Město Loket

ZUŠ: Pluhův dům byl dějištěm krajské soutěže

ZUŠ: Pluhův dům byl dějištěm krajské soutěže

V březnu a dubnu 2016 ožívá koncertní sál Pluhova domu několika pěknými aktivitami. 17. Března se zde uskutečnil „Koncert ke dni učitelů“, kde mohli žáci ZUŠ i veřejnost slyšet skladby různých slohových období. 8. dubna se do Horního Slavkova sjeli účastníci Krajského kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, kteří byli prostorem Pluhova domu i koncertním sálem doslova nadšeni. Dva soubory rozhodnutím poroty postoupily do celostátního kola této soutěže ZUŠ. 13. dubna se zde konal „Jarní koncert žáků ZUŠ“, vystoupili žáci z Horního Slavkova i Lokte.

Žáci ZUŠ reprezentovali školu v krajském kole soutěže v Mariánských Lázních, duo příčných fléten (Blanka Žilíková a Anežka Bartoňová) zde získalo krásné 2. místo, trio ve složení klarinet, fagot, příčná flétna (Adéla Hajná, Anežka Bartoňová a Blanka Žilíková) získalo taktéž 2. místo. Poděkování patří pedagogům zmíněných souborů p. M.Rothbauerovi a pí. Gabriele Dundové Sojkové za přípravu žáků na soutěž. Žákyně Eliška Lieblová nás reprezentovala v celostátním kole soutěže „Karlovarský skřivánek“.

27.4.2016
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj