Město Loket

JAN PETR BRANDL

JAN PETR BRANDL

28. září je svátek svatého Václava, kterého katolická církev považuje za hlavního patrona Čech.

V našem městě je svatému Václavovi zasvěcen kostel a hlavní oltářní obraz nese název "Smrt svatého Václava" a podle tradice je označován jako dílo Brandlovo. Tento obraz byl v roce 1875 necitlivě restaurován a přemalován, čímž podle Dr. Antona Gnirse zcela ztratil svůj původní charakter. Poznámka o restaurování obrazu je uvedena na jeho zadní straně.

Níže tedy uvádíme několik slov o Janu Petru Brandlovi, malíři, který je právem považován za nejvýznačnějšího představitele vrcholného barokního malířství v Čechách.

Brandlovo umění bylo uznáváno již za jeho života. Už od počátku devadesátých let sedmnáctého století byl vyhledávaným malířem oltářních obrazů a to po celých Čechách. Z nejlepších jmenujme za všechny alespoň obraz "Nanebevzetí panny Marie”, který je ve Vysokém Mýtě a je zároveň i rozměrově největším Brandlovým plátnem. Kromě tohoto žánru Brandl zobrazoval biblické výjevy a byl vyhlášeným vynikajícím portrétistou.

Jan Petr Brandl se narodil v říjnu 1668 v Praze, pokřtěn byl 24. října. Otec byl krejčí, později hostinský na Malé Straně a prý pocházel z Horního Rychnova na Falknovsku.

Brandl byl nějaký čas žákem dvorního malíře Kristiana Schrödera v Praze, v roce 1691 byl vyzván, aby se doučil u jiného cechovního malíře a teprve roku 1694 byl přijat za mistra do staroměstského malířského cechu. 21. listopadu 1693 se oženil s Alenou, sirotkem po malíři J. B. Klosovi. S ní žil čtrnáct let, poté se rozvedl a mnoho dalších let se soudil o alimenty.

Brandl byl činný hlavně v Praze, kde žil do svého čtyřicátého roku. Žil v blahobytu, obklopil se četným služebnictvem, jezdil v kočáře. Jeho honoráře byly tehdy velmi vysoké. Poté pobýval v Roudnici u Lobkoviců, později pracoval v Chýši u hraběte Michny z Vacínova, kolem roku 1717 byl činný v Manětíně, kde je více jeho obrazů. V letech 1721-22 pracoval v Jindřichově Hradci, později byl činný v klášteře v Sedlci, ještě později se pohyboval mezi Kuksem a slezským Křesoborem. V roce 1734 přesídlil do Kutné Hory kde 24. září o rok později náhle zemřel, raněn v hostinci mrtvicí. V té době byl již ovšem úplně chudý a měl pouze četné dluhy.

Je zachován popis jeho slavného pohřbu který vystrojil magistrát a jehož se zúčastnila celá městská rada i veškeré duchovenstvo z kláštera v Sedlci a tři sta horníků s hořícími kahanci.

Závěrem uvádíme část zápisu z městských kutnohorských knih, který o smrti velkého umělce říká:

Dne 24. septembris 1735 v hodin devět na večer pan Petr Brandl, vznešený malíř a kunstýř "V černého koníčka" tu na Horách Kutných v Pánu jest dokonal, který za živobytí svého mnoho tisíc zlatých skrze svůj výborný penzlík jest vydělal, v největší ale chudobě jest umřel a v chrámu Páně Matky Boží Na Náměti pochován byl.

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj