Město Loket

OTTO VON BISMARCK

OTTO VON BISMARCK

Dne 30. 7. 1898 zemřel německý státník, kníže Otto von Bismarck.

Tento muž, nazývaný někdy železný kancléř, patřil k nejvýznamnějším a nejlépe informovaným politikům druhé poloviny devatenáctého století. Velmi zkušený exponent vysoké politiky usiloval o hegemonii Pruska nad severním Německem a pak nad celou Německou říší. O sjednocení Německa usiloval "krví a železem". Roku 1864 vedl válku proti Dánsku, roku 1866 proti Rakousku a 1870 - 1871 proti Francii.

Někdejší vyslanec ve Frankfurtu, Paříži a Petrohradu zasáhl velmi významně i do osudů Rakousko - Uherské monarchie a to často daleko více než její vlastní politici. Císař František Josef I. jej považoval nejen za politického odpůrce, ale dokonce za osobního nepřítele.

Bismarck také podstatně přispěl k vytvoření mentality, která před I.světovou válkou v Německu převládla a vyjadřovala názor, že Německo může násilím získat světovládu a že moc a síla je více než právo.

V letech 1878 - 1901 vyšlo významné Bismarckovo dílo -"Myšlenky a vzpomínky'' a v nich je také zmíněn Loket. Kancléř popisuje jak se v našem městě v létě roku 1863 setkal s würtenberským ministrem Vannbülerem. Do Lokte se inkognito uchýlili z Karlových Varů, aby zde mohli nerušeně vést - co jiného než politické rozpravy.

Není nezajímavé, že v odborné literatuře je zmínka, která vyslovuje hypotézu, že Bismarck mohl mít mezi svými předky i české emigranty z doby pobělohorské.

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj