Město Loket

„Ta dvě indiánská týpí přeci nemůže nikdo považovat za autobusové nádraží“, říká v rozhovoru zastupitel z Lokte Kristián Šujan

„Ta dvě indiánská týpí přeci nemůže nikdo považovat za autobusové nádraží“, říká v rozhovoru zastupitel z Lokte Kristián Šujan

Blahopřeji k mandátu do zastupitelstva. Protože jsi nový, rádi bychom tento rozhovor vedli převáženě prakticky, aby došlo k názorovému představení vašeho programu a tvých představ. Přesto jako dlouholetému pozorovateli loketské scény mě zajímá i tvůj pohled na vývoj po volbách. Tedy, výsledek voleb byl pro mnoho lidí v Lokti překvapivý. Co ty vnímáš na výsledku voleb jako pozitivní a co jako negativní?

Děkuji za blahopřání. Jako kladné vnímám to, že se obyvatelé Lokte začali více zapojovat do přímé politické činnosti a mnoho z nich tak kandidovalo, případně ochotně podepsalo petice sdružení nezávislých kandidátů. To se pak odrazilo i na složení zastupitelstva, kde zasedlo celkem 6 nových zastupitelů. Spolu s tím souvisí bohužel i negativní faktor, a to nízká volební účast. Stále si neumím vysvětlit, proč tak velká část občanů svůj hlasovací lístek nechá propadnout a nechce vyjádřit svůj postoj k dění ve městě, ve kterém žijí.

 

Před volbami jste se jako hnutí vyjádřili, že polovina zastupitelů potřebuje vyměnit, mohl bys být konkrétnější, o koho se jednalo? Zároveň by mne zajímalo, kdo je ti v současném zastupitelstvu názorově nejbližší?

Vyjádřil jsem se, že by se měla proměnit alespoň polovina našich zastupitelů, aby případní noví nástupci měli vůbec šanci prosadit své nápady v tradičním seskupení. A je jedno jaká polovina, prostě jen radnici trochu provětrat. Jestli se to povedlo, nechť zhodnotí sami občané. Osobně každou změnu-výměnu vnímám pozitivně.

Co se týká názorové spřízněnosti, asi nejrealističtější pohled na chod města má starosta Zdeněk Bednář, který mi v minulosti jako novináři kdykoli ochotně poskytl jakékoli informace. Nicméně neznamená to, že s ním za každou cenu ve všem souhlasím. Vždy je to o kompromisu a dialogu, stejně jako vlastně celá práce v zastupitelstvu.

Za vaše hnutí ses do zastupitelstva dostal pouze ty. Mohl bys nám popsat, jak funguje hnutí teď po volbách, a jak se další členové vašeho hnutí zapojují?

V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří za Domorodce kandidovali a všem občanům, kteří nám dali svůj hlas. Na rozdíl od LOPATY jsme nové sdružení, které vzniklo pouze jako politické, za účelem získat co nejvíce mandátů v zastupitelstvu. V pravidelném kontaktu jsem zhruba se šesti dalšími Domorodci, s kterými většinu svých politických kroků konzultuji.

Mrzí mě, že jsem v zastupitelstvu za naše sdružení jediný. Komplikuje to prosazení našich společných programových bodů. Máme ovšem své reprezentanty v komisích rady města, v kulturní Maria Šoltýse z náměstí a v investiční Ing. Marka Pospíchala ze Sportovní ulice.

Je téměř půl roku po volbách, mohl bys čtenářům popsat, jak se vlivem tvého působení v zastupitelstvu změnil tvůj život? Jaké máš reakce tvých známých či občanů Lokte na tvoje působení?

Můj život se v tomto ohledu skoro nezměnil, zastupitelstva navštěvuji pravidelně už od základní školy, rozdíl je teď v tom, že sedím na jiném místě v jednacím sále. Malinko jsem upozadil svou novinářskou činnost, to je pravda, ale je to spíše nedostatkem času kvůli studiu v Ústí nad Labem a ve Vídni. Co se týká reakcí, je zajímavé, že před volbami přicházely téměř denně. V jednu chvíli jsem měl pocit, že kandiduji na prezidenta, nebo že kvůli tomu, že jsem mladý a nemám dítě, nemám právo vlastně vůbec kandidovat. Podobné vzkazy, obzvláště na internetu, byly komické, někdy i zbytečně zlé. V těch chvílích mě podporovali jak rodina, přítelkyně, kamarádi, tak i mnoho dalších známých, jejichž oporu cítím doposud. Reakce tzv. po volbách už jsou bohužel spíše ojedinělé.

Loketským patriotům a Domorodcům se podařilo prosadit, že bude zastupitelstvo natáčeno na kameru a záznamy zveřejněny na internetu. S jakými reakcemi občanů a loketských politiků ses v souvislosti s tímto krokem setkal?

Setkal jsem se jenom s pozitivními ohlasy, jsem velmi rád, že jsme videozáznamy prosadili a zpřístupnili tak jednání zastupitelstva široké veřejnosti. Ze samotných statistik zhlédnutí záznamů můžeme usoudit, že o podobnou službu občanům zájem je, i když asi ne tak velký, jak bych si představoval. Na další inovace by se město mělo zaměřit, jak na svůj facebookový profil, tak internetové stránky, kterým chybí fotogalerie.

20150416_174901

V rámci předvolební kampaně jste měli mnoho bodů týkajících se rozvoje města, investičních akcí, rozvoje spolkového života v Lokti atd. Které z těchto bodů se ti podařilo prosadit, případně, které budeš prosazovat jako první?

Všechna má rozhodnutí v zastupitelstvu si občané mohou přehledně prostudovat v rubrice Deník Domorodce na webu www.domorodci.cz/denik-domorodce/, která je pravidelně aktualizována.

Co se týká investičních akcí, prioritu přikládám vybudování parkoviště v Mírové ulici, opravě autobusového nádraží a věnování vyšší pozornosti problémům v  lokalitách jako Nadlesí a Dvory. Z dílčích hlasování je jasné, že i další zastupitelé jsou těmto záměrům nakloněni, proto není nutné zde hovořit o způsobu individuálního prosazování, když za tím stojíme vlastně všichni. Ale abych nastínil svou úvahu například v otázce „autobusáku“ – ta dvě dřevěná indiánská týpí přeci nemůže nikdo považovat za autobusové nádraží.  Město by dle mého názoru mělo vyhlásit studentskou soutěž, do níž by se zapojili střední či vysoké školy uměleckého a architektonického zaměření. Pracovní skupina v rámci Lokte složená ze zástupců radnice, historiků, občanů, ale i z mladých lidí (ne jen ze zastupitelů a místních podnikatelů!) by pak vybrala ten nejlepší projekt, podle něhož by se nádraží postavilo. Mělo by jít o koncept zapadající do historické podoby našeho města, ale obohatit ho též o moderní prvky by mohlo být rovněž zajímavé.

Před volbami jsi byl kritik hradu a nechal ses slyšet, že si chceš na fungování hradu „posvítit“. Loketský hrad je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Karlovarském kraji a díky různým kulturním akcím je známý v širokém okolí. Stal jsi se členem správní rady hradu, zjistil jsi již nějaké zásadní informace o fungování hradu, které by občané Lokte měli vědět a které potvrdily nebo vyvrátily i tvé pochybnosti?

Jak jsem už řekl dříve, cítím ještě určité organizační mezery v kultuře ve vztahu Město-Hrad Loket. Nejde o programovou nabídku hradu, ale o koordinaci s akcemi města. Pokud má radnice a hrad vánoční trhy oddělené, dokonce v jeden víkend, a v podstatě na nich společně nespolupracují, neprospívá to dle mého mínění ani jedné straně. Věřím, že v této věci bude nápomocen pan místostarosta Zahradníček, který má kulturu nově „naplno“ v gesci.

Pokud jde o mou působnost ve správní radě hradu, měli jsme zatím pouze jedno zasedání plné nejrůznějších témat. Přestože se však s fungováním hradu teprve seznamuji, spolu s ostatními členy správní rady jsme již stihli schválit rozšíření expozice útrpného práva či prodloužení otevírací doby hradu v měsících červenec a srpen. Na jednání se také třeba hlasovalo o vyplacení odměn řediteli a zaměstnancům Hradu Loket, o.p.s. za rok 2014. Tohoto bodu jsem se zdržel, ostatní byli pro.

 

Hnutí Loketští patrioti se podařilo v rámci koalice prosadit několik kroků, které vedou ke  zvýšení průhlednosti hospodaření radnice (zveřejnění přehledu faktur a smluv, změna směrnice na zadávání veřejných zakázek). Ty jsi byl při hlasování v zastupitelstvu o tomto bodu proti zveřejňování informací o hospodaření. Není to svým způsobem v rozporu s tím, co se snažíš prosadit na loketském hradě?

To máte špatné informace. Nebyl jsem vůbec proti zveřejňování informací o hospodaření, byl jsem proti zařazení tohoto bodu do programu jednání zastupitelstva narychlo, tak, jak to požadoval Petr Adamec. Neměl jsem možnost si celý závěrečný návrh prostudovat, jenž jinak považuji za správný a legitimní.

Pokud už ale narážíte na slovo rozpor, také bych rád jeden zmínil. Přestože zástupci LOPATY deklarovali zřízení vlastních technických služeb – a měli k tomu silný mandát, kromě člena v radě města mají i zástupce v pracovní skupině pro technické služby – nakonec v rámci koalice prosadili pravý opak, a to tříletý tendr na zimní a letní údržbu. To je, myslím, největší rozpor.

A jak s odstupem vnímáš zveřejnění těchto informací na stránkách našeho města?

Některým lidem, kteří na internetu psali, „konečně se dozvíme, kolik dostávají ti a ti od města zaplaceno“, v podstatě přehled nenaplňuje jejich očekávání, protože se z něj nedozví konkrétní jména či firmy. Ovšem přehled informuje o částkách a hlavně přesně vymezuje činnost, za kterou město měsíčně platí. To mi přijde jako dostatečné.

Investiční komise města vyhlásila anketu týkající se využití prostoru pod mostem v přírodním divadle. Na posledním zastupitelstvu ses vyjádřil pro vybudování dětského hřiště. Proč si myslíš, že toto je správná varianta a proč by tam neměly být ostatní navrhované varianty, např. volejbalové hřiště?

I zde budu muset trochu oponovat, protože jsem se pro vybudování hřiště nevyjádřil, můj dotaz se týkal údržby hřiště v Mírové ulici. Uznávám ale, že mi varianta dětského hřiště pod mostem přijde jako schůdná, stejně jako možnost zrealizovat zde relaxační venkovní zónu pro Loketské – lavičky, lehátka, ohniště-gril, posilovací prvky, možná malý sportovní plac nebo altán. Aby věci byly využitelné po celý rok. Kdybych měl upustit uzdu své fantazii více, vrátil bych se v čase na koncert kapely Kryštofů, kdy právě prostor pod mostem fungoval jako „dojezdová“ malá scéna s pódiem a ohništěm. To by se mi také líbilo.

 

Trnem v oku mnoha občanů je stav našeho náměstí, absence „normálních“ obchodů, situace s parkováním na náměstí. Na tvých stránkách je uvedeno, že budete prosazovat vytvoření koncepce obchodů, resp. náměstí, jejímž cílem by bylo, aby se nestalo mrtvou zónou. Mohl bys napsat konkrétní kroky, které by k tomu vedly a jak je budeš chtít realizovat a finančně zajistit?

Situaci jsem si samozřejmě již ověřil a zde bohužel musím konstatovat, že v podstatě žádný prostor pro obchod na náměstí nepatří městu. Ani vlastně nevím, proč v minulosti zastupitelstvo všechny zdejší objekty rozprodalo a teď tak nemůže alespoň z části ve své gesci koordinovat obchodní nabídku. Nicméně pokud se ptáte na konkrétní postup v oživení náměstí, viděl bych ho hlavně v různorodých trzích, v instalaci celoročního pódia a s ním spojených menších koncertů přímo v centru náměstí či navrácení tradiční poutě se stánkaři. Možná i ve snaze odkoupit některé prostory zpět do vlastnictví města.

Názory bývalých zastupitelů, že by se z náměstí měla stát klidová zóna bez aut, jsou dle mě zcestné a podporují tak zánik i těch posledních obchodů, co tu ještě jsou. Pokud se tak stane, chcípne tu pes už nadobro.

 

Jsi jeden z mála zastupitelů, který je původem z Lokte. Máš pocit, že má toto vliv i na tvůj pohled na určité problémy a pokud ano, které to jsou?

Pochopitelně to vliv má. Pamatuji si, když jsem jako malý chodil s babičkou k paní Křenkové do obchodu se zeleninou, cestou jsme se zastavili také v tabáku, v lékárně nebo v řeznictví u Hlinků. Jindy jsme zase se spolužáky běželi z jídelny rovnou na pouťové atrakce na náměstí, nebo jsme se koupali na Koupališti v Lokti. Tyto věci, události i lidi jsou definitivně pryč. Ten, kdo se sem nově přistěhoval a Loket využívá převážně jako přestupní stanici, má k městu menší vztah, to je logické. Nevadí mu, když se zde obchody zavřou, když se zruší pouť na náměstí, když se zasype koupaliště… bohužel i takoví lidé byli, kteří si tu tradici dostatečně neuvědomovali, o tom rozhodovali v zastupitelstvu. Na největších přehmatech v našem městě mají vinu samozřejmě zastupitelé na radnici, ať už bývalí či současní. Moc bych si ale přál, aby hlavně spoluobčané sledovali politické dění v Lokti, chodili na veřejná zasedání, psali příspěvky a diskutovali o věcech přímo.  Dá se tak zabránit podobným excesům jako v minulosti.

Čeká tě v následujících letech v zastupitelstvu mnoho práce, je nějaký sen, přání nebo vize, mimo těch, které jsi měl ve volebním programu, které bys chtěl v Lokti uskutečnit? Nemyslím teď klasická předvolební prohlášení, ale spíš něco více osobního.

Můj asi největší sen se momentálně plní, a to stavba chodníku a osvětlení ke hřbitovu a dále k Finským domkům. Nevěřil jsem, že po těch desítkách let a stovkách stran popsaného novinového papíru se to ještě někdy povede. Stavba chodníků i v dalších lokalitách musí pokračovat, myslím si, že to je základ občanské vybavenosti každého města. Například v Revoluční ulici by se mohl chodník postavit po jedné straně vozovky.

Jednou z mých osobních vizí je nalezení vhodných prostorů pro společenský klub, nejen (ale hlavně) pro mladé, který by byl vyhlášený v celém regionu, pravidelně by zde vystupovaly živé kapely po celý rok a fronty by stály až ven. Kvůli instalaci Loketských sbírek totiž již brzy s největší pravděpodobností ztratíme hlavní sál hradu. A v Lokti probíhá spousta skvělých kulturních akcí, pro které nám tu chybí kulturní dům se sálem. Možná mi ale tuto vizi jednou splní opravená Dvorana…

rozhovor vedli Petr Adamec a Roman Kvak
zdroj: Domorodci.cz

4.5.2015
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj