Město Loket

CHRISTIAN HEINRICH SPIESS

CHRISTIAN HEINRICH SPIESS

Připomeňme si německého literáta Christiana Heinricha Spiesse, kterého inspirovaly přírodní krásy zdejšího okolí, jehož tvorba však patří nenávratně pouze literární historii.

Spiess v devadesátých letech osmnáctého století několikrát navštívil Loket a okolí. Svatošské skály a údolí Kamenitého potoka na něho tolik zapůsobily, že je použil jako krajinné pozadí ke čtyřsvazkovému dílu "Hans Heiling, čtvrtý a poslední vládce ducha, země, vzduchu, ohně a vody" a k románu "Dvanáct spících panen".

Spiess tvořil hrůzostrašné romány rytířské, loupežnické a strašidelné, proto je literárními historiky klasifikován jako hlavní představitel německého strašidelného románu.

Jeho dílo je rozsáhlé, je autorem třiačtyřiceti próz a patnácti divadelních her, uveďme aspoň některé tituly, které dokládají, že Spiess si označení literárních historiků zasluhuje. Skalní duchové, Rytíři se lvem ve znaku, Životopisy sebevrahů (4 svazky), Životopisy šílenců (4 svazky), Zazděná slečna aneb podivné příhody Marie z Hohenturu, Krásná Olivie aneb strašidlo u Bílé věže, Giovanni Liobetti vražedník přeukrutný, atd.

V Čechách byl Spiess na rozhraní osmnáctého a devatenáctého století velmi oblíben a byl u nás populárnější než hlavní představitelé německé romantiky, což patrně souviselo s atraktivní volbou fantasijních námětů a s moralistním zaměřením jeho děl.

Závěrem jen velmi stručně ke Spiessově životopisu. Narodil se 4. dubna 1755 v Heldingsdorfu u Freibergu v Sasku, v letech 1779 až 1788 působil jako herec v Praze, pak byl úředníkem, později hospodářským správcem a společníkem hraběte Künigla na zámku v Bezděkově u Klatov. Ke konci života byl duševně nemocen a zemřel 17. srpna 1799 v Bezděkově.

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj