Město Loket

Projekt „Loket- předláždění pěší zóny“

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
V rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR

Město Loket realizovalo na začátku roku 2014 s podporou Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Sokolov projekt „Loket – předláždění pěší zóny“, registrační číslo 13/019/41200/145/001540. Dotace SZIF byla přidělena ve výši 1 800 tis. Kč. Předláždění pěší zóny předcházelo vybudování nové dešťové a splaškové kanalizace, které bylo financováno Městem Loket a Sokolovskou vodárenskou s.r.o. Sokolov.

Předláždění pěší zóny výrazně přispělo ke zkvalitnění odvodu srážkových vod, zamezení vytápění sklepů přilehlých nemovitostí a zejména došlo k obnovení dlažby v této lokalitě městské památkové rezervace. Předláždění pěší zóny je velkým přínosem jak pro rozvíjející se cestovní ruch ve městě, tak i pro zlepšení kvality života obyvatel v dotčeném území a v neposlední řadě došlo realizací tohoto projektu ke zlepšení infrastruktury ve městě. Nový povrch pěší zóny si chválí jak turisté, obyvatelé, tak i živnostníci podnikající v pěší zóně.

Město Loket by chtělo v příštích letech na tento projekt navázat předlážděním celého náměstí a tím dokončit revitalizaci komunikací v celé městské památkové rezervaci.

Projekt „Loket- předláždění pěší zóny“
Projekt „Loket- předláždění pěší zóny“
17.9.2014
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj