Město Loket

Ze života základní školy Loket

Předvánoční čas byl hodně ve znamení blížících se svátků, ale prostor dostala i 1. pomoc nebo třeba beseda.

Pro děti z 1. stupně bylo v loketské městské knihovně připraveno promítání filmu Malý pán. 29. listopadu ho zhlédly 1. – 3. ročníky a 1. prosince 4. – 5. třídy. Všem se snímek moc líbil.

Počínaje prosincem pak začaly třídy 1. stupně žít adventním časem. Hned 1. prosince se v Radniční konal Mikulášský jarmark. Už od září se děti pilně připravovaly a vyráběly krásné výtvory, které chtěly na jarmarku nabízet. Akce se nakonec povedla, rodičům žáčci zazpívali, zatancovali, přednesli básničky a nachystali i malé pohoštění. Na jarmark se přišel podívat i samotný Mikuláš. „Děkujeme Loketským městským lesům za dodání materiálu a krásných vánočních stromků,“ vzkazují lesníkům paní učitelky.

I letos prvostupňáci vyráběli ozdoby určené na  stromeček v kostele sv. Václava. Ty letošní jsou bílé a červené a zdobí stromek od 7. prosince, kdy je tam děti pověsily. A další hezkou tradicí se stalo společné zpívání v kostele poslední školní den před zimními prázdninami. To letošní se uskutečnilo 22. prosince od 10 hodin.

Pro žáky 2. stupně byla také připravena řada aktivit. 19. listopadu pokračoval na sokolovském gymnáziu projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji. Tentokrát se laboratorních pokusů zúčastnila 9.A, doplněná několika žáky z béčka. V odborných laboratořích si mohli sami pokusy vyzkoušet.

A roztočila se i školní kola olympiád. 22.listopadu to bylo klání historiků, Dějepisná olympiáda, která je určená pro osmáky a deváťáky. Letošní téma zní Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století. Přihlásili se sice pouze dva žáci, Martin Růžička z 9.B a Iva Malíková z 9.A. Oba však prokázali, že téma jim není až tak vzdálené, dosáhli potřebného počtu bodů, a postupují  tudíž do okresního kola, které se bude konat v lednu.

Šesťáci se 29. listopadu zúčastnili v rámci primární prevence besedy s Katkou, která zastupovala kontaktně-terénní centrum Kotec. Katka jim představila organizaci a vysvětlila, co je jejím posláním. Děti se dozvěděly, kdo jsou cílové skupiny Kotce a jak se s nimi pracuje. Také jim bylo připomenuto, jak reagovat, když najdou injekční stříkačku.

V rámci tělesné výchovy absolvovaly všechny ročníky 2. stupně projekt 1. pomoc Asociace Záchranný kruh „Chraň svůj svět, chraň svůj život“. Žáci si připomněli, jaké výkony mohou zachránit život, zopakovali si nepřímou masáž srdce, resuscitaci, šokovou polohu a další důležité informace, například telefonní čísla a jak nahlásit záchranné službě do telefonu, co se stalo. Deváťáci měli pozvaného i hosta – odborníka přímo z praxe – záchranáře Mgr. Bc. Václava Ondru. Díky němu viděli mnohé na praktických ukázkách.

Vycházejícím ročníkům se stále více blíží čas rozhodnutí, kdy budou muset vyplnit a odevzdat přihlášky k dalšímu studiu. Pomoci v rozhodování jim mají i schůzky k volbě povolání. Na 1. prosince pozval výchovný poradce pan učitel František Křivánek žáky, jejich rodiče a zástupce některých středních škol z regionu, zejména těch, o něž mají žáci největší zájem. Jednotliví zástupci prezentovali své školy, přiblížili studium, obory, které lze na škole studovat, i veškeré výhody. Žáci i rodiče se mohli ptát na všechno, co je zajímalo, obdrželi informační letáky. Podobné schůzky jsou velmi přínosné pro všechny zúčastněné strany.

No a ani druhostupňáci neignorují advent a blížící se Vánoce. Žákovská rada pod vedením paní učitelky Marty Kupčíkové připravila jako již tradičně mikulášskou nadílku pro všechny žáky školy. V pondělí 5. prosince obešli Mikuláš, anděl a čerti všechny třídy. Pokud děti zazpívaly nebo odříkaly básničku, sladká odměna je neminula. Pokud ne, a ještě navíc zlobily … víte, jak to v takových případech chodí…?!

Žáci a zaměstnanci ZŠ Loket přejí všem Lokeťanům i Nelokeťanům všechno nejlepší v novém roce. Ať ten rok 2017 přinese samá pozitiva, klady a sociální jistoty, jak praví klasik. Ale hlavně hodně a hodně zdraví, úspěchů, štěstí, klidu  a pohody.

ZŠ Loket

Ze života základní školy Loket
Ze života základní školy Loket
Ze života základní školy Loket
5.1.2017
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj