Město Loket

Loketské děti odjely do středověku strávit noc na Karlštejně

Ti se teda maj! Cestují si v čase jak jiní z Prahy do Varů!“ O kom je řeč? O dětech z 1. stupně Základní školy v Lokti. Loňskou školu v přírodě totiž strávily v pravěku a tu letošní pro změnu ve středověku, konkrétně ve 14. století, v době vlády Otce vlasti blahé paměti, krále českého a císaře římského Karla IV. Jak je to možné? Jednoduše. Paní učitelky ten letošní pobyt připravily v duchu tématu Noc na Karlštejně.

Za středověkým dobrodružstvím vyrazily třídy prvního stupně v pondělí 13. dubna jako již tradičně do Poustek. Tady je čekal nejen příjemný pobyt, ale také vskutku nabitý program. Jednotlivé ročníky se až do 22. dubna proměnily v cechy: prvňáci – cech dráteníků, druháci – cech perníkářů, třeťáci – cech šmukýřů, čtvrťáci – cech košíkářů a páťáci – cech provazníků. Celou školou v přírodě je provázel Kodex rytířů a šlechtičen. Za každý splněný úkol získávaly děti řád určité barvy. A nemyslete si, nebylo to nic jednoduchého, plněn í řádů naopak bylo velmi náročné, týkalo se totiž samých ušlechtilých vlastností. Šlechetnost byla oceněna červeným řádem (buď čestný, šlechetný a mluv pravdu), přátelství zeleným (vždy pomáhej lidem v nouzi). V každé situaci prokaž odvahu, třeba na stezce odvahy, a růžový řád máš jistý. Pokud se děti nenechaly odradit obtížemi při dni řemesel, vyneslo jim to oranžový řád. Modrý byl za chování (nikdy se nevychloubej a nepovyšuj), žlutý za hodování v tichosti (mlčeti zlato) a fialový za zásluhy, například za udržování čistoty v komnatách a komůrkách.

Kromě řádů dostávala pážata za odměnu Karlův peníz. Pět penízků si pak u královny mohla proměnit za jeden groš. Ty se sbíraly do vlastnoručně vyrobených měšců a na konci školandy si za ně pážata mohla nakoupit v obchůdku ceny a odměny.

V sobotu děti čekal den plný řemesel. Každé páže prošlo pěti řemesly a zhotovilo si výrobek, u dráteníků prstýnky, u perníkářů se naučilo zdobit perníky, u šmukýřů si vyrobilo náramky a náhrdelníky z korálků a kůže, u košíkářů se naučilo plést pomlázku a u provazníků splétalo provaz. Odpoledne si pážata prošla další zábavná stanoviště, jako kup, střelba z luku, z foukačky, jízda na dřevěných koních, boj s mečem, opékaly se i vuřty  a přijel i král Karel IV. Eliška s Arnoštem z Pardubic ho přivítali a pozvali na vuřtové opéká ní a po promítání filmu Noc na Karlštejně se všichni dozvěděli od K. Nývltové a O. Čavojského, co je to Larp, a viděli úžasnou ohnivou show.

Ve čtvrtek a v pátek bylo v plánu putování. Děti se podívaly na žulové balvany Bába a Dědek a do Žihle. V neděli po výšlapu na Rabštejn přijeli šermíři. Skupina, která si říká Jednota Panská, předvedla své šermířské vystoupení a zbroj a pak si děti mohly samy všechno i vyzkoušet. Večer je čekalo další promítání, a sice filmu Kozí příběh.

Ve středověku to prý s čistotou a péčí o přírodu nebylo nijak valné. Tak naše pážata se pokusila o první menší ekologickou revoluci, asi nejstarší své doby, a v pondělí proběhl první Den Země v historii.

Stroj času po dobu školandy nebyl tak docela v nečinnosti. Občas děti zanesl zpět do 21.století, takže 3.-5.třída navštívila lasergame anebo přijeli na návštěvu členové Městské policie Praha a předvedli záchranu tonoucího.  

Školanda se jako vždy moc povedla. Děti i dospělí si ji moc užili a jen neradi se vraceli zpět do reality. Velké poděkování za zdárný průběh určitě náleží všem učitelům, vychovatelům a zdravotníkům - Šárce Flesarové, Míše Frantové, Petře Lillové, Zdeňce Novákové, Marušce Naporowské, Věrce Mondříkové, Pepovi Sochmanovi, Béďovi Nývltovi, Tomáši Boreckému. Slova díků ale patří určitě i všem těm, kteří se podíleli na její přípravě už v průběhu roku - dědečkovi F.Glassla, paní Mikačové, A.Herdové, paní Liškové za velmi dobrou spolupráci ohledně autobusu. A v neposlední řadě se s poděkováním nesmí zapomenout na celé osazenstvo školy v přírodě, které dětem i jejich dospělému doprovodu opět umožnilo prožít několik úžasných dní. Všichni byli moc milí a usměvaví a paní kuchařky naše děti opět chválily, jak pěkně baští. No aby ne! Ono v takovém středověku taky jednomu vyhládne. No, a když už tlumočím slova díků, která všem posílá paní učitelka Eva Herdová, tak si myslím, že největší dík jako obvykle patří právě jí. To ona má celou organizaci a přípravu na starost a především díky ní se tyto pobyty každoročně konají.

Mgr. Lucie Žippaiová

Loketské děti odjely do středověku strávit noc na Karlštejně
Loketské děti odjely do středověku strávit noc na Karlštejně
18.5.2015
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj