Město Loket

Knihovnický tým z Lokte přivezl domů stříbro!

Obrovský úspěch slavil tým dětských čtenářů z Městské knihovny v  Lokti ve složení Alžběta Antonová, Ladislav Boudyš, Lucie Šreinová a František Rais v Habartově. Dne 10.5. se zde konal 8. ročník akce „Hry bez hranic aneb knihovnice dětem“, konané pod záštitou Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Role hostitele a hlavního pořadatele se ujala knihovna v Habartově, které výrazně vypomohli členové dvou místních četnických sdružení - Muzea bezpečnostních sborů a Klubu 1938 – „Četnická stanice Habersbirk“. Ti se také, v dobových kostýmech, ujali slavnostního zah ájení a dozoru u jednotlivých soutěží.

Delegace z Lokte se v kostýmech prvorepublikových vězňů utkala se soupeři ze 14 knihoven Karlovarského kraje v rozličných disciplínách, zaměřených na téma „Četnické humoresky“. Prokázat musela nejen vědomostní, ale také detektivní a sportovní dovednosti. Po celou dobu soutěže si náš tým vedl velmi dobře, což nás nakonec vyzdvihlo až na 2. místo.

Za Městskou knihovnu v Lokti bych ráda poděkovala celému týmu za skvělou práci a vzornou reprezentaci. Kolegyním v MK Habartov pak ze nezapomenutelný zážitek a výbornou organizaci celého dne.

Klára Rozsypalová


 

Knihovnický tým z Lokte přivezl domů stříbro!
Knihovnický tým z Lokte přivezl domů stříbro!
28.5.2014
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj