Město Loket

Aktuality ze ZŠ Loket

ŠIKANA A KYBERŠIKANA JSOU VELKÝ PROBLÉM

25. ledna přijela s našimi deváťáky besedovat stržm. Bc. Kateřina Böhmová, mluvčí sokolovských policistů. Tématy, která si domluvily spolu s paní učitelkou Radkou Jarošovou, školní primární preventistkou, byly šikana a kyberšikana. Celá beseda byla rozdělena do dvou vyučovacích hodin.

V té první se žáci společně s mluvčí věnovali právě těmto dvěma problémům. Vysvětlili si, jaké jsou znaky šikany, jak může agresor stupňovat své násilné chování vůči oběti či kdo právě se může stát obětí šikany. Mluvili o možných následcích i o tom, jak se šikaně bránit a jak ji řešit. Paní Böhmová použila i přinesené videoukázky.

Jednou z forem šikany je kyberšikana. V rámci tohoto tématu si společně přiblížili tento pro žáky v žádném případě neznámý pojem. Mluvčí upozornila, jakými způsoby dochází ke zneužití ICT, čím se kyberšikana odlišuje od klasické šikany a kdo jsou její oběti. Doplnila, jak může útočník napadat svou oběť prostřednictvím moderní techniky, jaké jsou typy kyberútoku.

Druhou hodinu se beseda točila všeobecně kolem právního vědomí. Řeč byla o trestných činech, přestupcích, výchovných opatřeních, probační službě či věkové hranici odpovědnosti za trestný čin.

Beseda byla pro žáky velmi zajímavá. Využili možnosti ptát se a živě diskutovali o všem, co je zaujalo. Děkujeme stržm. Bc. Kateřině Böhmové za připravenou prezentaci a těšíme se na další spolupráci.

PEEŘI ZAVÍTALI DO TŘETÍCH TŘÍD

I v letošním školním roce pracují na naší škole skupiny PEERů, vlastně PEERek, které po celé první pololetí pod vedením paní učitelky Radky Jarošové připravovaly své prezentace zaměřené na žáky 3. tříd. S připravenými moduly pak 30. ledna zamířily ke třeťákům Lucka Vostrá, Nella Ricci, Jana Klingerová (všechny 9.B), Blanka Žilíková, Káťa Krohová (obě 6.tř.) a Káťa Slavíčková (8.tř.).

Třeťáci už vloni prošli modulem určeným pro 2. třídu, tudíž PEER program znají. Přesto jim děvčata v krátkosti připomněla, čím se PEEŘi zabývají, kam se v případě ohrožení obrátit a jaká jsou důležitá telefonní čísla, popřípadě jaké jsou způsoby odmítání. Pak už na řadu přišly seznamovací hry i informace, čeho by se děti měly vyvarovat. Prostřednictvím připravených her a otázek holky zjišťovaly, jaké jsou představy dětí o tom, jak zůstat v bezpečí. Součástí dvouhodinové prezentace byl i kruh pocitů nebo třeba mapování vztahů ve třídě. 

Paní učitelka Jarošová je s prací svých PEERek moc spokojená. Prezentace si připravily výborně a ve třídách vystupovaly klidně, s rozmyslem, dokázaly děti zaujmout a podchytit. A třeťáci jim skvěle sekundovali. I oni si po právu zaslouží pochvalu.

SILÁCI POMĚŘILI SÍLY VE VÍCEBOJI

Na 8. základní škole v Sokolově se 19. února konalo okresní kolo v silovém víceboji. Naši školu zastupovala dvě družstva siláků. Mladší žáci závodili ve složení Alex Prievara, David Horvát, Josef Jíra (všichni 6.tř.), Jiří Nídl, Robert Prozba (oba 7.tř), starší pak v sestavě Jan Poľak, David Krejčí (oba 9.A), František Svoboda (8.tř.), Jan Sismilich a Nguyen Minh Duc (oba 9.B).

V rámci silového víceboje zdolávají závodníci tyto disciplíny: tlaky vleže s činkou 50% hmotnosti závodníka (to jen ti starší), přítahy na hrazdě nadhmatem, trojskok snožmo z místa, hod plným míčem zadem přes hlavu (mladší mají 2kilogramový, starší 3 kg těžký míč).

Mladší žáci přivezli zpět do Lokte 6. místo, ti starší pak 10. místo. Všichni si ale určitě zaslouží velkou pochvalu. Za bojovnost a snahu, mladší byli poprvé, sbírali teprve zkušenosti, přesto byli vcelku úspěšní, ale také za disciplinované a vzorné chování v průběhu celého zápolení. Byli prý úžasní, pravila paní učitelka Jarošová po návratu ze Sokolova. Tak to si určitě zaslouží minimálně pořádnou pochvalu.

DEN EVROPY PATŘIL LETOS VELKÉ BRITÁNII

Projektové dny se staly v posledních letech nedílnou součástí moderního vyučování. Den Evropy už také řadu let patří na naší škole mezi ně. V rámci něj se postupně žáci 2. stupně seznamovali s jednotlivými zeměmi Evropské unie. V průběhu října si vždy zástupce třídy vylosoval danou zemi a pak si třída po několik týdnů připravovala prezentace zaměřené na pokud možno co nejdetailnější poznání vylosované země. V rámci samotného dne jsme pak prostřednictvím připravených prezentací poznávali všichni historii, hospodářství, kulturu či například významné osobnosti vybrané země. Zpívalo se, tančilo, promítalo, kreslilo, školou se procházely různé kostýmy, na jedno dopoledne se tak celá ´růžovka´(budova v T.G.Masaryka) proměnila v pomyslnou Evropu.

Letos jsme se rozhodli pro malou změnu. Stát jsme zvolili jen jeden – Velkou Británii, s tím, že tentokrát se do něj pustíme opravdu podrobně. Když se věnujete celému státu a prezentace je zhruba na 15 minut, nemůžete prostě obsáhnout zdaleka vše. Zástupci tříd si proto vylosovali tentokrát jen určité tematické oblasti a všechny se vztahovaly k Velké Británii.

Příprava ale probíhala tak, jak byli žáci zvyklí z let minulých. Den D, tedy Den Evropy, byl stanoven na 7. února. V průběhu první vyučovací hodiny se třídy připravovaly. Žáci se převlékli do připravených kostýmů, vylepili zhotovené plakáty, nachystali projektory, přehrávače, zkrátka vše potřebné. A druhou hodinu to vypuklo. Podle připraveného harmonogramu si pak jednotlivé třídy vzájemně představily, co zjistily. Před poslední hodinou už tak všichni věděli všechno. A co to bylo? Šestá třída zmapovala jednotlivé mezníky v historii země, viděli jsme krále Artuše, Robina Hooda nebo královnu Alžbětu. Sedmáci přidali osobnosti a informace ze světa sportu, hudby, literatury, umění. Navštívil nás tak Sherlock Holmes nebo třeba J.K.Rowlingová. Osmička se podrobněji podívala na královskou rodinu, vládu, parlament či systém školství. 9.A poreferovala o obyvatelstvu, zvycích, obyčejích, svátcích, životním stylu či kultuře, v rámci níž nám zazpívali třeba Beatles. No a 9.B se zaměřila na základní geografické údaje – povrch, nerostné suroviny, nejznámější památky, průmysl nebo zemědělství.

Poslední hodinu žáci vypracovali připravený test, který obsahoval otázky z jednotlivých prezentací, a společně s třídními vyhodnotili průběh celého dne. A resumé na závěr? Bylo to fajn. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, pobavili se a strávili jedno příjemné dopoledne ve Velké Británii.      

SOUTĚŽÍCÍ KONVERZOVALI JAK RODILÍ ANGLIČANÉ

Ve druhém pololetí čeká naše žáky další várka vědomostních či konverzačních soutěží a olympiád. Probíhat budou nejen školní, ale i okresní, případně krajská kola.

7. února přišli předvést své schopnosti a dovednosti ti, jimž se zálibou a koníčkem stala angličtina. Konalo se totiž školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Ta je rozdělena do dvou kategorií, kategorie 1.A 1.B (žáci 6. a 7.ročníku) a 2.A 2.B (8. a 9.ročník). Všechny soutěžící pak čekají tři kroky k úspěšnému zvládnutí. Musí se představit, samozřejmě anglicky, vést samostatný hovor na vybrané téma a dialog s porotou na vybrané téma.

Témata i letos byla velmi pestrá. Mladší mohli konverzovat a hovořit například na téma Doma, Má škola, Denní program, Koníčky, Jídlo, Zvířata, Nákup, Oděvy, Tělo či Rodina, starší pak mohli volit: Mé město, Velká Británie, Nákup, Kultura, Popis lidí, Zdraví a medicína, Koníčky, Sport, Doprava, Počasí nebo Povolání.

V první kategorii soutěžily pouze dvě dívky – Nikola Dušková ze 6. třídy a Martina Halamásková ze sedmičky. Úspěšnější byla Nikola, která postoupila do okresního kola. Ve druhé kategorii dorazila pouze Vanessa Spähnle. Přestože neměla soupeře, porota usoudila, že její znalosti a schopnosti jsou velmi dobré, a vyslala Vanessu rovněž do okresního kola, které se bude konat 20. února v DDM v Sokolově a my o něm poreferujeme v příštích Loketských listech. V každém případě oběma účastnicím budeme držet palce. Všechny!

ZNÁTE ČESKÉ ILUSTRÁTORY?

Kdybych tuhle otázku položila našim druhákům, jejich odpověď by mě jistojistě potěšila. Zněla by totiž: „No samozřejmě!“ A jak to můžu s takovou jistotou tvrdit? No, můžu. V únoru se totiž obě naše druhé třídy zúčastnily další lekce knihovnické informatiky, tentokrát na téma Nejznámější čeští ilustrátoři. Děti se během ní seznamovaly s vybranými českými ilustrátory, například J.Ladou, P.Čechem, H.Zmatlíkovou, J.Trnkou nebo K.Svolinským. Paní knihovnice si pro ně připravily různé hry s obrázky, děti vyhledávaly kresby a přiřazovaly je správně k jejich autorům. Na závěr si prohlédly fotografie, jak někteří ilustrátoři ve skutečnosti vypadali, a třeba u Radka Pilaře viděly jasnou podobnost s Rumcajsem.

Poznávání ilustrátorů se neomezilo jen na činnosti v městské knihovně. Na tuto lekci navázali žáci i ve škole, kdy v hodině výtvarné výchovy zkoušeli některé z nich napodobovat. 

 

HURÁ NA HRAD DO DIVADLA!

V pátek před jarními prázdninami vyrazila naše omladina do divadla. Tentokrát ovšem ani do Sokolova, ani do Karlových Varů. Pouliční divadlo Viktora Braunreitera přijelo totiž za námi. Útočiště ´potulní herci´ našli v Rytířském sále hradu Loket.

Jako první se šli bavit ti mladší, tedy děti z 1. stupně. Viktor si pro ně připravil představení Hurá na hrad! A nebyl by to on, aby nezapojil i samotné žáčky, takže si herectví na jevišti mohla na vlastní kůži vyzkoušet celá řada chlapců i dívek. Zahráli si různou lesní zvěř, sluhu, katova pomocníka, rytíře i panoše. A dojmy byly nemalé, ba přímo velké.

„V pátek 10.2. jsme šli na hrad na divadlo. Viktor nám vyprávěl a předváděl, jak žili rytíři a jak si myjí oči,“ prozradila po návratu Áňa Flesarová. „A nejvíc mě zaujalo, jak si hráli na rytířský turnaj,“ dodal Jeník Kejšar. I Terka Huttová se podělila o své zážitky: „Nejvíce se mi líbilo, jak měl tu palečnici, a na konci jsme hodně pleskali.“

Naši druhostupňáci vyrazili na hrad po desáté hodině. Pro některé už osobnost Viktora Braunreitera nebyla žádnou neznámou. Konkrétně tedy pro ty, kteří chodí na dramatický seminář. Paní učitelky ho totiž jednou pozvaly na páteční dvouhodinovku. Tentokrát tedy měli možnost ho poznat i ti ostatní. Viktor si pro ně připravil představení o divadle, přesněji o vývoji divadla v průběhu staletí. I ty starší zapojil do dění na jevišti a nutno podotknout, že leckde objevil i herecký talent a nadání.

Představení pouličního divadla žáky obou stupňů opět nadchla. Jsou nejen poučná, ale hlavně vtipná a zaručeně pobaví. Už se moc těšíme, že bude zase příležitost si osobitý přednes a humor Viktora Braunreitera a jeho kolegů vychutnat.

Autor, zdroj: Mgr. Lucie Žippaiová, ZŠ Loket

Aktuality ze ZŠ Loket
Aktuality ze ZŠ Loket
28.2.2012
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj