Město Loket

TV Západ: Unikátní výstavu dobových map nabízí Městská knihovna

TV Západ: Unikátní výstavu dobových map nabízí Městská knihovna

Tajemství starých map můžete luštit v Městské knihovně v Lokti. Tam vystavují unikátní sbírku, kterou jim zapůjčila Univerzita Karlova.

Výstava Poklady mapové sbírky v loketské knihovně představuje unikátní rukopisné mapy, staré atlasy a digitalizované glóby, které nejsou běžně dostupné v jiných sbírkách. Celý soubor kartografických exponátů byl takto vůbec poprvé prezentován veřejnosti v roce 2014 na Univerzitě Karlově.

„Je to výstava, kterou nám zapůjčila Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, oddělení Mapové sbírky. A je to vlastně jen část kartografického souboru, vidíme tady 11 reprodukcí map a je tady například ke shlédnutí kopie nejstarší mapy Království českého, Markrabství moravské, slezské nebo i plány měst jako třeba Vídně nebo Paříže,“ popsala pracovnice loketské knihovny Kamila Bartůšková.

Výstava představuje díla významná pro nejstarší historickou kartografii Evropy. Zvláštní místo zaujímají kartografická bohemika. Těžiště výstavy spojené s dokonalým řemeslem představují nizozemští mistři zlatého věku kartografie z přelomu 16. a 17. století. Svou roli v expozici sehrává i renesanční Itálie. Představuje se mimo jiné i světový unikát 2. vydání mapy z roku 1565, která zachycuje dobývání Malty Turky v témže roce. Na výstavě se představuje i německá kartografická škola. Zvláštní část tvoří města zachycená vedutami nebo podrobnými plány s popisem a historií sídla. Zde nesmí chybět mistr Václav Hollar.

V historii kartografie hrály svou roli i glóby, armilární sféry či teluria. Díky projektu TEMAP byly tyto objekty ve sbírce odborně popsány, fotografovány a mají samostatné webové stránky (www.mapovasbirka.cz). Ukázkou fiktivní mapy je alegorie mužské strategie, jak se ubránit útokům lásky a skutečnou kuriozitou jsou rukopisné mapy s poznámkami Joachima Barranda.

„Výstava bude trvat do 1. února a součástí výstavy jsou dva doprovodné programy. Prvním byla přednáška paní ředitelky Mapové sbírky Evy Novotné, ta už proběhla 13. ledna a teď 22. ledna ve čtvrtek bude přednáška Ondřeje Maliny z Národního památkového ústavu v Lokti a ten promluví spíše o regionálních záležitostech. Ze soukromé sbírky máme zapůjčené mapy Loketska a okolí,“ láká Bartůšková.

Tématem přednášky, na kterou knihovna srdečně zve, bude proměna města Loket a okolí v dějinných souvislostech.

zdroj: TV Západ

25.1.2015
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj