Město Loket

Novoroční běh - výsledky

Novoroční běh - výsledky

 V loketském sportovním kalendáři patří 1. leden Novoročnímu běhu, který se už stal tradicí; stále se zvyšuje počet těch, kteří se ho zúčastňují pravidelně a přivádějí na start své známé. Třicet let trvání tohoto závodu jsme oslavili rekordním počtem startujících, pokořili jsme hranici dvě stě závodníků na startu a před námi je další výzva, přiblížit se co nejvíce ke třem stům zúčastněných. Závod stejně jako v loni odstartovali Loketští ostrostřelci salvou z replik historických ručnic. Kromě trénovaných běžců (těch byla menšina) absolvovali 2,5 km trať hlavně rekreační a příležitostní sportovci, kteří se chtěli na Nový rok pobavit se stejně naladěnými lidmi, rozhýbat své tělo zmožené vánočními oslavami a zahájit celý nový rok pohybem.

Zdejší trať si oblíbili a stálými účastníky kromě místních občanů jsou sportovci z Nového Sedla, Chodova, Horního Slavkova, Kyšperku, Březové, Sokolova, Karlových Varů, Dolního Rychnova, Bukovan, Rotavy, Chebu, Abertam, Střelic, Dobříše a Prahy. Mezinárodní punc dal této akci start Pabla Escajadilla z Bruselu, nejvzdálenějším účastníkem byl Danny Frias z Richmondu (USA). Nejmladšími účastníky, kteří absolvovali trať v kočárku, byli Milan Jan (2014), Lilien Kurčíková (2012), oba z Lokte, a Vojtěch Businský (2012) ze Sokolova. Nejstaršími účastníky byli Marie Štěříková (1936) a Anna Jakubáčová (1942), obě z Lokte, Petr Čiliš (1943) z Horního Slavkova, Rudolf Flaška (1945) z Lokte a Václav Špalek (1947) z Nového Sedla. Všichni zúčastnění dorazili bez újmy na zdraví do cíle, kde je kromě pamětní mince a volné vstupenky na hrad Loket očekávala vyhlášená česnečka manželů Hejnových a buřt, který si mohli opéct na připraveném ohništi.

Pořadatelské služby se již tradičně zhostili na výbornou a poděkování patří manželům Hejnovým a Flaškovým, dále dámám Kárové, Vlasaté, pánům Vostrému, Demeterovi, Rybářovi, za hudební doprovod panu Stangarovi a Rudovi Hejnovi a za startovní výstřel, který nemá v širokém okolí obdoby, Loketským ostrostřelcům. Poděkování samozřejmě patří i sponzorům, kteří celou akci finančně podpořili, jmenovitě MěU, pánům Stangarovi a Stehlíkovi, ing. Károvi, ing. Pinterovi, MUDr. Bauerové, pánům Hejnovi, Neudertovi, Klášterkovi a Lojínovi. Loketský Novoroční běh se od ostatních závodů odlišuje tím, že se nevybírá startovné, ale všichni účastníci si odnesou menší pozornost a pochutnají si na výborné česnečce. Pořadatelé přejí všem loketským občanům hodně štěstí, zdraví a pohodu v novém roce a doufají, že v příštím roce najde ještě více spoluobčanů cestu na start tohoto tradičního závodu. Fantazií asi je, že by do Nového rok 2016 vyběhl celý Loket…

19.1.2015
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj