Město Loket

Betlémské světlo v Lokti

Betlémské světlo v Lokti

Tradice Betlémského světla se začala šířit podle italské pověsti. Na jednu z křižáckých výprav se do Svaté země vydal jeden mladík z Florencie. Ten přísahal, že když se vrátí, donese i plamínek věčného světla. Po třech letech, těsně před Vánoci, se opravdu vrátil společně s dalšími zuboženými a zesláblými mládenci. Nesl zapálenou svíčku a všichni přísahali, že světlo je opravdu z Betléma. Plamínek věčného světla se každý rok před Vánocemi rozsvěcí od věčného světla v Jeskyni narození v Betlémě. Odsud cestuje letecky do Rakouska a pak prostřednictvím vlaků do všech koutů Evropy. Tento symbol pokoje a míru, představovaný malým chvějícím se plamínkem, při předávání ve vánočních dnech spojuje skautky a skauty ze 14 zemí Evropy. Ti v předvánočních dnech roznášejí toto poselství svým sousedům, příbuzným a známým i neznámým v duchu skautského zákona pomoci bližnímu.

Předávat lidem symbol vánočních svátků, Betlémské světlo, budeme dne 23. 12. 2012 od 17 do 18 hodin v Lokti na náměstí u Sloupu Nejsvětější Trojice a ve Sportovní ulici u stromečku.

skautské středisko v Lokti 

19.11.2012
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj