Město Loket

ZUŠ informuje – únor 2014

ZUŠ informuje – únor 2014

…leden 2014 byl v ZUŠ ve znamení klidu. V době zápisů předškoláků do Základních škol přichází Základní umělecká škola se zcela novým projektem pro žáky MŠ. Cílem tohoto projektu je dlouhodobá spolupráce Základní umělecké školy a Mateřských škol. Žáci MŠ od ledna 2014 pravidelně navštěvují v dopoledních hodinách ZUŠ, kde je pro ně připraven pestrý program. Dovídají se zábavnou formou informace o hudebních nástrojích, na které si mohou zkusit zahrát, v rámci hudebně pohybových aktivit získávají základní předpoklady ke studiu v ZUŠ. Zároveň pedagogové ZUŠ provádí tzv. průzkum hudebnosti, výtvarného cítění a tanečního pohybu. Výhodou této spolupráce je pravidelný kontakt s žáky MŠ, lze tedy dobře vytipovat studijní obory, kterým by se žáci MŠ mohli v budoucnu věnovat, což také doporučíme rodičům žáků v červnu 2014 při Přijímacím řízení do ZUŠ.

Velmi dobrou zprávou pro město Horní Slavkov je, že se do svého tradičního zázemí vrací Krajská taneční přehlídka dětských skupin scénického tance, na jejíž přípravě intenzivně pracujeme. Přehlídka se uskuteční 20.února ve 13:30 hodin v MěKS Horní Slavkov a účastní se jí taneční soubory z celého Karlovarského kraje.  Taneční přehlídku navíc zdobí zbrusu nové logo, které navrhla žákyně výtvarného oboru v Lokti Šárka Pospíšilová.

Žáci Přípravné estetické výchovy v Lokti si připravili na únor představení s názvem „Tygři, sloni, opice, líbí se mi nejvíce“ a to 19. února 2014 v 17:30 hodin v tanečním sále ZUŠ Loket. V rámci tohoto představení bude pro diváky připravena stejnojmenná výstava výtvarného oboru v přízemí ZUŠ.

V únoru se také uskuteční Školní kola soutěží ve hře na housle, klavír a kytaru (4. února  ve 13:00 hodin v tanečním sále ZUŠ Loket, 5. února ve 13:00 hodin v učebně č. 4 v Horním Slavkově). Úspěšní žáci postoupí do okresních nebo krajských kol, která se konají v průběhu února a března v Základních uměleckých školách v Karlovarském kraji.

Pozvánka:

13.2.2014

Koncert Karlovarského komorního souboru v atriu loketské městské knihovny, ve kterém zazní díla B.Brittena, M. Arnolda, G.Rossiniho a F.X.Thuriho.  Hrají:  hoboj - Radka Prokopová, housle - Alina Krejčová, Matúš Vaňuga, viola - Martina Fílová, violoncello - Martin Ondráček, kontrabas - Jan Jirmásek. Vstupné dobrovolné, začátek koncertu v 18:30 hodin.

Připravujeme:

14.3.2014

1.Ples Základní umělecké školy a SRPŠ při ZUŠ v MěKS Horní Slavkov

 (více informací najdete na webu ZUŠ www.zushslavkov.cz)           

 

3.2.2014
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj