Město Loket

Setkání mládeže partnerských měst (24.8. - 28.8.2014)

Setkání mládeže partnerských měst (24.8. - 28.8.2014)

V rámci spolupráce mezi partnerským městy Loket a Illertissen připravuje Komise pro partnerství měst  návštěvu žáků z Illertissenu. Skupinka přibližně 8 žáků ve věku 14 – 17 let bude v termínu 24. – 28. srpna pobývat u nás v Lokti. Připraven je pro ně zajímavý kulturně sportovní program, kterého se mohou zúčastnit i loketští žáci (žáci s trvalým bydlištěm v Lokti navštěvující ZŠ v Lokti nebo jinou ZŠ/SŠ/víceleté gymnázium).

KDO Z VÁS MÁ ZÁJEM SPOLEČNĚ SE BAVIT A SPORTOVAT, vyplňte přiloženou přihlášku a odešlete elektronicky na uvedený kontakt (nebo odevzdejte na MÚ u sekretářky starosty města paní Krátké).

Uzávěrka přihlášek je 14. 7. 2014. Dorozumívacím jazykem je němčina a angličtina.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

  • Outdoorové aktivity v Chebu v lanovém centru, adrenalinová soutěž
  • Výlet do Prahy
  • Společený večer (opékání, zábava, filmy..), aktivity v Lokti a K. Varech

Bližší informace na tel. číslech 725 003 409, 352 359 725

1.7.2014
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj