Městský úřad Loket| Loketské městské lesy| Hrad Loket| Základní škola Loket| Mateřská škola Loket| Městská knihovna Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Hrad Loket
Město Loket
Město Loket
 


 

Komise pro partnerská města Loket a Illertissen

Ples města Lokte

Ples města Lokte se konal v sobotu 15. února. Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav i realizace, za zahájení plesu Loketským ostrostřelcům, moderátorovi Petru Čimperovi a jeho týmu hostesek, kapele A.S.Band, malým tanečnicím ZUŠ pod vedením Šárky Horákové za předtančení, panu Teterjovi a jeho týmu za catering, hvězdě večera panu Elvisovi Presley revival, jehož vystoupení nemělo chybu, zaměstnancům hradu Loket za přípravu sálů a další služby a všem sponzorům za bohatou tombolu! Letošní Ples města Lokte se povedl a jsme rádi, že jste přišli a bavili se.

 

Seznam sponzorů Plesu města Lokte

 

Spa Resort Pawlik – Aquaforum ****, Františkovy Lázně BMW Wellness resort hotel Prezident **** Karlovy Vary Rafting Ohře s.r.o., Kadaň VOSS s.r.o., Sokolov ČSOB, a.s. AQUAFORUM a.s., Františkovy Lázně Mirakulum s.r.o., Turnov FCC Enviroment Česká republika, s.r.o., Březová Loketské městské lesy, s.r.o. DOP - HC s.r.o Pizzerie na Růžku, Loket Zahradní hospůdka U Gardnera, Loket Národní památkový ústav, ÚOP Loket Ludmila Jílková, TORF Krásno VLNY music agency, Karlovy Vary Thun 1794 a.s., Nová Role Besto Pro s.r.o. Jiřina Vlasatá, Loket Májová vinotéka, Loket Nebe v hubě Jitka Šimůnková, Krásno Antonín Schmied, Karlovy Vary STRIX Chomutov KMK Granit, a.s. Vinotéka Pálava, Karlovy Vary Euregio Egrensis, Karlovy Vary Jan Hála, Loket Atmosféra, Loket G. Benedikt, Karlovy Vary Kamila Bartůšková, Sokolov Galerie Cafe, Loket Krav Mag club reálná sebeobrana, Sokolov Lenka Fleischmannová, Cheb Andělské korálky Monika Antalová, Loket Jiří Koutek, Dalovice Ateliér Karlín, Planá vinařství Mikulášek Barbora Dvořáčková, Karlovy Vary Květinové město, Loket Karel Holoubek, Karlovy Vary hospoda U Radnice, Loket Nikolka, Loket Sedlecký Kaolín, Božíčany Město Loket Antonín Dorazín LASTING SPORT s.r.o., Sokolov Doupovské uzeniny Pelant Paradox tetování, Karlovy Vary Romana Poplšteinová Ing. Bohumil Procházka Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. OTHERM Sokolov s.r.o. Pavel Radaušer NWF s.r.o. Milan Staško Luděk Makovec Sedlecký Kaolín a.s. Jan a Karel Smolíkovi
náhlednáhlednáhlednáhled
Přečíst »17.2.2020

Důležité upozornění pro obyvatele Rooseveltovy ulice, cyklisty a pěší, využívající cyklostezku Loket – Svatošské skály – platí od začátku března do konce listopadu 2020

Dne 30.1. bylo předáno firmě Metrostav, divize 5 staveniště „Lávky přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“.  Samotné práce budou zahájeny začátkem března 2020. V souvislosti s výstavbou této lávky bude od tohoto termínu platit určité omezení pohybu po cyklostezce a parkování v Rooseveltově ulici. Vzhledem k tomu, že technika a stavební stroje neprojedou přes současnou lávku ve Svatošských skalách, bude k dopravě materiálu využívána právě Rooseveltova ulice a cyklostezka směrem od Lokte. Počítá se s tím, že po této trase bude projíždět těžká technika (jeřáb, cca 5 třicetitunových mixů betonu, vrtná souprava, přeprava pylonů.) Při dopravě materiálu budou v některých případech asistovat pracovníci  Metrostavu.

Žádáme proto obyvatele ulice Rooseveltovy, zahrádkáře, kteří vlastní zahrádky v této lokalitě i návštěvníky kempu a cyklostezky, aby svá vozidla parkovali s ohledem na toto omezení.

Pěší i cyklisté, buďte prosím opatrní a při plánování výletů směrem na Svatošské skály mějte na paměti, že po cyklostezce můžete potkat projíždějící techniku.

V pátek 7.2. firma Metrostav s pracovníky Krajského úřadu a města Loket provedla pasportizaci komunikace domů v Roosveltově ulici,  nafotila a popsala současný stav, tak aby po ukončení stavby bylo možno požadovat v případě, že silnice nebo domy by byly stavbou poškozeny, náhradu. Loketské městské lesy stejným způsobem budou monitorovat cyklostezku.  

Předpoklad předání stavby: 23. 11. 2020

 

Ještě pár údajů k nové lávce

 

Lávka je navržena jako visutá ocelová lávka, jednopolová, s dřevěnou mostovkou,

visutá lana jsou vedena přes nakloněné pylony a kotvena v kotevních blocích

Niveleta lávky má obloukový tvar s poloměrem zakružovacího oblouku R=242m a

sklonem tečen 8,3% (1:12). Délka přemostění je 61,50 metrů a celková délka mostu je 85,10 metrů. Šířka lávky je 3 metry a v mimořádných případech umožní průjezd vozidla ZZS (zdravotnické záchranné služby) do 3,5 t. Stavbu provádí společnosti Metrostav, divize 5. Projektant stavby: PONTIKA s.r.o.

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost a věříme, že nová lávka bude sloužit ku prospěchu nás všech.

Přečíst »10.2.2020

Důležité upozornění a výstraha pro občany města

Meteorologové varují před extrémně silným větrem, který může v Lokti dosahovat v nárazech více než 100 km/h. Vítr má kulminovat mezi 5:00 až 8:00, ale extrémně silný vítr začne vát již před dnešní půlnocí a bude vát po celý den.
Doporučujeme nabít mobilní telefony, zdravotnická zařízení a další potřebné spotřebiče. Dále nedoporučujeme už od dnešní půlnoci do odvolání jezdit výtahem. Je vysoce pravděpodobné, že dojde k dlouhodobějším výpadkům elektřiny. Informujte o tom prosím i své starší příbuzné. Dále se nedoporučuje chodit do lesa a parků. Rodiče zvažte, zda posílat své děti do školy a školky. Obě zařízení budou v provozu, ale je dost možné, že vzhledem k výpadkům elektřiny bude výrazně omezen jejich provoz. O situaci je vědní škol informováno. Důrazně žádáme, aby občané využívali tísňových linek jen při ohrožení, životů, zdraví a majetku. Vedení města, technické služby i hasiči se na situaci připravují.

  Hasičský záchranný sbor ČR

⚠️

Nová ředitelka hradu Loket

24.1.2020 byla Správní radou hradu Loket jmenována do funkce ředitelky HRADU LOKET, o. p .s. Mgr. Jana Těžká, s účinností od 1. března 2020. Volba proběha na základě výběrového řízení, které se konalo v prosinci 2019. Odborná komise vedla pohovory s 5 kandidáty,  následně doporučila správní radě 3 vhodné kandidáty, z nihž byla vybrána Mgr. Těžká. 

Nové ředitelce přejeme mnoho úspěchů a sil a stávajícímu řediteli hradu p. Václavu Lojínovi děkujeme za jeho obětavou dlouhodobou práci a úspěchy v obnově této jedinečné kulturní památky.

Přečíst »29.1.2020

Muzikantská noc 2020

Město Loket prostřednictvím Komise pro kulturu a cestovní ruch zveřejňuje podmínky pro poskytování finančních příspěvků na akci Muzikantská noc 2020. Město Loket poskytne zájemcům finanční příspěvek až do výše 2 000 Kč. Zájemci mohou podat přihlášku k účasti na této akci od 13.1. do 31.1.2020.

Přihlášku v pdf lze stáhnout níže pod textem.

Harmonogram Datum konání akce: 9. 5. 2020 Příjem přihlášek na předepsaných formulářích: od 13.1. – 31.1.2020. Vyhodnocení podaných žádostí kulturní komisí: do 14.2. 2020 Oznámení žadatelům o poskytnutí/neposkytnutí příspěvku: do 21.2.2020 Uzavření Smlouvy o zajištění hudební produkce: do 30.3.2020 (prostřednictvím MÚ Loket, odbor financí) Distribuce společných plakátů a mediální propagace akce: od 5.4.2020. Podmínky Zájemce podá vyplněnou přihlášku (formulář) do podatelny MÚ v termínu od 13.1.-31.1. 2020. Žádost bude možno stáhnout na webových stránkách města a MÚ Loket od 13.1.2020. Přihlášku k účasti na akci mohou podat zájemci, kteří nežádají od Města Lokte finanční příspěvek, ale mají zájem připojit se k této akci (být uvedeni na společných propagačních materiálech) – termín odevzdání je do 15.3.2020. Zájemce (dále pořadatel hudební produkce) uspořádá hudební produkci v kulturním či pohostinském zařízení na území města Lokte v daný termín akce (9. 5. 2020). Pořadatel hudební produkce umístí viditelně v provozovně nejméně 14 dní před konáním akce plakát a v den konání akce banner/plakát, že se akce koná za finanční podpory města Lokte. Po akci: Pořadatel hudební produkce  doloží  uveřejnění informace o finanční podpoře Města Loket minimálně jednou fotografií. Z průběhu konání akce doloží minimálně další dvě fotografie.   Město Loket uhradí pořadateli hudební produkce po splnění povinností (viz bod 5.) odměnu do výše 2 000 Kč. Tato částka zahrnuje veškeré náklady související s plněním “Smlouvy o zajištění hudební produkce” v rámci Muzikantské noci 2020. Odměna bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet pořadatele, uvedeném v záhlaví smlouvy.  Platbu daně z příjmů fyzických nebo právnických osob zajišťuje pořadatel hudební produkce.
Přečíst »12.1.2020
Výstava Loketští rodáci

Výstava Loketští rodáci

15.10.2019 - 30.5.2020, Radnice Loket

VÝSTAVA: Ladislav Hodný starší a mladší: Obrazy + knižní vazby

VÝSTAVA: Ladislav Hodný starší a mladší: Obrazy + knižní vazby

29.1.2020 - 8.3.2020, atrium Městské knihovny Loket

Zuzana Ondomišiová: Tibet

Zuzana Ondomišiová: Tibet

26.2.2020  od 18:00, atrium Městské knihovny Loket

Social Party + Selfexile

Social Party + Selfexile

29.2.2020  od 20:00 do 22:30, Hospoda u Radnice

 Vltava: Náklad štěstí tour + 1

Vltava: Náklad štěstí tour + 1

7.3.2020  od 20:00 do 23:30, Hrad Loket

Znouzectnost + Našrot

Znouzectnost + Našrot

20.3.2020  od 20:00 do 23:30, Hrad Loket

Depeche mode revival

Depeche mode revival

10.4.2020  od 20:00 do 23:30, Hrad Loket

The.Switch / End of Scream

The.Switch / End of Scream

17.4.2020  od 20:00 do 23:30, Hrad Loket

Muzejní a muzikantská noc 2020

9.5.2020 - 10.5.2020  od 17:00 do 01:00

Mucha

Mucha

15.5.2020  od 20:00 do 23:30, Hrad Loket

 • <
 • Únor 2020
 • >
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj