Město Loket

„Poslední roky je vedení města Loket úzce spojeno se skupinou podnikatelů,“ říká zastupitel Petr Adamec

„Poslední roky je vedení města Loket úzce spojeno se skupinou podnikatelů,“ říká zastupitel Petr Adamec

Od září 2014 usedl v Zastupitelstvu Města Loket také 33letý Ing. Mgr. Petr Adamec ze Sdružení nezávislých kandidátů LOPATA. O tom, jak se mu pracuje v koalici s TOP 09, jaké záměry by rád prosadil či jak vnímá život v Lokti více v následujícím rozhovoru.

Rozhovor vedl Kristián Šujan

Přečetl jsem si na internetu Vaše vyjádření z října roku 2014, kde píšete: „Posledních pár let mám pocit, že se Loket stal městem, které slouží pouze turistům a hrstce vyvolených.“ Koho jste slovem vyvolení měl konkrétně na mysli a jak podle vás město těmto vyvolením slouží?
Poslední roky je vedení města úzce spojeno se skupinou podnikatelů, kteří pro město realizují velké množství zakázek. Této skupině plyne výhoda z toho, že mají kompletní přehled o tom, co město plánuje z hlediska oprav, investic a dalších opatření, a tím pádem měli podle mě snazší cestu k městským zakázkám. Na druhou stranu oceňuji, že tito podnikatelé v rámci koalice souhlasili s naším návrhem na změnu zadávání veřejných zakázek a zveřejňování informací o hospodaření města.

Ještě jeden Váš výrok mě zaujal. Po volbách jste do facebookové skupiny Loket napsal: „Překvapil mě nezájem lidí o změnu, a tím nemyslím jenom LOPATU, ale obecně výměnu lidí.“ V čem přesně Vás tedy výsledky voleb překvapily?
Mé překvapení souviselo zejména s výrazným úspěchem TOP 09 a neúspěchem ANO. Zároveň musím s časovým odstupem říct, že mě pozitivně překvapilo, že se do městského zastupitelstva dostalo mnoho úplně nových tváří včetně mě. Nevím, zda můžu mluvit i za ostatní nové členy zastupitelstva, ale musím říct, že představa o práci v zastupitelstvu a realita je dost odlišná a mám pocit, že někteří se zatím spíše rozkoukávají.

Konečně se dostáváme k Vaší funkci zastupitele. Splňuje zatím práce v zastupitelstvu Vaše očekávání?
Zatím musím říct, že většinou ano. Jsou sice situace, kdy mám pocit, že se moc nedaří prosadit naše představy, ale nakonec není výsledek úplně špatný. Je to jako v normálním životě, někdy je člověk nahoře a někdy dole. Za nejtěžší považuji skloubení profesního, rodinného a politického života.

Jak hodnotíte působení a spolupráci v koalici s TOP 09 v čele se starostou Zdeňkem Bednářem a místostarostou Petrem Zahradníčkem?
Jak jsem již uvedl výše, je někdy těžké dojít ke společnému kompromisu, ale mám pocit, že se nám to zatím celkem daří. Koalice je tvořena subjekty s různými názory a zájmy a je jasné, že někdy je těžké najít společnou cestu. Po volbách jsme zvažovali, zda být součástí koalice, kterou jsme před volbami v některých bodech kritizovali, ale převážila možnost pracovat pro Loket a prosazovat náš program, což by z opozice bylo mnohem složitější.

LOPATA byla druhou nejúspěšnější stranou ve volbách v Lokti. Voliči vám vyjádřili velkou podporu, přesto máte pouze jedno místo v radě. Jak si tento stav vysvětlujete? Neusilovali jste o post starosty nebo místostarosty?
Podpora voličů nás překvapila a vážíme si jí. Co se týká postu starosty, tak ten logicky připadnul nejsilnější straně, tj. TOP 09. Samozřejmě bychom rádi obsadili post místostarosty, ale po pravdě musím říct, že se nám to prosadit nepodařilo. Na druhou stranu jsme si vymínili určité změny, které vycházejí z našeho předvolebního programu. Zároveň nemám pocit, že by naše jednání byla neúspěšná, máme svého zástupce v radě města a tři předsedy komisí rady města. Naším cílem ale nebylo bojovat o pozice, ale mít možnost ovlivňovat směřování města tak, abychom se nemuseli za svou práci stydět a dělat pro město to, co považujeme za správné.

Při prvním zasedání jste ani Vy, ani Váš kolega p. Zapf nehlasovali pro p. Zahradníčka na post místostarosty. Proč?
Petr Zahradníček v rámci povolebních jednání předložil svou koncepci kultury, která podle mého názoru nebyla dostatečně zpracována s ohledem k nákladům, které s sebou tato pozice nese a časové náročnosti této pozice. To, že Petrovi Zahradníčkovi svůj hlas nedám, jsem mu předem sdělil. Oceňuji, že na své koncepci zapracoval a zveřejnil ji na stránkách města. Osobně bych si kulturní koncepci představoval trochu jinak, ale upravená koncepce je určitě materiál, ze kterého se dá vycházet.

Jaké hlavní návrhy jste v zastupitelstvu už stihl prosadit, případně se chystáte ještě navrhnout?
Za naše hnutí je těch návrhů několik, za nejdůležitější považuji změny ve směrnici upravující zadávání zakázek (snížení limitů, zveřejnění nabídek na stránkách města, databáze loketských podnikatelů atd.), zveřejňování informací o hospodaření města na jeho stránkách (přehled plateb města a přehledu smluv), zřízení komise pro životní prostředí a společně s Domorodci jsme prosadili nahrávání a zveřejňování záznamů ze zastupitelstva. Napříč zastupitelstvem bylo odsouhlaseno navýšení finančních prostředků na kulturu, sport a spolkový život. Mimo věcí z našeho programu by se mě osobně líbilo vybudovat v prostoru pod mostem vícegenerační hřiště s co možná nejvíce přírodními prvky ideálně spojené s naučně-zábavnou stezkou s tématikou historie, příroda a pověstí Loketska, která by byla atraktivní jak pro turisty, tak pro občany Lokte. Dnes jsou tyto dětské stezky velkým trendem a podle mne je to lepší řešení než sportoviště, které podle mě do této klidové zóny nepatří.

Působíte také jako předseda Komise pro životní prostředí a územní rozvoj. Můžete vysvětlit činnost této komise, jaká témata jste již stihli probrat a kde si čtenáři mohou získat informace o vašich jednáních?
Město Loket je atraktivní nejen z hlediska historického a kulturního, ale také z hlediska krajinného a přírodního. Komise je poradním orgánem rady a jejím cílem je zajistit odborný podklad pro její jednání. Témat, která komise probírala, je několik, od problematiky energetické koncepce města, sběrného dvora, přes péči o zeleň až po potřebu instalace košů na psí exkrementy. Pokud to bude jen trochu možné, tak bych chtěl, aby byl stručný zápis z jednání komise zveřejňován na stránkách města. Zároveň bych uvítal, kdyby občané města posílali své náměty k jednání komise na můj e-mail, který najdou na stránkách města.

Teď ke konkrétním věcem z dění ve městě. Před volbami jste kritizoval podobu Loketských listů, po volbách jste dokonce navrhoval, aby Listy psaly loketské knihovnice. Jak jste spokojen se současným stavem, případně jak byste ho zlepšil?
Jen pro upřesnění, návrh nezněl, aby články do Listů psaly loketské knihovnice, ale aby je nepsal jeden ze zastupitelů a loketské knihovnice byly jedna z možností. To osobně považuji za největší nedostatek. I když se jedná o periodikum vydávané městem, tak by mělo být co nejvíce neutrální. Už to, že mi dává dotazy politik a ne novinář, považuji za zvláštní. Mrzí mne, že již do loketských listů nepřispívá loketská průmyslovka a vadí mi množství reklam, které často nemají žádnou vazbu na naše město. Co se týká obsahu, tak chápu, že je těžké každý měsíc listy naplnit, ale uvítal bych třeba pravidelnou rubriku o historii, kultuře a přírodě Lokte, představení osobností města atd…

Jaký je váš postoj ke zřízení technických služeb v Lokti? Preferujete založení vlastní, samostatné, městské společnosti, nebo zadání činností jednotlivým soukromým firmám – případně jen jedné firmě?
Já jsem každopádně pro zřízení městských technických služeb. Podle mne se nelze koukat jen na ekonomické hledisko, ale hlavně na přidanou hodnotu této služby. Vždy, když bude tato služba soutěžena, tak bude docházet k tomu, že vítězná firma bude vykonávat činnosti jen v rámci uzavřené smlouvy a nikdy nebude dělat nic navíc bez toho, aby došlo k navýšení ceny. Zároveň nelze ve smlouvě obsáhnout všechny činnosti, které je třeba ve městě vykonávat. V případě městských technických služeb si bude město přesně určovat, co bude městská společnost vykonávat podle skutečné potřeby, ať už se bude jednat o zimní a letní údržbu, zametání ulic, ale třeba i opravu laviček, opravy zábradlí atd. Zároveň v případě efektivního fungování by městské technické mohly být dalším zdrojem peněz do městské kasy.

Loketské lesy nedávno z ekonomických důvodů propustily čtyři dělníky. Jak vnímáte tuto situace a kompletně hospodaření Lesů?
Toto rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele lesů, já osobně s ním nesouhlasím a v případě městské firmy by se mělo hledět i na hledisko zaměstnanosti. Přiznám se, že situace kolem hospodaření lesů mne zajímá, ale je to natolik rozsáhlá problematika, že se s ní stále ještě seznamuju.

A co Dvorana, jaké využití v případě její rekonstrukce byste navrhoval?
Tady se asi shodnu s většinou zastupitelů a občanů Lokte. Dvorana by měla sloužit jako společenský a kulturní stánek pro potřeby občanů města s tím, že v závislosti na rozsahu prostor by mohla sloužit také pro spolkové aktivity (hudebka, kroužky pro děti, zkušebny pro kapely atd.).

Nedávno se na jednom ze zasedání zastupitelstva vyjádřil bývalý pan starosta Hadrava k věci loketského náměstí. Dle jeho názoru by se na náměstí nemělo parkovat. Považujete také za správný krok to, aby se v budoucnu zakázal vozidlům vjezd na náměstí?
Nejsem pro úplný zákaz, osobně bych byl pro možnost pro parkování pro obyvatele náměstí a krátkodobé pro zákazníky provozoven, které na náměstí ještě jsou. Co se týká náměstí, tak mimo problémů, které asi trápí více lidí, jako je například absence běžných obchodů, bych osobně byl pro návrat tradičních poutí i s „kolotočáři“ na náměstí. Loketské poutě bývaly vyhlášené a je škoda, že tato tradice zanikla.

Co byste na závěr vzkázal loketským občanům?
Občanům města bych chtěl za loketské patrioty poděkovat za důvěru, kterou mně a Janu Zapfovi dali a zároveň bych je chtěl vyzvat k většímu zájmu o dění v našem městě.

Autor: Mgr. Kristian Šujan
Zdroj: Domorodci.cz

4.5.2015
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj