Město Loket

Rozhovor se Zdeňkem Bednářem, který říká: „Nemám plány budovat v Lokti aquapark.“

Rozhovor se Zdeňkem Bednářem, který říká: „Nemám plány budovat v Lokti aquapark.“

Pane starosto, jak doposud hodnotíte kulturní sezónu v Lokti?
S ohledem na nedostatek mého času jsem stihl pouze jeden koncert, ale při pohledu na programy v amfiteátru jsem spokojen s účastí jak hudebních skupin v našem městě, tak i z ohlasů veřejnosti, která hodnotí vystoupení jako zdařilá. Jsou bohužel i koncerty, jejichž návštěvnost dost výrazně ovlivní počasí, což je škoda.

Dalším velmi pozitivním programem na letošní rok je znovuuskutečnění dvou operních představení Rusalky, a to za výrazného přispění Karlovarského kraje a Agentury pana Ježka jako hlavního organizátora.

Aby vůbec mohla proběhnout letošní kulturní sezóna v amfiteátru, přistoupili jsme k částečné opravě sedaček a částečné opravě jeviště. Městskou kasu to vyšlo zhruba na 134 000,- korun. Na další období připravujeme rovněž generální rekonstrukci jeviště a hlediště, a to tak, aby vydržely minimálně 10 let jako v současné době.

Pozvete čtenáře na nějakou zajímavou expozici v našem městě?
Na hradě probíhá výstava 9 svazků faksimilie Svatováclavské bible, což je unikátní výstava, protože ani v Čechách, ani v Evropě, nebylo takto dohromady všech devět svazků vystaveno. V městské knihovně byla rovněž ukončena expozice krojovaných panenek ve spolupráci s paní Asam a městem Illertissen. Tato výstava byla taktéž hojně navštěvována a ukázala na tradice odívání tohoto regionu.

Když už mluvíme o výstavách, jsem velice potěšen taktéž oživením městských hradeb, kde občanské sdružení 456 pod vedením jednatele Ing. Pavla Vdovce připravuje expozici „Galerie na hradbách“, což také přispěje k celému zkulturnění tohoto městského opevnění. Mimochodem právě městskému opevnění je také věnována letošní výstava v Černé věži, kterou připravil památkový ústav ve spolupráci s občanským sdružením Vladař.

Je také velmi potěšující návštěvnost loketského hradu, který již tradičně dosahuje nejlepších výsledků v Karlovarském kraji.

Zastupitelé před nedávnem neschválili přijetí dotace na integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu, který obsahoval čtyři etapy: rekonstrukci a opravu mostu včetně vybudování nové lávky, opravu amfiteátru (jeviště a hlediště), sportoviště (terénní úpravy po bývalé zahrádkářské kolonii) a vybudování parkoviště vedle benzinové pumpy. Z jakého důvodu?
Při projednávání této dotace vznikl problém s veřejnou podporou v amfiteátru, to znamená, že koncerty, které v Lokti probíhají, by musely mít ráz pouze regionálního charakteru a ne zahraniční, jako kupříkladu Jethro Tull. V tomto případě by již nebylo možné využít dotaci z EU. Amfiteátr by tudíž musel být rekonstruován prostředky města Lokte, ale v původním rozsahu projektu, to je v ceně cca 6,5 milionu korun, což při využití dřeva z našich lesů a pracovníků LML jsme schopni realizovat za naprosto jiné a výrazně nižší finanční prostředky.

Dále vznikl problém s vlastním betonovým mostem, neboť většina prací, které se měly provádět, měla charakter oprav a ne technického zhodnocení. Což by poté v žádosti o proplacení dotace bylo s velkým otazníkem, jak by regionální rada posoudila tyto vynaložené finanční prostředky. Zde je velmi tenká hrana mezi tím, co je technické zhodnocení a tím, co je oprava. Tento most je v současné době Karlovarského kraje, ale v případě podpisu smlouvy o dotaci, by veškeré finanční náklady šly za městem Loket. Jinými slovy: opravovali bychom krajský most za naše peníze. A to si přece nemůžeme dovolit.

Co se týká parkoviště – to vedle pumpy v současné době nemá kolaudaci jako parkoviště, nicméně pro účely využití je dostatečné. 10,5 miliónovou investici považuji za příliš vysokou.

Jen dodám, že vlastně zůstává velkou neznámou celý vývoj evropských dotací přes Regionální operační program, a tudíž není vůbec jisté, zda-li by město předmětnou dotaci i po podpisu smlouvy vůbec dostalo.

pokračování ...

autor: Kristián Šujan
zdroj: Domorodci

18.7.2012
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj