Město Loket

Vyhodnocení 10. ročníku velkého projektu Kde končí svět 2013-2014 „Nejmoudřejší je číslo“

Dne 14. dubna se v knihovně sešli tvůrci výtvarných i literárních děl, přihlášených do celostátní soutěže vyhlašované Sdružením dětských knihoven při SKIP ČR. Byla zahájena výstava prací a také vyhodnocena nejlepší dílka. Porota složená ze dvou knihovnic, Marcely Hadravové a Kláry Rozsypalové a učitelky výtvarného oboru ZUŠ, Mgr. Jany Lieblové s velkou pečlivostí vybrala 27 prací, které získaly v tomto místním kole ocenění a postup do kola regionálního (Karlovarský kraj). Podrobné informace k umístění jednotlivců najdete níže v textu.

Za organizátory soutěže bych ráda poděkovala všem pedagožkám, jmenovitě Mgr. Evě Herdové, Mgr. Janě Weissové, Mgr. Ivetě Váňové, Evě Čudové, Nadě Hálové a Janě Štechrové, které své svěřence do soutěže přihlásily a pomohly s výběrem témat. Srdečně zveme širokou veřejnost k návštěvě knihovny, kde si mohou všechny práce přihlášené do soutěže v rámci výstavy prohlédnout do konce května 2014.

Klára Rozsypalová
 

Vyhodnocení projektu – oceněné práce, postupující do regionálního kola

1.      Výtvarná oblast

Téma: Slunce je jen jedno

Mateřská škola Tyršovo nám.
 

 • Kamilka Zuberová             6 let
 • Lukáš Vyhnálek                  6 let
 • Daniel Kamberský             5 let
 • Dominika Koláčková         6 let

Téma: Ilustrace k pohádce Tři prasátka, O dvanácti měsíčkách

Mateřská škola Sportovní ul.
 

 • Karolína Simonová            6 let
 • Karolína Leščinská            6 let
 • Berenika Adamcová         5 let
 • Anetka Vachová                5 let

Téma: Ilustrace k pohádce

ZŠ Loket – 3. třída
 

 • David Salaba

Téma: O sedmihlavé sani, které bolely 4 zuby

ZŠ Loket – 2. třída
 

 • Klárka Sobotová
 • Peter Oláh
 • Matěj Kvak

Téma: Dvě možnosti – dva protiklady

ZŠ Loket – 4. třída
 

 • Vojtěch Panáček (+Filip Mašek)

Téma: Dvě možnosti – dva protiklady

ZŠ Loket – 4. třída
 

 • Olga Jandová
 • Luboš Hlaváč

Téma: O dvanácti měsíčkách

ZŠ Loket – výtvarný kroužek 1. stupně (pod vedením Mgr. Evy Herdové)
 

Skupinová práce dětí z výtvarného kroužku
 

2.      literárně -Výtvarná oblast
 

Téma: O sedmihlavé sani, které bolely 4 zuby

ZŠ Loket – 2. třída
 

 • Martin Sinkule
 • Jaroslav Indruch
 • Kateřina Vašáková

3.      literární oblast

 

Téma: O sedmihlavé sani, které bolely 4 zuby

ZŠ Loket – 2. třída

 • Veronika Kurková
 • Zuzanka Kamenská
 • Kristýna Simonová

Téma: 3 přání

ZŠ Loket – 4. třída

 • Karolína Vdovcová
 • Filip Křivánek
 • Tomáš Zahradníček
 • Luboš Hlaváč
 • Lucie Kržová

Téma: Rodiče mi říkají „Ty jsi ale pěkný číslo!“

ZŠ Loket – 4. třída

 • Jan Kejšar

Letecky z oddělení pro děti
 

V dubnu se v dětském oddělení knihovny konal Vlaštovkový workshop. Účastníci dospělí i dětští si mohli vyzkoušet rozličné tvary papírových vlaštovek. Někteří z nich dokonce předvedli i vlastní modely! Děkujeme všem účastníkům za hojnou účast a těšíme se na další setkání v knihovně.

30.4.2014
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj