Město Loket

„Jsem na radnici každý den“, říká uvolněný místostarosta Lokte Petr Zahradníček

„Jsem na radnici každý den“, říká uvolněný místostarosta Lokte Petr Zahradníček

Petr Zahradníček (na fotografii uprostřed) bydlí v Lokti od roku 1994. Narodil se v Karlových Varech, vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni a působil několik let jako šéfredaktor Karlovarského deníku a regionálních firemních periodik (např. Zpravodaj SUAS, LiaporNews). Známý je také jako lídr hudební kapely Pestalozzi. Na nedávném ustavujícím zasedání zastupitelstva v Lokti byl zvolen uvolněným místostarostou.

Stal jste se prvním uvolněným místostarostou v novodobé historii Lokte. Jaká bude náplň vaší práce?
Zodpovídám za veškerou oblast kultury, cestovního ruchu, propagace města, školství, vzdělávání a sociální sféru. S tím souvisí profesionalizace a koordinace organizování kulturních akcí ve městě, zlepšení propagace a reklamy, ale např. řešení zlepšení zabezpečení našich škol a školek, vyjednávání s krajem o budově internátu a zachování průmyslovky nebo třeba vyjednávání o spojích MHD s karlovarským magistrátem. V mé gesci jsou pečovatelský dům, partnerství s Illertissenem, sportovní oddíly i kulturní nebo zájmové spolky. Chtěl bych nyní pomalu přejít od hašení požárů na poslední chvíli k realizaci ucelené koncepce, která by celé této oblasti dala smysl a systém.

Budete mít i úřední hodiny?
To už jsem zveřejnil ihned po svém nástupu na webu – jsem na radnici každý den s tím, že každou středu zde budu do 18:00 hodin a vždy první středu v měsíci zde budu mít od 15:00 hodin místostarostovské dny.

Působíte také jako krajský zastupitel. Jak chcete využít tohoto postu v otázce internátu SPŠ Loket?
To není jen o internátu SPŠ, ale i o vyjednávání ohledně betonového mostu, což je velký problém, nebo třeba o spoluúčasti na opravě lávky na Svatošské skály – ta je sice naše, ale slouží jako páteřní spojka na krajské cyklotrase… Proč by se tedy neměl kraj spolupodílet na její opravě? Co se týká internátu, rádi bychom dojednali převod této budovy na město, protože si myslím, že bychom se o ten objekt postarali lépe než kraj při zachování internátu pro SPŠ i běžného chodu školní jídelny.

Dům mládeže (internát) SPŠ Loket naproti radnici na náměstí.

Dům mládeže (internát) SPŠ Loket naproti radnici na náměstí.

Mluvíte o tom, že vánoční trhy, hradní slavnosti či vinobraní by se měly rozšířit i do města. Mluvil jste o tom již s ředitelem hradu? Jakým způsobem zajistíte koordinace těchto akcí mezi městem a hradem?
Jasně že jsme o tom mluvili. I Václav Lojín dobře ví, že hrad není nafukovací, o čemž jsme se mohli všichni přesvědčit už v létě nebo na vinobraní. A když už je ten prostor kapacitně na hraně, proč ty aktivity nerozšířit i do města? Ale nejde jen o to rozšířit Slavnosti Půty, vinobraní nebo vánoční trhy do města. Jde o to zkoušet i nové akce, které výrazněji oživí náměstí. Už teď chystáme třeba na jeden červnový víkend trhy, které zorganizujeme s naším spolkem včelařů, s myslivci, s loketským zahradníkem a třeba se přidají i rybáři. Mohl by to být pěkný víkend přírodních produktů. Když zareagují i restaurace na náměstí víkendovou nabídkou zvěřiny a ryb, nemuselo by to mít chybu. A z jiného soudku spolupráce
s hradem – společně s panem doktorem Vlasákem vybíráme z loketských sbírek exponáty, které by vrátily historický ráz jednacímu sálu radnice, nebo by se hodily do obřadní síně. Doufám, že to bude brzy vidět.

petr_zahradnicek

Petr Zahradníček/ Foto: Lukáš Rumpík

Kdo je novým městským kronikářem?
Rada města pověřila vedením loketské kroniky od příštího roku Vladimíra Švihnose. Navštívili jsme společně kronikářku v Ostrově paní Mikešovou, je obeznámen s rozsahem prací a mám pocit, že ho to chytlo, takže se nechme překvapit.

Ve Vaší koncepci jsem se dočetl, že ples města je dle Vašeho názoru opakovaně organizován nahodile a nesystémově. Jak chcete tuto věc napravit?
Třeba tím, že už v listopadu jsme určili termín městského plesu na sobotu 14. března 2015 a připravujeme ho už nyní v relativním klidu.

autor: Kristián Šujan
zdroj: Domorodci

4.12.2014
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj