Město Loket

Ze života základní školy

Vědomostní olympiády, soutěže, besedu a sport. To všechno absolvovali naši žáci v uplynulém období.

Sedmáci a deváťáci se společně s por. PhDr. Zdeňkou Papežovou, krajskou koordinátorkou prevence kriminality, a prap. Danielem Dvořákem při besedě v rámci prevence kriminality zamýšleli nad šikanou, kyberšikanou, riziky, která hrozí v online prostředí, a samozřejmě nezapomněli na prevenci. Hosté s dětmi rozebírali jednotlivé modelové situace, diskutovali a připomněli jim, že každý nese zodpovědnost za své činy. Beseda byla velmi podnětná, děkujeme oběma zástupcům Policie ČR, že mezi naše žáky přišli.

Prvňáčci se v úterý 1. března zúčastnili posledního společného čtení z knížky Evy Bešťákové Statečný Zeb. Jejich hostem a předčítačem byl tentokrát pan Bedřich Nývlt. Ve čtvrtek 17.března je už v knihovně čekalo jen ukončení projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Součástí slavnostního zakončení bylo i předání vysvědčení rodičům prvňáčků. Co říci závěrem? Dětem se čtení z knížky, jednotlivé úkoly, poznávání nových hostů a hádání jejich povolání moc líbily. Všem hostům děkujeme, že se rolí předčítačů ujali, a velké poděkování patří i paní knihovnici Kláře Rozsypalové.

Je prostě nejlepší! Kdo? Káťa Vašáková ze 4. třídy. Zvítězila totiž v krajském kole čtenářské soutěže Nekoktám, čtu!, které proběhlo v karlovarské krajské knihovně. Prokázala tak, že je nejlepší čtenářkou mezi čtvrťáky a páťáky v Karlovarském kraji. Moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu. Skvěle školu reprezentovala i páťanda Dominika Zikulová, která v konkurenci 12 soupeřů obsadila 7. místo.

Na okresním kolbišti bojovali 16. února zeměpisáři. Na Gymnáziu Sokolov se s nástrahami Zeměpisné olympiády popasovali Filip Mašek ze 6.třídy, sedmák Josef Wotzy a Martin Růžička z 8.B.

Své schopnosti a dovednosti měli možnost prokázat i šikovní angličtináři. V rámci Olympiády v anglickém jazyce je čekal poslech textu a povídání na dané téma. Ve školním kole se nejvíce dařilo pouze Petru Hethovi z 8.A, který si tak v kategorii II.A (8. a 9. ročníků) vybojoval postup do okresního kola. To se konalo 26.února v Sokolově a Petr v konkurenci zástupců z celého okresu přivezl zpět do Lokte krásné 4.místo. Blahopřejeme.

Nejlepší recitátoři naší školy se v pátek 4. března sešli v loketské městské knihovně, kde proběhlo školní kolo recitační soutěže. Všichni se snažili o pěkný přednes svých básní. Soutěžilo se v pěti kategoriích. Ta první byla jako vždy nepostupová a tvořili ji naši nejmladší. Mezi prvňáčky získal 3. místo Filípek Bláha, 2. místo Adélka Nídlová a 1. místo Eliška Zapfová. V kategorii 2. a 3. tříd obsadila 3. místo Míša Bejlková, 2. místo Hanička Kočová a 1. místo Karolínka Simonová. Mezi žáky 4. a 5. tříd byli  nejlepší tito recitátoři: 3. místo - Martin Sinkule, 2. místo Tereza Charouzová a 1. místo Eliška Lieblová.  Zastoupena byla i třetí kategorie – 6. a 7. tříd. Tu vyhrála Šárka Šťástková, na 2. místě skončila Karolína Štefková. Ti nejlepší postupují do okresního kola. Všem srdečně blahopřejeme.

Ve středu 2. března proběhl na 2. stupni projektový Den Evropy. Při své přípravě se tentokrát šesťáci a sedmáci zaměřili na Německo a osmáci s deváťáky na Francii. Tyto státy byly letos vybrány vcelku záměrně. Jsou členy Evropské unie a současně jsou nějak spojeny s osobností Otce vlasti Karla IV., jehož 700. výročí narození si letos připomínáme. Děti si prezentace připravovaly dopředu, ve středu pak už jen samotné přípravy vyvrcholily. Po besedě o Evropské unii, kterou si pro děti připravil Mgr. Jindřich Čermák, už přišly na řadu připravené prezentace. Šesťáci nás naučili pár německých slovíček, postavili a zbourali Berlínskou zeď, seznámili nás s fakty o světových válkách, Velikonocích či imigrantech a pozvali nás na Oktoberfest. Sedmáci doplnili informace o císaři Svaté říše římské Karlu IV. (představili nám mimo jiné i jeho krásnou francouzskou manželku Blanku z Valois), o motorismu, zeměpisné údaje, historické či kulturní. Osmáci společně s deváťáky představili francouzskou kuchyni, Velikonoce, zeměpisné a historické údaje, stavby ve Francii a svoji prezentaci zakončili hranou scénkou, která měla divákům přiblížit, jak asi probíhalo biřmování Karla IV. Všechny třídy a jejich třídní učitelé zaslouží velkou pochvalu za moc pěkně připravené prezentace.

Ani sportovci nezaháleli. Okrskového kola ve florbalu se v Chodově zúčastnili žáci z 1. stupně. Kluci ve složení Jakub Bednář, Adam Šálka, Josef Novotný, Sebastian Liška, Šimon Honzík a Robin Stark (všichni z 5.tř.) vybojovali krásné 2.místo a postupují. Holky Leona Kurucová, Tereza Šťastná (obě 3.A), Kateřina Husáková, Barbora Kaňová, Tereza Bílá (všechny 5.třída), Nela Vyhnálková a Natálie Machurová ze 4.třídy skončily třetí. Oběma družstvům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a klukům přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Okrskového kola se zúčastnila i děvčata ze 4. a 5.třídy. Dívčí mančaft ve složení Knechtlová, Husáková, Zikulová, Bílá, Bašová, Kováčová, Lieblová, Lehká, Kaňová a Kurková sváděl ve sportovní hale TJ Spartak v Chodově líté boje ve vybíjené. Odměnou za pevnou ruku a přesnou ránu bylo holkám 3.místo.

Za ZŠ Loket Mgr.Lucie Žippaiová

 

ZŠ Loket, skautské středisko Jitřenka Loket, město Loket, hasiči Loket, pan Novotný, městské lesy Loket, fotbalisté Loket pořádají

 

ČARODĚJNICKOU POUŤ

30. 4. 2016 - 13. slet

SRAZ: v 17:00 hod. v přírodním divadle u pódia

PROGRAM:

 • 17:10 Zahájení – čarodějnický tanec
 • 17:15 Pravidla poutě
 • 17:30 Čarodějnický odlet na atrakce
 • 18:25 Čarodějnický tanec
 • 18:30 Srocení u skály na mini průvod k ohni a následné „Upálení čarodějnice“
 • 18: 35 Volná zábava

DOPROVODNÉ AKCE:

 • Ukázka hasičské techniky
 • Disco DJ  ELPepíno
 • Taneční a pěvecké soutěže
 • Opékání vuřtů
 • Ohňostroj, pekelné ohně, mlha

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Ze života základní školy
Ze života základní školy
Ze života základní školy
Ze života základní školy
30.3.2016
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj