Město Loket

Okrašlovací spolek Loket, o. s.

Adresa:  T.G.Masaryka 1/69, 357 33 Loket
Doručovací adresa:  Karel Horčička, Zahradní 482, 357 33 Loket
Tajemník spolku:  Karel Horčička
Mobil:  +420 602 940 175
Mail:  k.horcicka@okraslok.cz
Web:  www.okraslok.cz
   

Spolek byl jako občanské sdružení založen s názvem Klub přátel města Lokte v roce 1991, ale činnost začal vyvíjet prakticky až v roce 1999. Ke změně názvu na Okrašlovací spolek Loket došlo v srpnu 2006, jednalo se stále o občanské sdružení.

V roce 2016 byl spolek zapsán dle občanského zákoníku do spolkového rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 226 a to jako Okrašlovací spolek Loket, z.s. Zkratka z.s. značí právní formu zájmové sdružení.

Účelem spolku je podpora města Lokte a Loketska a péče o jeho menší památky, úsilí o zlepšení životního prostředí a čistoty a pořádku ve městě,pořádání vzdělávacích a kulturních akcí, podpora kulturních akcí a umělecké činnosti ve městě, vydávání publikací a charitativní činnost.

Nejvyšším orgánem je členská schůze, statutárním orgánem je výbor. V současné době  je složení výboru následující: Jana Sobotová, předsedkyně spolku, Karel Horčička, tajemník spolku, Marcela Hadravová, členka výboru. Všichni  výše jmenovaní jsou členy od roku 1991.

V současné době má spolek 11 členů.

O činnosti spolu se zájemci mohou dozvědět na uvedeném webu, zde je každoročně m.j. zveřejňována roční zpráva o činnosti.  

Okrašlovací spolek Loket, o. s.
Okrašlovací spolek Loket, o. s.
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj