Město Loket

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka

Výjimečný projekt na podporu čtenářské gramotnosti pro žáčky 1. tříd ZŠ startuje 6. 1. 2016!

Dne 6. 1. 2016 v 10:00 hodin bude v Městské knihovně Loket za účasti prvňáčků a jejich rodičů slavnostně zahájen 8. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti. Ten vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Městská knihovna ve spolupráci se základní školou Loket se do této celorepublikové aktivity pravidelně a se zájmem zapojuje.

Projekt je určen žákům prvních tříd ZŠ, u kterých si klade za cíl rozvíjet čtenářské návyky již od prvního ročníku školní docházky. Chceme probudit u dětí zájem o četbu a rozvíjet tak jejich čtenářské dovednosti, mezi něž patří čtení s porozuměním, práce s beletristickým textem, posuzování, hodnocení a sdílení čteného textu, utvoření vlastního názoru. Důležité je pro nás také seznámit děti s knihovnou – nejen s jejím prostorem a knihami, ale také s knihovníky, kteří budou jejich průvodci na cestě za poznáním. Do projektu mají možnost se aktivně zapojit také rodiče prvňáč ků.

S dětmi budeme pracovat od 6. ledna do 17. března 2016 s knihou Evy Bešťákové „Statečný Zeb“. Jednou týdně se sejdeme v knihovně či ve škole a společně si přečteme kapitolu z této knihy. V druhé části každé hodiny děti budou samostatně i ve skupinách pracovat na daném úkolu, který bude přizpůsoben aktuálně přečtenému textu.

Jak již je milým zvykem, oslovujeme do role předčítačů vždy určitou skupinu dospělých. V minulých ročnících předčítali rodiče a prarodiče prvňáčků a také zajímavé osobnosti veřejného i kulturního života v Lokti. Letos bychom rádi dětem představili zástupce různých profesí, kteří v Lokti pracují a žijí. Role předčítače se tedy ujme průvodkyně na hradě, kuchařka, policista, hasič, galeristka, prodavačka a další.

Úspěšné zvládnutí projektu si žádá mimořádnou odměnu! Tou bude pro prvňáčky, jak už název projektu napovídá, knížka. A to ne jen tak ledajaká. Knihu vytvoří spisovatelka Klára Smolíková a ilustrátorka Bára Buchalová. Kniha je výjimečná tím, že je vytvořena přímo pro letošní prvňáčky a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně 3 roky koupit. Tuto odměnu získají děti na slavnostním zakončení celého projektu, který bude součástí Velké večerníčkové slavnosti (pořádá MK Loket) dne 24. června 2016.

Klára Rozsypalová

3.1.2016
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj