Město Loket

Výročí 700 let od narození římského císaře a českého krále Karla IV

Výročí 700 let od narození římského císaře a českého krále Karla IV

V roce 2016 slavíme v Lokti 700 let výročí od narození římského císaře a českého krále Karla IV. Otec vlasti pobýval na loketském hradě ve svém dětství a navštěvoval jej i v pozdějších letech. Jedna z legend hovoří o jeho lovu v okolních lesích, při kterém pronásledoval jelena, který spadl nedalekých horkých pramenů, a tak byly založeny Karlovy Vary. Město Loket má s městem Lauf (u Norimberku) podepsané Memorandum o spolupráci při oslavách jubilea Karla IV. a v obou městech, úzce spjatých s Karlem IV. se v letošním roce uskuteční souběžná výstava Karel IV. Loket a Lauf. Další akce v souvislosti s výročím budeme průběžně doplňovat.

 

30.4. 2016 Lauf, radnice: Zahájení výstavy KAREL IV. Loket a Lauf

6.5. 2016 Loket, Černá věž: Zahájení výstavy KAREL IV. Loket a Lauf

14.5. 9:00 před radnicí – V den narození římského císaře a českého krále Karla IV. se na vydáme na pochod do Karlových Varů, kde na panovníkovu počest vysadíme nedaleko sv. Linharta památný strom Karla IV.

13.-14.8. 2016 Hrad Loket: Slavnosti KARLA IV.

27.1.2016
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj