Město Loket

Lauf a Loket podepíší na hradě „Memorandum o spolupráci v rámci oslav jubilea 700 let Karla IV.“

Lauf a Loket podepíší na hradě „Memorandum o spolupráci v rámci oslav jubilea 700 let Karla IV.“

V pátek 14.8.  v pravé poledne podepíší na loketském hradě starostové měst Lauf Benedikt Bisping a Loket Zdeněk Bednář „Memorandum o spolupráci v rámci oslav jubilea 700 let Karla IV.“ Město Lauf, které leží nedaleko Norimberku má s Loktem společnou historii právě v období za vlády císaře a českého krále Karla IV. Ten nechal v Laufu vybudovat vodní hrad, tzv. Kaiserburg  a dvě městské brány na historickém náměstí byly vlastně jakousi celnicí na obchodní cestě z Norimberka do Prahy. Na počátku minulého století byly objeveny v Kaiserburgu původní erby českých panství. Erbovní místnost je dodnes největší heraldickou sbírkou původních českých erbů a slouží jako slavnostní obřadní síň.

Obě města se v Memorandu dohodla na spolupráci a koordinaci oslav jubilea Karla IV. V Lokti například bude v příštím roce připravena výstava v Černé věži, která představí právě spojitosti panovníka Karla IV s městy Lauf a Loket. Naopak na výstavu do německého Laufu zapůjčí Loket některé sbírkové předměty spojené s králem Karlem IV. a chystají se také vzájemné poznávací výlety. Memorandum je základem pro podání žádostí o granty z Česko – německého fondu budoucnosti, nebo na Ministerstvu kultury ČR, ale i na bavorské či německé straně.

7.8.2015
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj