Město Loket

Tisková oprava k programu Městské knihovny Loket v květnových Loketských listech

Vážení přátelé, nešťastnou shodou okolností vyšly v květnových Loketských listech v programu knihovny dvě špatné anotace k pořadům. Jedná se o čítárnu pro děti 3 - 6 let 17. 5. a koncert ZUŠ 24. 5. Zde uvádím správné znění:
17. 5. 16:00 Poslední čítárna s knihovnicí Klárou pro děti 3 – 6 let a jejich rodiče
Každý měsíc, 15 let pořádám v knihovně čítárny pro děti od 3 -6 let. Společně s dětmi jsme za tu dobu přečetli více jak 150 knih a zabývali se různými tématy, vážnými i veselými. Děti, které chodily na čítárnu v počátcích její existence, jsou dnes čerstvě plnoleté. Těší mě, že tento pořad je stále oblíbený a do knihovny najdou cestu i současní předškoláci a jejich maminky. Můj čas v knihovně se nachýlil a proto vás srdečně zvu na svou poslední čítárnu. Těšit se opět můžete na společné čtení (překvapení), hraní a tvoření. Pokud nám počasí dovolí (nesmí pršet), bude se čítárna konat venku v parku nebo na náměstí - sraz je v 16:00 hodin v knihovně. Vstup zdarma!
24. 5. 19:00 Koncert ZUŠ OPEN
Koncert konaný v rámci 2. ročníku celostátního festivalu uměleckého školství ZUŠ OPEN ve veřejném prostoru. Na koncertě vystoupí žáci ZUŠ Karlovarského kraje. Pravidelný koncert pořádaný Sdružením rodičů a přátel Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket.

Za vzniklé potíže se omlouvám. Děkuji.

Vladimír Kalný
Městská knihovna Loket
7.5.2018
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj