Město Loket

TV Západ: Město chce letos zprovoznit dvě záchytná parkoviště

TV Západ: Město chce letos zprovoznit dvě záchytná parkoviště

Komplikovaná situace s parkováním panuje dlouhodobě ve městě Loket. Malé historické centrum, hojně navštěvovaný hrad a zájem turistů nejsou jediné důvody, proč zaparkovat v centru je často téměř nemožné. Město hledá řešení v záchytných parkovištích, které by pomohly alespoň při velkých akcích.

„Je to pro nás velmi složité, protože zde máme dva naprosto omezující faktory. To je povodí Ohře, protože Loket je z velké části v aktivní vodě a z další části v té stoleté vodě.

Čili tam nás to velmi limituje. Druhá věc je, že vlastníky pozemku je Správa železniční dopravní cesty. V současné době jednáme o možnosti rozšíření do prostor, které vlastní Správa železniční dopravní cesty. Takže máme takové tři nebo čtyři záchytné body. Prvním je vybudování parkoviště Loket – předměstí. Zde bychom chtěli z té strany Horního Slavkova vybudovat záchytné parkoviště. Dále připravujeme variantu, že by se 1x v měsíci obchvat Lokte udělal jednosměrný a tam na té komunikaci podélné stání. Tam by se mohlo stát. Další je vybudování parkoviště vedle nádraží. Zde by zhruba vzniklo celkem 100 parkovacích míst. Poslední by bylo to velké záchytné parkoviště hned při vjezdu do Lokte na té louce vlevo při sjíždění z kruhového objezdu. Tam je to ale vázané. Musíme dodržet zákonnou normu pro toho zemědělce, který to měl v nájmu. Tam ten pozemek budeme mít k dispozici až v září, když skončí jeho zákonná nájemní smlouva. Vidím to, že bychom to rozšířili na ten příští rok. Část pozemku využijeme v této lokalitě ještě v letošním roce, ale to „gró“ bychom realizovali v příštím roce,“ vysvětlil starosta Lokte Zdeněk Bednář.

Na parkoviště u zastávky Loket předměstí i druhé železniční stanice má město vyčleněné prostředky v letošním rozpočtu. Na velké záchytné parkoviště na louce u vjezdu do města od dálnice chce připravit peníze v rozpočtu příštího roku. V nadcházející turistické a kulturní sezóně bude více spolupracovat s policií.

„Jsme dohodnuti s PČR Sokolov, která k tomu přistoupila velice aktivně. Posílí nám hlídky na vybrané akce, ať už je to vinobraní, vybrané koncerty nebo letní slavnosti, kde jednak my dáme hasiče, spolupracující pracovníky, jako to má třeba motokros, který to má naprosto dokonale zvládnuté, a k tomu bude asistence těch policejních hlídek tak, aby si už návštěvník nedělal, co chce, ale opravdu fundovaně byl naváděn na ty parkovací místa,“ dodal Bednář.

Jednou za měsíc se má také zjednosměrnit objízdná komunikace kolem města a umožnit tak další parkování.

zdroj: TV Západ

9.5.2017
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj