Město Loket

Novinky ze ZŠ Loket

V pondělí 26. března se na prvním stupni oslavovalo jaro. Žáci 1., 2. a 3. tříd si připomínali velikonoční zvyky a tradice. Všechny výukové předměty tento den spojovala velikonoční tematika. Děti si zopakovaly koledy a říkanky. Zasoutěžily si a zahrály si s míčem a se švihadly. Hostem byla paní Šrajbrová, která s dětmi pískovala obrázky, a pan Nývlt, který s dětmi pletl pomlázky.

Po velikonočních prázdninách čekalo na žáky druhého stupně překvapení v podobě výuky v přírodě - lesní pedagogiky. Cílem lesní pedagogiky je přiblížit dětem, jak funguje ekosystém lesa. Snaží se prohloubit jejich zájem o přírodu a ochranu životního prostředí. Děti se během akce dozvěděly mnoho zajímavého o lesních živočiších, dřevinách, rostlinách, o lesním hospodaření a myslivosti.  Žáci určovali dle listů a plodů druhy stromů, dle letokruhů stáří stromů, měřili moderními přístroji jejich výšku, učili se zasadit mladé stromky, nebo rozeznávat druhy zvěře, ptáků, hmyzu. Akci organizovaly Lesy ČR, Střední lesnická škola Žlutice, p.o. a Loketské lesy ve spolupráci s dalšími organizacemi , pod záštitou Ministerstva zemědělství.

Dne 28. března se na druhém stupni naší školy konal projektový den – Den Evropy. Všechny třídy se nejprve seznámily se základními fakty o historii a fungování Evropské unie. Poté se každá třída zabývala jiným tématem. Žáci šestého ročníku se zaměřili na nejvýznamnější osobnosti Evropy. Své znalosti procvičovali také v soutěžních kvízech a pexesu. Sedmáci zjišťovali zajímavosti o velikonočních tradicích a zvycích evropských zemí.  Zdobili vajíčka, pletli pomlázky, vyráběli dekorace z barevných papírů. Žáci osmého ročníku vyhledávali a zpracovávali informace o Francii, o její bohaté kultuře, historii, umění, sportu. Na závěr společně uvařili francouzský národní pokrm.  Žáci 9. třídy ve skupinách vytvářeli prezentace na zadaná témata. Diskutovali také o možnostech studia, práce a podnikání v EU. Součástí projektového dne byly také výtvarné dílny.

Dne  4. dubna byla pro žáky 8.a 9.ročníku připravena dvouhodinová beseda s názvem Jaderná energie, energie pro budoucnost.  Na začátku přednášky byly představeny různé druhy elektráren (tepelné, vodní, větrné, jaderné) a byly vypočítány jejich klady i zápory z hlediska efektivnosti, bezpečnostních rizik, znečišťování ovzduší a prostředí.  Krátký film dětem osvětlil, jak funguje jaderná elektrárna, jakým způsobem se získává energie z atomu. Ve druhé části besedy zazněly zajímavosti o radioaktivitě a žáci si mohli vyzkoušet práci s dozimetrem.

Dne 5. dubna realizovali PEER aktivisté dvouhodinové moduly s žáky 3. třídy. Jedním z hlavních témat byly nebezpečné situace venku i doma (nebezpečná místa, lidé, předměty) a vztahy mezi lidmi. Žáci otevřeně hovořili o svých zkušenostech, diskutovali, ptali se. Jejich názory a emoce se promítly také do jejich výtvarných prací, které během projektu vznikly. Starší žáci přispěli radami, jak různé situace správně řešit, na koho se obrátit o pomoc, zopakovali mladším spolužákům důležitá čísla integrovaného záchranného systému.

Začátkem dubna bylo v Městské knihovně vyhodnoceno místní kolo výtvarné a literární soutěže Kde končí svět 2017-2018. Soutěž vyhlásil v září roku 2017 Klub dětských knihoven karlovarského kraje. Vybrané práce postupují do krajského kola. V kategorii žáků  1.-5.tříd získala 1.místo V. Strnadová, 2.místo T. Tlustý, 3.místo  P. Veszprémiová. Cenu poroty získal S. Džuban. Velmi úspěšní byli také žáci výtvarného kroužku ZŠ Loket : A. Sobotová (1.místo), J. Michalec (2.místo), O. Vitner (3.místo), H. Kočová (cena poroty). V kategorii žáků druhého stupně byly oceněny práce B. Kaňové (1.místo a postup do krajského kola) a K.Husákové (2.místo).  V literární sekci porotu nejvíc zaujala tvorba Jana Bartoška s názvem Kdybych mohl být zvířetem, byl bych..?, tato práce postupuje také do krajského kola.  L. Malina získal 2.místo a A. Nídlová  3.místo. Gratulujeme.

Na závěr pár řádků ze sportu . Ve středu 4. dubna se konaly závody ve šplhu. Žáci prvního stupně získali velmi pěkné 6. místo.

Novinky ze ZŠ Loket
Novinky ze ZŠ Loket
Novinky ze ZŠ Loket
Novinky ze ZŠ Loket
2.5.2018
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj