Město Loket

INFORMACE O ČÁSTEČNÉ UZAVÍRCE ulice Nádražní

INFORMACE O ČÁSTEČNÉ UZAVÍRCE ulice Nádražní

V termínu od 4.9. do 29.10.2017 (I. etapa) z důvodu provádění stavby rozšíření průjezdního profilu silnice II/209  (od křižovatky silnic II/209 a III/1811 - odbočka na Královské Poříčí ke hřbitovu) v Nádražní ulici, byla Městským úřadem Sokolov, odborem dopravy povolená částečná uzavírka silnice II/209. V I etapě stavby bude průjezdný jen  jeden jízdní pruh.  Provoz bude řízen semafory - kyvadlově. 

Ve II. etapě výstavby bude silnice uzavřená i pro autobusy i vozidla IZS. Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, vydá rozhodnutí o uzavírce silnice a stanoví objízdnou trasu, která bude vyznačena dopravním značením.

Silniční správní úřad Loket

11.8.2017
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj