Město Loket

Společně v cestovním ruchu

Společně v cestovním ruchu

Města Loket v ČR a Bischofsgrün navázaly spolupráci v oblasti cestovního ruchu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007- 2013. Cílem projektu nazvaného „Společně v cestovním ruchu“ je navázání partnerských vztahů a výměna zkušeností obou měst v cestovním ruchu. V rámci realizace projektu dojde také k setkání představitelů obou měst bude v Lokti pořádán workshop na téma „Loket a cestovní ruch“ dále se představí město Loket v partnerském městě Bischofsgrün a dojde k realizaci informačních a propagačních materiálů pro město Loket ve formě prospektu, brožury, mapy nebo upomínkových předmětů, která je připravena na nastávající sezónu.

15.1.2014
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj