Město Loket

VILÉM MRŠTÍK

VILÉM MRŠTÍK

Moravský spisovatel Vilém Mrštík je znám především jako romanopisec, dramatik, povídkář, literární a výtvarný kritik. Narodil se roku 1863 v Jimramově a ze života odešel dobrovolné dne 2. března 1912.

Z jeho díla je asi nejznámější román "Pohádka máje", který ještě zpopularizovalo jeho filmové zpracování. Na divadelních scénách se občas objevuje drama "Maryša". Toto dílo bylo také dokonce několikrát zfilmováno. Maryšu zhudebnil Emil František Burian a tato opera je považována za nejznámější Burianovo hudební dílo.

Z dalšího Mrštíkova díla jmenujme alespoň román "Santa Lucia" a soubor povídek "Obrázky".V brožuře "Bestia Triumphans" Mrštík velmi rozhodně a statečně vystoupil proti těm, kteří pod záminkou modernizace ničili a likvidovali stavební památky Prahy.

Významné místo v dějinách literární kritiky zaujal Mrštík díky svým pracím o osobnostech literatury české, ruské a francouzské. Jako  výtvarný kritik vystupoval velmi temperamentně, ale nesoustavně.

V celém Mrštíkově díle je zřetelná převaha citu nad intelektem a výrazné se projevuje neobyčejné vnímané líčení přírodních krás. A tak se konečně dostáváme k Mrštíkově vztahu k našemu kraji a městu. Jako pravidelný návštěvník Karlových Varů navštěvoval Mrštík i Loket a Svatošské skály. Výsledkem je báseň "Ohře", kde básník volným veršem, který až sbližuje poesii s prózou, velice vzletně opěvuje nádheru kraje a přírody, ale i černé cimbuří hradu Lokte, zmiňuje se i o Svatošovi, hrdinovi známé pověsti.

Běžné literární příručky se o Mrštíkově poezii nezmiňují. Závěrem tedy z básně Ohře alespoň tři verše.

Hned pod Loktí teče krásná moje Ohře.
Slavná voda, milý, srdci blízký kraj.
Tak nedovede promluviti žádná řeka jiná jako ta ...

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj