Město Loket

ZDŠ Loket - 2012

SPORTUJEME JAKO O ŽIVOT

V uplynulém období se naši žáci na poli sportovním opravdu činili. Ke spokojenosti paní učitelky Jarošové se jim vcelku dařilo, a připisovali tak další bodíky do soutěže škol.

V soutěži o Pohár ministra školství ve florbale vybojovali naši kluci Tomáš Horvát, Matěj Síbrt, Jakub Prozba, Dominik Randl (všichni 9.A), Patrik Neudert, Michal Maixner (oba 9.B) a Robert Lonský (8.tř.) v březnu v Kraslicích 1.místo, což jim zajistilo postup do eliminace Karlovarského kraje. Ta se konala v Chebu 16.dubna a naše družstvo ve složení Tomáš Horvát, Jakub Prozba, Dominik Randl, Pepa Balog, Radek Rubeš (oba 8.tř.), Michal Maixner a Patrik Neudert si přivezlo zpět do Lokte krásné 5.místo.

15.května se v Horním Slavkově na ZŠ ve Školní ulici konalo okrskové kolo ve volejbalu. S paní učitelkou Jarošovou odjela závodit dvě družstva. Starší žákyně ve složení Káťa Slavíčková, Anička Křiklánová, Kristýna Kurtulíková (všechny 8.tř.), Markéta Šalplachtová, Kristýna Bečková, Michaela Horvátová (všechny 9.A), Lucka Vostrá (9.B) a starší žáci Pepa Balog (8.tř.), David Horváth (7.tř.), Tomáš Horvát, Jakub Prozba, Honza Poľak, David Krejčí (všichni 9.A) a Michal Maixner (9.B). Obě družstva se moc snažila, všichni hráli moc pěkně, bojovali a výsledkem bylo v obou případech 2.místo.

Tradičně v květnu proběhl na sokolovském stadionu Baníku Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou – letos již 44.ročník. 16.května se utkali zástupci starší kategorie, o den později vyrazili do Sokolova ti mladší.   

Starší žákyně Káťa Slavíčková, Anička Křiklánová, Květa Čížková (všechny 8.tř.), Simona Minaříková, Míša Horvátová, Kristýna Bečková (všechny 9.A), Adéla Vitnerová, Lucka Vostrá (obě 9.B) musely zdolat běh na 60 a 800 m, skok vysoký a daleký, vrh 3 kg těžkou koulí a štafetu 4x 60 m. Jejich výkony jim zajistily celkové 10.místo.

Starší žáci Honza Bečka, Pepa Balog (oba 8.tř.), Tomáš Horvát, Jakub Prozba (oba 9.A), Michal Maixner, Honza Sismilich, Petr Dvořák, Rosťa Veverka (všichni 9.B) měli disciplíny podobné, jen místo 800 běhali 1500 m a házeli koulí o váze 4 kg. Výsledkem jejich celodenního snažení bylo 7.místo.

Ve čtvrtek 17. května je vystřídali jejich mladší spolužáci. Dívčí družstvo tvořily Káťa Krohová, Štěpánka Potůčková, Šárka Kresťanpolová (všechny 6.třída), Natka Chvojsíková, Terka Hlaváčová, Ája Rinková, Terka Chudáčková, Míša Zimmermannová, Martina Halamásková (všechny 7.tř.). Pro ně byly připraveny tyto disciplíny: běh na 60 a 600 m, skok daleký a vysoký, hod 150g míčkem a štafeta 4x 60m. Holky skončily na celkovém 9.místě.

Ondra Holoubek, David Horvát, Luboš Olah, Alex Prievara (všichni 6.tř.), Robert Prozba, Filip Gregor, Jirka Nídl, Vítek Kruliš (všichni 7.třída) tvořili družstvo mladších žáků. Jejich disciplíny byly stejné jako u děvčat, jen místo 600 běhali 1000 m. Kluci byli ze všech družstev nejúspěšnější, jejich snažení jim vyneslo 5.místo.

Pochvalu ale určitě zaslouží všichni. Trošku si s nimi pohrálo počasí, které spíš než květen připomínalo duben. Starší kromě disciplín se tak museli ještě utkat s nepřízní počasí, protože většinou byla zima a pršelo, sluníčko vysvitlo jen místy a na chvíli. Přesto nevzdali a bojovali. Mladší už to vychytali i s počasím. Trochu se oteplilo, ale hlavně nepršelo, sluníčko jim dělalo na sportovištích společnost mnohem více.

V květnu si zasportovaly i děti z 1.stupně. 15.května se v Královském Poříčí konal turnaj v pétanque, v němž nás reprezentovala dvě družstva. Obě byla tvořena dětmi z 5.třídy. Dívčí družstvo ve složení Eliška Krausová, Maruška Rozsypalová, Adélka Hajná, Natálka Stracheová, Natálka Skopalová a Sára Bílá si ´vykoulelo´ krásné 2.místo. Kluci v sestavě Šimon Pošta, Petr Antal, Honza Hlavsa, Honza Lukeš, Toník Strádal a Jenda Zahradníček skončili čtvrtí.

 

Za pěkné výkony děkujeme všem sportovcům a blahopřejeme k pěkným umístěním.

DĚTI MAJÍ NEJEN KOŠÍK PLNÝ ROZUMU

V pondělí 14.května se v Karlových Varech konalo krajské kolo deskové hry Košík plný rozumu. Z každé třídy 1.stupně (kromě prvňáčků) postupoval do kraje ten nejlepší hráč. Do Varů tedy odjeli soutěžit: Lucie Kořánová (2.tř.), Kryštof Dolina (3.tř.), Josef Rubeš (4.tř.) a Tomáš Riedl (5.tř.). Nejlépe z našich zástupců se dařilo Lucce a Pepovi. Oba skončili shodně na 2.místě.

MLADÉ ZDRAVOTNICE SI DOKÁZALY PORADIT

Znalosti nabyté na zdravotnickém kroužku měla možnost zúročit děvčata, která ho poctivě ve školním roce navštěvují. Na zimním stadionu v Sokolově pořádal ČČK Cheb 25.dubna Soutěž hlídek mladých zdravotníků, tudíž naše mladé zdravotnice nelenily a jely si ověřit, co už zvládnou a co se v rámci kroužku díky paní učitelce Grosmanové naučily.

Jde o soutěž pro 5členná družstva 1. i 2.stupně, za nás soutěžily jen druhostupňačky. A sice Bára Makalová (kapitánka), Martina Halamásková, Alena Rinková, Káťa Krohová, Štěpánka Potůčková a jako náhradnice je doplnila Terka Hlaváčová. Pořadatelé si pro soutěžící družstva připravili 5 stanovišť. Na třech z nich čekali mladé zdravotníky figuranti s nalíčenými úrazy, a ti si tak museli poradit např. s poraněním břicha, zlomeninami, popáleninami či zástavou srdce a dechu. Na zbývajících dvou si každý vylosoval dva typy obvazové techniky a bylo rovněž  třeba zhotovit nosítka pro transport zraněného.

Naše holky prokázaly velké znalosti a vzájemnou souhru. Paní učitelka byla s předvedenými výkony spokojená. Pořadatelé je pak ocenili 2.místem, za které si do Lokte odvezly diplomy a tašku s různými dárkovými předměty.

PEER AKTIVISTKY ZAVÍTALY DO DRUHÝCH TŘÍD

V květnu v rámci PEER programu (minimálního preventivního programu) proběhly další moduly pro 1.stupeň.

12. května si dvouhodinovou prezentaci pro 2.A připravily PEER aktivistky Nella Ricci, Lucka Vostrá, Adéla Vitnerová, Anička Křiklánová, Štěpánka Šulková, Alena Rinková a Míša Zimmermannová. 14.května vyrazily do 2.B Nella Ricci, Lucka Vostrá, Anička Křiklánová, Adéla Vitnerová, Martina Halamásková a Šárka Kresťanpolová.

V rámci zhotovených modulů si děvčata povídala s dětmi např. o tom, jak můžou na první pohled odhadnout člověka. Učili se všichni společně rozumět svým pocitům. Připomněli si důležitá telefonní čísla i lidi, na které se děti mohou obrátit v případě nouze. Mluvili i o tom, na jaké lidi si naopak dávat pozor, protože mohou dětem ublížit.

Malé žáčky společně strávený čas zaujal, což dokazovaly jednotlivé výstupy (trička, ruce, obrázky), a už dneska se těší na moduly, které se pro ně připravují, až budou ve 3.třídě.

DEN ZEMĚ MĚL PESTRÝ PROGRAM

Jedním z projektů, které organizujeme pravidelně každý rok v rámci environmentální výchovy, je Den Země. Účastní se ho všechny třídy 1. i 2.stupně, pro každou z nich je připraveno jiné zaměření.

Děti z 1.stupně měly tento projektový den na škole v přírodě. Prvňáci a druháci se zaměřili na les, pozorování stromů a lesních živočichů. 3.třída se věnovala tématu Lidské sídlo. Společně vyrazili na vycházku, pozorovali lidská obydlí a z přírodnin pak stavěli různé napodobeniny takových obydlí. Obě čtvrté třídy a páťáci se věnovali vodě. Děti si povídaly o vodním systému, koloběhu vody v přírodě, významu vody pro život člověka.

Pro žáky 2.stupně připravili třídní učitelé tento projektový den na 3.května. Šestá třída vyrazila do Chomutova, kde děti navštívily ekocentrum a zdejší zoopark. Sedmáci se rozdělili do skupin a plnili úkoly zaměřené na les, ochranu životního prostředí a recyklovatelné materiály. Osmička se zabývala tématem Suroviny, energie, zdraví a šla si prohlídnout i vodní dílo MVE v Zahradní ulici. Deváťáci začali exkurzí do ČOV v Lokti a pak se snažili monitorovat, do jaké míry zatěžuje životní prostředí v Lokti automobilová doprava.

Všechny třídy v rámci projektového dne zpracovávaly různé prezentace, pracovní listy či pořizovaly fotodokumentaci.

               

MLADÍ CYKLISTÉ POMĚŘILI SÍLY V DOPRAVNÍ SOUTĚŽI

Ve čtvrtek 3.května proběhlo v DDM Sokolov okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Naši žáci soutěžili ve dvou kategoriích. S paní učitelkou Patrochovou odjelo do Sokolova družstvo dětí do 12 let – Andrea Jarošová, Honza Hlavsa, Jenda Zahradníček a Natálka Stracheová – a družstvo starších žáků do 15 let – Anička Křiklánová, Káťa Slavíčková, Fanda Svoboda a Radek Rubeš.

Cílem bylo získat co nejméně trestných bodů ve 4 disciplínách. Nejtěžší byla zdravověda a jízda zručnosti, nejlepších výsledků dosáhli v jízdě na dopravním hřišti a v testu z pravidel silničního provozu. Přestože počasí mladým cyklistům moc nepřálo, naše mladší družstvo skončilo na pěkném 6. místě ze 16 škol, starší obsadili 14.místo. Všem děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

 

CELÁ ŠKOLANDA BYLA PROSTĚ SUPROVÁ!

V dubnu se děti a paní učitelky z 1.stupně rozhodly, že opět přesunou školu do přírody. V pondělí 16.dubna na ně čekaly objednané autobusy, které již popáté nabraly směr Nový Dvůr – Poustky u Žihle. Pro 106 dětí a 11 dospělých to byl až do 25.dubna druhý domov.

Děti už při odjezdu samozřejmě věděly, že jedou sice na ´školu´v přírodě, ale nečeká je zde jen učení. Naopak. Paní učitelky i ostatní vychovatelé se snažili jako obvykle dětem pobyt co nejvíce zpestřit a připravili si pro ně vskutku bohatý program. Při pobytu venku děti hrály různé hry a soutěže, stavěly domečky v lese, vyráběly lodičky, které pak pouštěly po vodě. Nechyběly samozřejmě výlety. Druháci a třeťáci si prohlédli zámek v Manětíně, pěšky se šli všichni podívat na viklany, do Rabštejna či Sklárnu, kde se třeťáci, čtvrťáci a páťáci pobavili při lasergamu. Nakupovat chodili do Žihle.

Jedno dopoledne se všichni proměnili na vodníky a čekal je vodnický den. Děti procházely stanovišti a plnily připravené disciplíny, jako například ´Chyť si oběd´, ´Piknik´, ´Čapí nohy vodníka Floriána´ nebo ´Poklad víly Amálky´. Den pak byl zakončen i vodnickou stezkou odvahy.

Nezapomnělo se ani na sport a na zábavu. Dospělí pro děti zorganizovali sportovní dopoledne, kdy se soutěžilo v různých atletických disciplínách jako na blížící se olympiádě. O večerní zábavu se pak postarala diskotéka nebo třeba psaní pohledů. Druháci měli letos i zajímavé uléhání do pelíšků. Na cestu do říše snů je totiž doprovázelo kvarteto zobcových fléten.

I letošní ´školanda´se vydařila. Všichni ji přečkali v pořádku, bez větších zranění, poprvé za pět let marodka zela prázdnotou. Pravda, počasí mohlo být lepší, ale myslím, že ani nějaký ten deštík nikomu náladu nezkazil.

Velké poděkování patří všem zúčastněným paním učitelkám i vychovatelům, zdravotníkovi, ale i místním v areálu školy v přírodě – panu řediteli Mudrovi, paní Fajtové, paní Kolářové a všem kuchařkám, uklízečkám i údržbářům – za starostlivou péči a vřelou atmosféru, kterou každoročně během celého pobytu pro všechny vytvářejí.

A jak viděly pobyt na školandě děti?

Anetka Beranová, 2.B

Dělali jsme různé věci, byla tam zábava. Každý den jsme vstávali v osm hodin ráno.
Byli jsme i v Manětíně, v takovém městě. Prostě celá školanda byla suprová, prostě žůžo.

Tezka Huttová, 2.B

Měli jsme krásné nové hřiště. Moc se mi na škole v přírodě líbilo. Vstávali jsme uspinkaně.
Moc se mi líbila diskotéka. A hráli jsme pěknou hru, jmenovala se hodný skřítek. A na škole v přírodě jsme měli vodnický den. A také jsme tam měli luxusní pokoj i koupelnu.

Péťa Paseka, 2.B

Když byl Den Země, měli jsme na louce divadlo. Když jsme jeli na školu v přírodě, tak jsem se těšil.
Když jsme měli vodnický den, tak se mi moc a moc líbil.
Když jsme byli na prohlídce zámku v Manětíně, tak se mi to líbilo. Když jsme jeli domů, tak jsem se těšil.

Anežka Bartoňová 3. třída

Na škole v přírodě jsou nové prolézačky. Chodili jsme každý den ven. Byli jsme v kamenném městečku a na viklanech. Měli jsme vodnický den a promítal se film. Stavěli jsme lodičky a domečky pro skřítky. Hráli jsme hry a psali pohledy. Měli jsme dvě diskotéky. Chodili jsme do lesa. Když jsme byli v lese, tak jsme museli dávat pozor, abychom nedostali klíště. Ve škole jsme si zapisovali, lisovali kytky a psali Morseovu abecedu. Vaří tam moc a moc dobře. Kéž bychom tam ještě byli. 

Vodnická báseň

Složili žáci 4.A a 4.B na škole v přírodě pro paní vychovatelku E. Herdovou

___________________________________________

 

Vodníku, vodníku,
vylez z toho rybníku.
Chyť mi nějakou rybičku
na mou zlatou udičku.

Ty máš mokré šosy,
jaké vodník nosí,
my však máme suché fraky,
nosíme je všichni taky.

Hráli jsme si na vodníky,
plnili jsme úkoly,
to vše pro nás připravili
hastrmani, vodněny.

Naše paní vodní dáma,
ta má dobré nápady,
a když se vše povede,
tak je plno zábavy.

 

LOKETSKÝ AMFITEÁTR HOSTIL 9. ČARODĚJNICKÝ SLET

V pondělí 30. dubna pořádala Základní škola Loket již 9. slet čarodějnic a čarodějů.

Letos se organizátoři rozhodli pro změnu. Zástupci cechu čarodějnického se nesešli na náměstí, nýbrž v přírodním divadle. U altánku v parku proběhlo přihlášení a pak už se děti často v doprovodu rodičů vydaly na čarodějnickou cestu plnou úkolů. Cesta až do amfiteátru byla totiž lemována jednotlivými stanovišti. Pokud děti splnily požadovanou disciplínu, dostaly nejen sladkou odměnu, ale taky razítko na kartičku. S plnou kartičkou pak dorazily do cíle, kde na ně čekal čarodějnický stánek s odměnou. Za své snažení dostaly dárek a taky buřtíček, který si mohly opéct na nedalekém ohni.

V amfiteátru byl připraven i doprovodný program. Zájemci si mohli koupit lampiony, prohlédnout techniku hasičů a pořádně si zařádit na čarodějnické diskotéce, kde se o zábavu dětí staral DJ ELpepíno. Vrcholem večera bylo samozřejmě upálení čarodějnice, a filipojakubská noc tak mohla začít…

Jsme rádi, že počasí nám tentokrát přálo. Deštík přišel, ale až večer, skotačení dětí rozhodně nenarušil. Čarodějů a čarodějnic se sešlo letos opravdu hodně, a když k tomu připočteme jejich dospělý doprovod (a často i zvířecí), bylo v amfiteátru vskutku živo. A to je fajn. Už se všichni moc těšíme na ten jubilejní, desátý slet.

Poděkování patří všem, kdo se na sletu podíleli: škole, městu Loket, které přispělo finančně, hasičům, skautům, loketským fotbalistům, panu Novotnému a mnoha dalším ochotným …

 

Sepsala Mgr.Lucie Žippaiová

ZDŠ Loket - 2012
ZDŠ Loket - 2012
ZDŠ Loket - 2012
6.6.2012
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj