Město Loket

Vyjádření města k hudebnímu festivalu Meander Festival

Vyjádření města k hudebnímu festivalu Meander Festival

Město Loket souhlasí s konáním hudebního festivalu na části pozemku p.č. 988/1 v k.ú. Loket v areálu motokrosu v době od 4. 9. – 6. 9. 2015 za těchto podmínek: bude dodržena  Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, pozemek bude po akci uveden do původního stavu, akce bude ohlášena Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje, bude zajištěna zdravotnická asistenční služba a Městu Loket dodáno složení organizačního týmu zodpovědného za průběh akce před jejím zahájením včetně kontaktu na hlavního organizátora. Vyrozuměni o konání festivalu budou i nejbližší obyvatelé v sousedství této lokality.

Dle sdělení organizátorů akce je oficiálním pořadatelem je pan Andrew Fell (ČS. Armády 554/14, Praha 6, Bubeneč, IČ: 03028577). V Lokti a pro jednání s úřady je spoluorganizátorem Jiří Průša tel. 602 946 564.

4.9.2015
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj