Město Loket

Návštěva dětí z MŠ v požární zbrojnici

Návštěva dětí z MŠ v požární zbrojnici

13. března 2014 jsme s dětmi navštívili loketské hasiče. Na úvod jsme byli srdečně přivítáni a dostali jsme i nečekané malé občerstvení. Tímto děkujeme panu starostovi Bednářovi.

Následující přednáška o práci sboru, kterou členové jednotky dobrovolných hasičů vedli s ohledem na věk malých posluchačů, byla velmi zajímavá. Děti byly po celou dobu pozorné, hlavně proto, že mohly během projevu sledovat názorné ukázky oděvů, ochranných pomůcek, nářadí, vybavení auta, hašení ohně přístrojem se starou mechanickou pumpou a hasícím přístrojem aj.

Na závěr si mohly děti sednout za volant nového hasičského auta.

Všem, kteří se podíleli na realizaci této návštěvy moc děkujeme.

MŠ Tyršovo náměstí


 

30.4.2014
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj