Město Loket

TV Západ: Cesta okolo hřbitova dokončena, další projekty běží

TV Západ: Cesta okolo hřbitova dokončena, další projekty běží

Město Loket investovalo v posledním roce do několika projektů, které mají zvýšit pohodlí a bezpečí obyvatel. Jednou z největších akcí je sedmimilionová rekonstrukce komunikace od železničního přejezdu a okolo hřbitova až k okraji města.

„Ta část k těm finským domkům měla problém, protože tam nebyl vytvořen chodník, nebylo tam veřejné osvětlení a k tomu hřbitovu a dál k finským domkům to bylo velmi nekomfortní a ta cesta byla spíše dramatickým zážitkem než nějakou normální cestou,“ připomněl již hotový projekt starosta Zdeněk Bednář.

Kromě komunikace se opravila také zeď u hřbitova.

„Je tam udělaná ta opěrná zeď, je tam udělaný ten chodník a dál pokračuje k těm finským domkům, kde jsou udělané autobusové zastávky tak, aby to nastupování odpovídalo stávajícím normám. Plus k tomu bylo doplněno veřejné osvětlení a celá tato část byla zároveň i odvodněná, čili byly tam udělány horské vpustě, kanály tak, aby voda nestékala na komunikaci a nedocházelo k erozím,“ vypočítal Bednář.

Město by chtělo dále vylepšit vzhled i navazující oblasti, kudy vede jedna z příjezdových cest.

„Velice rádi bychom nějakým způsobem s Ředitelstvím silnic a dálnic a s Krajskou správou udělali ten kruhový objezd, který tam je vytvořen. Čili rádi bychom, aby se z něj stala dominanta vjezdu do Lokte. Po té levé části bychom velice rádi to ještě celé dočistili. Po pravé části bychom taktéž nějakým způsobem, po jednání s Novým Sedlem, chtěli něco udělat s tím parkovištěm, které je u toho novosedelského hřbitova,“ plánuje Bednář.

Také v intravilánu Lokte by mělo dojít k vyčištění náletových dřevin a srovnání profilu povrchu. Celá akce okolo příjezdové trasy by měla dodat důstojnosti odpovídající královskému městu. Další projekt, který se v současné době realizuje, má spíše bezpečnostní charakter.

„Do konce roku máme připraven ještě dotační titul na zpevnění skalního masivu u základní školy, kde dnes probíhají stavební práce. Mělo by to být do konce listopadu kompletně zhotoveno, kde jsme udělali tu betonovou opěrnou zeď, která se obkládá tak, aby skutečně byla zajištěna bezpečnost svahu. Jednak vzhledem k dětem v té škole, ale celkově, aby se nestalo, že se celý ten svah utrhne a od hradu nám to sjede,“ vysvětlil Bednář.

Tyto práce včetně obložení kamenem, které si vyžádali památkáři, vyjde městskou kasu na 7,2 milionu korun. Rada města schválila také přípravu žádosti na opravu Dvorany. To je velký, ale zchátralý objekt, který by si podle předběžných odhadů vyžádal okolo 80 milionů korun. A další nemalé peníze by bylo potřeba investovat do restaurátorských prací v tomto historickém objektu. Město proto bude hledat zdroje v přeshraničním financování s Bavorskem.

zdroj: TV Západ

3.11.2015
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj