Město Loket

Únor 2016 na SPŠ Loket

V tomto zimním měsíci na naší škole proběhlo hned několik zajímavých akcí, které stojí za pozornost.

V sobotu 13. 2. proběhla na škole velká akce s názvem „přijímačky nanečisto.“ O tuto akci byl mezi žáky devátých tříd základních škol velký zájem a zúčastnilo se jich více než 60. Cvičné zkoušky vykonali z českého jazyka a matematiky. Žáci si tak mohli vyzkoušet reálné podmínky konání přijímacích zkoušek a dosažené výsledky jim byly k dispozici během několika dnů. 

Dne 25. února proběhl v rámci akcí pro žáky 9. ročníků základních škol poslední z projektových dnů. Toho se zúčastnili žáci ze základní školy v Horním Slavkově a celá akce se opět setkala s velkým ohlasem. Žáci se blíže seznámili s obory naší školy, byla předvedena 3D tiskárna v akci, sami žáci si tak mohli vyzkoušet práci s 3D tiskárnou. Ocenili otevřený přístup pedagogů i možnost vyzkoušet si některé činnosti na „vlastní kůži“. Potvrdil se tak zvýšený zájem žáků o naši školu.

Stejný den, čtvrtek 25. února, se jedna ze tříd naší školy – a to P2A – zúčastnila odborné exkurze na zimním stadionu v Sokolově. Zde si pod vedením pana Ing. Martina Kumpery žáci prohlédli průběh rekonstrukce stropu a střešní krytiny haly. V této budově byla postupně konstrukce nahrazována dřevěnou, která je z hlediska provedení unikátní nejen na Sokolovsku.

V pátek dne 19. února 2016 proběhl také již tradiční maturitní ples SPŠ Loket. Konal se jako již tradičně v Městském domě kultury v Sokolově a pořádaly jej třídy P4.A a I4.A naší školy. Jeho program se také nelišil od klasických maturitních plesů. Předtančení obstarala skupina Mirákl, následovalo stužkování a tanec s učiteli i rodiči.  Co ale vzbudilo pozornost sálu a velký ohlas, bylo netradiční půlnoční vystoupení obou tříd. Dlouhý potlesk patřil oběma třídám, ale není nad to, vidět vše na vlastní oči. Že jste nebyli? Tak že by příště?

Mgr. Alexandr Štěpnička

Mgr. Sebjánová Michaela

2.3.2016
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj