Město Loket

Ze života ZŠ Loket

Poslední dny letošního školního roku byly plné řady akcí.

Do okresního kola Pythagoriády, které se konalo 16. května na sokolovském gymnáziu, postoupily dvě žákyně 5. třídy – Kateřina Vašáková a Štěpánka Krausová. Vedly si úspěšně, Káťa skončila na 2. místě a Štěpánka byla čtvrtá.

Páťáci absolvovali i řadu dalších akcí. 23. května to byl pétanque v Královském Poříčí. Družstvo kluků ve složení Ondřej Nosál, Marek Winter, Viktor Konečný, Martin Sinkule, Saša Lonský, Filip Glassl obsadilo 2. místo a děvčata Veronika Kurková, Klára Sobotová, Nela Velez, Kristýna Simonová, Veronika Kamenská, Kateřina Vašáková skončila na 4. příčce.

Rovněž žáci 5. třídy se zúčastnili výuky dopravní výchovy na základě modelových situací, kde si řekli, jaké je správné a nesprávné chování řidičů a chodců. Lektorkou byla PaedDr. Lenka Frajerová. Podle instrukcí lektorky pak zdramatizovali různé situace, které mohou nastat v silničním provozu. Tyto scénky poté prezentovali předškolákům a předali jim i své zkušenosti, které během výuky získali. Akce byla úspěšná. Páťáci si vyzkoušeli roli lektora (učitele) a moc se jim to líbilo.

A ještě jednou pátá třída. Ta si totiž jako první vyzkoušela v pátek 9. června nově otevřenou dětskou stezku Letem Karlovým světem na hradě Loket. Ve skupinkách si všichni prošli jednotlivé panely a plnili úkoly v pracovních sešitech. Stezka se jim moc líbila, většina reakcí po návratu zpět do školy byla pozitivních a pochvalných.

V úterý 30. května vyrazily 2. až 5. třída na školní výlet. Cílem byl zážitkový park Mirakulum. Výlet se dětem moc líbil.

„Nejvíc se mi líbily obří houpačky. Je to v Milovicích u Prahy. Je tam: ZOO, bludiště, velká trampolína, velká houpačka, podzemní chodby …“ (Lola Kurucová)

„Nejlepší byly podzemní chodby, malinko jsem se bála, ale potom to bylo dobré. Potom se mi líbilo bludiště, 2x jsem se ztratila, bylo to hrozně veliké. Hodně se mi to líbilo.“

„Jsme byli v parku Mirakulum. Byla tam trampolína a obří houpačky. Ze všeho mám krásný zážitek. Byl tam taky hrad a lanová centra. Pak jsme odjížděli a cesta trvala 3 a půl hodiny. Tento den si budu pamatovat, protože byl můj nejoblíbenější.“ (Milan Novotný)

„V Mirakulu je to jako v ráji. Jsou tam: trampolíny, bludiště, lanové hrady, vodní svět… Je tam 43 atrakcí. Bylo to v Milovicích. Ráda bych se tam vrátila znovu.“ (Krupová)

A co žáci 2.stupně? V úterý 2.5. byli na výchovném koncertu v Horním Slavkově v kulturním domě. Koncert pořádala ZUŠ Horní Slavkov ve spolupráci se ZUŠ Kraslice. Mezi účinkujícími byly i žákyně naší školy. Připraveno bylo vystoupení tanečních souborů pod vedením Šárky Horákové a Markéty Kuttnerové, duo na příčné flétny (jedna z interpretek byla naše bývalá žákyně Blanka Žilíková), pěvecký sbor ZUŠ choir Melodie Horní Slavkov společně s pěveckým sborem Melodie Kraslice pod vedením sbormistryně Ivety Poslední. Některé členky pěveckého sboru měly i sólové vystoupení. Nejvíce se líbil pěvecký sbor. Pěkné bylo i taneční vystoupení našich žákyň Daniely Bartůňkové a Pavly Sendrejové.

Peer aktivisté v květnu realizovali další modul pro 4. třídy v rámci primární prevence.  Při přípravě jim pomáhala koordinátorka – primární preventistka Radka Jarošová. Zaměřili se na to, čeho by se měly děti vyvarovat, aby zůstaly v bezpečí, připomněli si důležitá telefonní čísla, jak se zachovat v různých situacích. Pomocí „koláčů“ děti zakreslily, jak se jevím sám sobě a druhým. Měly by rozlišovat mezi riziky, která si mohou způsobit samy, a riziky zapříčiněnými jinými lidmi. Pro 4. A si tento modul připravili  Andy Jarošová, Šárka Pospíšilová, Natka Remeselníková, Denča Mašková, Karolína Štefková, Robin Stárk, Sabča Zajačková a Maruška Kočová. Pro 4. B Andy Oláhová, Lucka Šreinová, Pája Sendrejová, Dája Bartůňková, Bětka Antonová, Adam Volný, Víťa Pospíšil. Moduly pro 2. třídu a 5. třídu se realizovaly během měsíce června. Všem patří velké poděkování.

Deváté ročníky v květnu navštívily městskou knihovnu, kde se v rámci přírodopisu na téma Dějiny Země naučily tvořit myšlenkové mapy na jednotlivá geologická období, zopakovaly si desatero pro tvůrce referátu a naučily se hledat odborné zdroje do svých prezentací na dané téma.  Vše probíhalo ve spolupráci s Bc. Klárou Rozsypalovou, které tímto moc děkujeme.

V rámci primární prevence, sexuální výchovy proběhla 15. června beseda pro deváté ročníky s MUDr. Bauerovou.

Budoucí prvňáčci se pravidelně ve 2. pololetí připravovali na školu díky Školáčkovi. Předposlední setkání proběhlo 29. května a děti si při něm zacvičily v tělocvičně. Úplně poslední Školáček se pak konal 12. června. Teď už jen prázdniny a pak už ostrý start.

Vrcholnou akcí letošního roku byl kulturní program Děti baví Loket. V amfiteátru 10. června všechny třídy představily vystoupení, která poctivě několik měsíců nacvičovaly. Vyráběly kulisy, kostýmy, daly do toho často opravdu všechno a moc se těšily. Tancovalo se, zpívalo, hrály scénky. Se svým působením na základce se rozloučili deváťáci společně zazpívanou písničkou. V závěru proběhlo již tradiční pasování budoucích prvňáků, kterého se jako obvykle chopili právě vycházející žáci. Svou troškou do mlýna i letos přispěli učitelé a vychovatelé společně nacvičeným tanečním vystoupením v rytmu písně Holky z naší školky.

Žáci i zaměstnanci ZŠ Loket přejí všem krásné období letních prázdnin, hodně sluníčka během dnů dovolené. Ať všichni během léta načerpáte nové síly, odpočinete si a užijete příjemné dny volna.

ZŠ Loket

Ze života ZŠ Loket
Ze života ZŠ Loket
Ze života ZŠ Loket
Ze života ZŠ Loket
6.7.2017
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj