Město Loket

Pobyt žáků z Lokte v Illertissenu - přihláška

Pobyt žáků z Lokte v Illertissenu - přihláška

Komise pro partnerství měst pořádá pobyt žáků ve věku 13 - 17 let v partnerském městě Illertissen v termínu 16. - 20.08.2015. Na programu budou kulturní, společenské a sportovní aktivity, v neposlední řadě poznání Illertissenu a okolí.

V případě zájmu o pobyt v Illertissenu vyplňte přiloženou přihlášku, jedinou podmínkou je bydliště žáka v Lokti. Vzhledem k omezenému počtu žáků, budou zájemci registrování podle data doručení přihlášky. Přihlášku zasílejte na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, popř. zanechte v podatelně MÚ Loket (Komise pro partnerství měst, J.Motlíková).

13.7.2015
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj