Město Loket

Loketské městské lesy upraví Královskou cestu

V úterý 24. listopadu uspořádal ředitel Loketských městských lesů spolu s lesáky a zástupcem CHKO informativní schůzku na Královské cestě z Lokte do Svatošských skal na levém břehu řeky Ohře. Přítomné zastupitele, Václava Neuderta, Romana Moravce a Kristiána Šujana seznámili se stavem okolních porostů lesní cesty, respektive cyklostezky, a poukázali na skutečnost, že v lednu a únoru 2016 dojde v tomto místě k radikálnímu lesnickému zásahu. „Budou vykáceny stovky nežádoucích dřevin a přestárlých stromů, které už dosáhly svého zenitu a hrozí nebezpečí jejich vyvrácení a pádu,“doplnil vedoucí lesní výroby Jaroslav Adámek. Některé porosty jsou podle něj staré až 150 a více let. V době zásahu bude cesta pro veřejnost uzavřena. 

Mgr. Kristián Šujan

Loketské městské lesy upraví Královskou cestu
Loketské městské lesy upraví Královskou cestu
Loketské městské lesy upraví Královskou cestu
Loketské městské lesy upraví Královskou cestu
Loketské městské lesy upraví Královskou cestu
Loketské městské lesy upraví Královskou cestu
Loketské městské lesy upraví Královskou cestu
27.11.2015
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj