z kamene, asfaltovaná cesta podél i úpravy terénu – to vše předcházelo chystané revitalizaci místa posledního odpočinku. Samotný hřbitov je rozsáhlý a najdou se zde zajímavá místa.

„Rozloha toho hřbitova je dostatečná. Domnívám se, že zde v Karlovarském kraji patří mezi jedny z nejvýznačnější, protože jednak ta poloha a ten prostor, který máme, tak umožňuje tu volnost toho pohřbívání, na rozdíl od jiných měst, která bojují s tou plochou. Čili zhruba rozloha hřbitova je necelých 1,8 hektaru. Ta finanční náročnost toho projektu vyleze samozřejmě jednak z biologického a z dendrologického posudku a z návrhu celého toho řešení toho hřbitova, ale určitě budeme v jednotkách milionů korun se pohybovat,“ naznačil rozsah Bednář.

Ročně město investuje statisíce korun do správy a běžné údržby hřbitovů. Škody vznikají především pády větších větví z přestárlých stromů.

„Jsou zanedbané ty stromy. Dnes po sebemenším větříku musíme okamžitě přijít a chodíme po hřbitově a sbíráme suché, opadané větve, některé o velkých průměrech. Město Loket přistoupilo k tomu, že zpracovává projekt na revitalizaci té zeleně. Už tady proběhla schůzka s odborníky. My si netroufáme sami určit, co by mělo jít k zemi, nebo co by se mělo nějakým způsobem upravit, to musí určit odborník. Ten rozsah bude daný nějakým posudkem. Už dopředu, když jsme to procházeli, tak odborník tady měl vztyčený prst nad spoustou stromů, které jsou na hraně své životnosti a mohly by způsobit při nějakém větru nějaké neštěstí,“ přiblížil správce hřbitova Patrik Stangar.

Kromě zeleně probíhá i postupná úprava některých pohřebních míst. Ačkoliv se jedná již o opuštěné hroby, které by se mohly zrušit.

„Ty, které jsou nezajímavé, jsou z betonu, jsou rozpadlé, už se nedají zachránit, není tam čitelný vůbec název nebo jméno, ten se zruší. Ty hroby, které mají nějaký zajímavý náhrobek, tak se musí náletové dřeviny vykosit. Různě jsou obruby okolo těch hrobů popadané, takže to se musí vykopat, dát dohromady zpátky do původního tvaru a vyplevelí se to, zaseje se znova trávou a ten náhrobek se musí očistit,“ vysvětlil postup Stangar.

O místním hřbitově má vzniknout publikace mapující jeho historii včetně zajímavostí, které se k němu váží.

„Je zde hrobka Rudolfa Kämpfa, význačného podnikatele zde v regionu a je to zakladatel porcelánky v Loučkách. Takových to náhrobků je zde celá řada a velice rádi bychom toto všechno zachovali, oživili a uvidíte potom při další prohlídce toho hřbitova, jak se tomu věnujeme,“ dodal Bednář.

Akci na obnovu hřbitova má město naplánovánu na více let. První práce by mohli začít už letos na podzim.

zdroj: TV Západ

25.4.2016
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj