Město Loket

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Jitřenka Loket

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Jitřenka Loket

 

  Adresa : 
Bedřich Nývlt, Sportovní 553, 357 33 Loket
IČ : 737 11 471
Mobil : +420 608 376 718
Mail : skaut-loket@centrum.cz
Web : www.skaut-loket.wz.cz

 

Skauti z loketského střediska se pravidelně, zpravidla jednou týdně, scházejí na svých schůzkách v klubovně a minimálně jednou za měsíc vyjíždí na nějakou výpravu. Mimo to jezdíme na krajská, oblastní a celorepubliková setkání skautů a na naše tábory.
Více informací o schůzkách naleznete na našich internetových stránkách.
 
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj