Město Loket

Žáci z Bad Köstritz opět v Lokti

Žáci z Bad Köstritz opět v Lokti

V týdnu od 16. 3. do 20.3. tohoto roku jsme na Základní škole v Lokti přivítali skupinu 10 žáků s jejich učiteli z  Regelschule Hans Settegast v Bad Köstritz. Přijeli k nám v rámci partnerské spolupráce na výměnný pobyt již posedmé. Letošní projekt výměn žáků nese název „Minulost a současnost“ a je finančně podporován Česko-německým fondem budoucnosti, Základní školou Loket, školou Regelschule Hans Settegast v Bad Köstritz a durynským ministerstvem kultury. Jak název projektu napovídá, je program návštěv zaměřen především na dějepisnou tematiku.

V den příjezdu jsme hosty z Bad Köstritz přivítali v naší škole. Vzájemně jsme se představili a následně je provedli školní budovou a městem. Komunikovali jsme především v anglickém jazyce. Abychom se poznali co nejlépe a komunikovali bez ostychu, využili jsme nabídku plzeňského Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, které pro nás připravilo několikahodinový seznamovací a komunikační modul. Společně jsme soutěžili, plnili různé úkoly a  učili se zábavnou formou některá cizojazyčná slova a fráze.

Odpoledne jsme společně pohlédli do minulosti Lokte. Využili jsme fotografie a pohledy z dávné minulosti našeho města. Ve smíšených skupinách jsme ve městě hledali vyobrazené objekty, fotografovali je a následně porovnávali jejich podobu dříve a dnes. Vytvořili jsme celou řadu zajímavých fotoprezentací. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Karlu Horčičkovi, který nám poskytl bohatý obrazový materiál.

Středeční dopoledne trávili němečtí hosté u nás ve škole a zúčastnili se vyučování. Zajímali se především o výuku českého jazyka, matematiky a německého jazyka. Některé úlohy s námi i řešili.

Odpoledne patřilo opět historii. Uskutečnila se prohlídka loketského hradu a následně jsme odjeli do Bečova nad Teplou. Na bečovském hradě pro nás připravila paní Dagmar Wizovská  velmi zajímavý  dějepisný workshop. Prohlédli jsme si interiéry hradu a snažili se vypátrat, co hradní zdi a prostory vypovídají o jeho historii. Pracovali jsme opět ve smíšených skupinách. Vyzkoušeli jsme si i některé dobové oděvy. Naši spolužáci se rázem proměnili v rytíře či dvorní dámy. Bylo to tak zábavné, že jsme zcela zapomněli na chlad, který na hradě po dlouhé zimě panoval.      

Ve středověku jsme zůstali i po skončení aktivit na bečovském hradě. Paní Jitka Balíková nás ve své dílně provedla krátkým kurzem drátenictví. Vyzkoušeli jsme si vyrobit šperk z materiálů, které byly ve středověku dostupné.  A nebyla to žádná jednoduchá záležitost! Byla nutná notná dávka trpělivosti, zručnosti a pracovitosti. Domů jsme si z pobytu v Bečově odvezli pěkný suvenýr a spoustu zážitků.

Poslední den pobytu byl věnován poznávání našeho regionu. Kam jinam pozvat naše hosty než do Karlových Varů! Dříve než jsme si prohlédli město, navštívili jsme proslulou sklárnu MOSER. Zručnost a um zdejších mistrů sklářů nás uchvátily.  I u našich hostů sklidila exkurze velký úspěch. S úžasem pozorovali výrobu, ohromila je široká nabídka a krása skleněných výrobků. I prohlídka lázeňského centra Karlových Varů je velmi zaujala. Zvídavě ochutnávali minerální vodu z různých pramenů a užívali si lázeňskou atmosféru. U Vřídla jsme si všichni pochutnali na kř upavé teplé oplatce. Byla sladkou tečkou za velmi pěkně prožitým dnem.

Pátek byl dnem loučení. Po společně příjemně stráveném týdnu jsme se s našimi hosty rozloučili na vlakovém nádraží. Již nyní se těšíme na týden v květnu, kdy se všichni zase v německém Bad Köstritz sejdeme.

Mgr. Iveta Hamplová

16.4.2015
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj