Městský úřad Loket| Technické služby Loket| Loketské městské lesy| Hrad Loket| Základní škola Loket| Mateřská škola Loket| Městská knihovna Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Hrad Loket
Město Loket
Město Loket
 

 

Komise pro partnerská města Loket a Illertissen

Tisková zpráva AHR - DOpady Covid - 19 na cestovní ruch v ČR

TISKOVÁ ZPRÁVA

Asociace hotelů a restaurací České republiky vyčíslila dopady pandemie na cestovní ruch

Praha 24. března 2020 – Asociace hotelů a restaurací České republiky vytvořila spolu se společností Economic Impact další modelové studie, které na základě reálných výkonů cestovního ruchu minulém roce přináší první představu o dopadech současné pandemie koronaviru a restriktivních opatřeních s tím spojených, na cestování domácích i zahraničních turistů včetně dopadů na podnikatele, zaměstnance a státní rozpočet.

Modelové situace jsou rozděleny do dvou variant, přičemž obě varianty předpokládají zásadní propad návštěvnosti a spotřeby a následně předpokládají postupné zlepšování situace po uvolnění realizovaných restriktivních opatření. Předpoklady variant se liší v čase uvolňování těchto opatření. První varianta počítá s ukončením restrikcí do konce dubna, druhá s teorií pokračování restrikcí do konce června letošního roku.

Dopady v číslech

STUDIE ZDE:  Analýza - dopady COVID 19 - cestovní ruch Model

Pokud by současná omezení vlády trvala do konce dubna 2020 (a uzavření hranic do konce května 2020), pak je přímo ohroženo cca 173 tisíc přepočtených pracovních úvazků, spotřeba cestovního ruchu v letošním roce propadne o cca 142 mld. korun (o 47 %), tržby v multiplikaci vázané na cestovní ruch celkem o cca 286 mld. korun a veřejné rozpočty přijdou celkem o cca 60 mld. korun.

V druhé variantě, kdy by restrikce trvaly do konce června 2020 (a uzavření hranic do konce srpna 2020), bude ohroženo cca 246 tis. přepočtených pracovních úvazků, spotřeba cestovního ruchu klesne o cca 202 mld. korun (o 67 %) a tržby v multiplikaci vázané na cestovní ruch celkem o cca 408 mld. korun a veřejné rozpočty přijdou celkem o cca 85 mld. korun.

 

Václav Stárek, prezident AHR ČR a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu k tomu dodává: „Z uvedených modelů je patrné, že dopady na podnikatele v cestovním ruchu a jejich zaměstnance budou drtivé. Domníváme se, že je třeba přijmou velmi rychle opatření na finanční podporu podnikatelů a jejich zaměstnanců, a to bez ohledu na to, zda se jedná o živnostníky nebo firmy. Za této situace je nutné udržet podnikání, aby bylo schopné se co nejrychleji vzpamatovat. Tedy úlevy na daních, příspěvky na mzdy, daňové prázdniny pro rozjezd cestovního ruchu, úhrady mezd a odvodů na zaměstnance jsou kroky, které by mohly pomoci udržet cestovní ruch při životě. Nejde pouze o překonání o období platnosti současných krizových opatření, ale i následné období, kdy budou podnikatelé začínat od nuly a mnohdy i se ztrátami. Tato situace dopadá nejen na podnikatele, ale i jejich zaměstnance, jejichž budoucnost je také velmi nejistá.“

Václav Stárek dále uvedl, že hotely a restaurace v České republice respektují nutnost těchto opatření a jsou připraveny i aktivně pomoci. AHR ČR již nabídla premiérovi možnost zajistit ubytování pro záchranné týmy a pracovníky, kteří jsou po celé zemi nyní v plném pracovním nasazení a pomáhají v boji proti pandemii, stejně tak jsou hoteliéři připraveni případně pomoci v zajištění zázemí pro seniory a mnohé restaurace již nyní pomáhají se zajištěním stravování. Za současných restrikcí není však stále možné například zajistit ubytování pro pracovníky firem, kteří jsou na cestách a pracují v terénu například na elektrických rozvodech a údržbě základní infrastruktury státu. Vláda by tedy měla rovněž zvážit výjimku v poskytování ubytovacích služeb za tímto účelem.

Hlavní platná restriktivní opatření v souvislosti s COVID-19 v ČR k 23. 3. 2020

▪ V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5. a 6. ústavního zákona č. 110/198 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro území České nouzový stav.

 ▪ Vláda ČR rozhodla s účinností od 6.00 14.3.2020 o uzavření restaurací a jiných stravovacích zařízení (s výjimkou zaměstnaneckého stravování a take away).

▪ Vláda ČR s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR

▪ Vláda ČR 13. března 2020 rozhodla o úplném uzavření hranic a zákazu vycestovat mimo území ČR s platností od pondělí 16. března 2020.

▪ Vláda ČR dne 16. března 2020 rozhodla o přijetí krizového opatření: zákaz prodeje ubytovacích služeb.

 

Přečíst »25.3.2020

Mobilní rozhlas pro krizové situace

Vážení spoluobčané,

město Loket využilo nabídku na službu Mobilní rozhlas pro komunikaci v krizových situacích. Služba je pro občany zdarma a slouží k rozesílání aktuálních důležitých informací a sdělení při řešení krizové situace (například pandemie, požáry, zemětřesení, extrémní výkyvy počasí). Informace jsou rozesílány formou zpráv a to buď přes aplikaci pro chytré telefony a tablety, nebo formou e-mailů. V případě, že nemáte ani jednu z těchto variant, je možné rozesílat informační zprávy formou SMS nebo hlasových zpráv.

 • SMS jsou určeny JEN pro seniory a občany, kteří nevlastní a nepoužívají „chytré telefony“.
 • Hlasové zprávy jsou určeny POUZE pro silně slabozraké a nevidomé.

Do Mobilního rozhlasu se můžete zaregistrovat několika způsoby:

 1. Přes mobilní aplikaci pro android - zdarma ke stažení zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neogenia.zlepseme_cesko
 2. přes mobilní aplikaci pro apple - zdarma ke stažení zde: https://apps.apple.com/us/app/mobilni-rozhlas/id1378883073?l=cs&ls=1
 3. Přes webové stránky: https://muj.mobilnirozhlas.cz/

Postup při registraci na webu:

 1. Vytvořte registraci (zelené tlačítko „Registrovat) – obr. 1
 2. Z nabídky vyberte své město, tedy Loket (okres Sokolov) – obr. 2
 3. Vyplňte povinné informace:– Vyberte ulici, kde bydlíte, viz. obr.  3, z oddílu „Jaké informace vás zajímají“ -zaškrtněte POUZE „Krizové informace“
 4. Uveďte mail (není povinný) a telefonní číslo (je povinné) – obr. 4
 5. Ověřte své telefonní číslo obr. 5 – na mobil vám přijde SMS s kódem, ten zadejte a potvrďte
 6.  Donastavte si případně další profilové informace.

 

PROSÍME, POMOZTE S REGISTRACÍ VAŠIM RODIČŮM ČI STARŠÍM SOUSEDŮM, DÍKY VÁM SE I ONI DOSTANOU RYCHLE K DŮLEŽITÝM INFORMACÍM, KTERÉ JIM MOHOU POMOCI V KRIZOVÝCH SITUACÍCH.

Tuto službu zavádíme nově, a proto prosíme o trpělivost, věříme, že se co nejdříve stane užitečným informačním kanálem mezi městem a vámi, občany.

Mobilní rozhlas pro krizové situace
Mobilní rozhlas pro krizové situace
Mobilní rozhlas pro krizové situace
Mobilní rozhlas pro krizové situace
Mobilní rozhlas pro krizové situace
24.3.2020

Důležité -pacienti MUDR. Čirče (dosud nepřeregistrovaní)

Prosíme všechny dosud nezaregistrované pacienty MUDr. Čirče o přeregistraci. MUDr. Čirč bude dlouhodobě nepřítomen a poté ukončí činnost a nebude moc zajistit potřebnou péči.

Přečíst »23.3.2020

Pandemie coronaviru citelně zasáhne do kulturního života ve městě

Organizace města, spolky i další jednotliví organizátoři akcí v minulých měsících pečlivě připravovali kulturní program v Lokti na jaro 2020. Bohužel vzhledem k nařízením vlády v souvislosti s šířením coronaviru je nutné připravené kulturní akce buď přesunout, je-li kam, nebo je pro letošní rok zrušit.  O některých akcích připravovaných na květen budou organizátoři jednat v průběhu dubna podle vývoje situace. Přinášíme touto cestou alespoň základní přehled změn:

Akce v Městské knihovně Loket – plánované akce na duben 2020 jsou zrušeny nebo přesunuty (o změnách termínů budete informováni, sledujte prosím webové stránky a FB knihovny), podle vývoje situace budou upravovány případně i termíny akcí v květnu.

Akce spolku Loketský dráček, z.s. – 11.4. Benefice pro Loketského dráčka – zrušeno, Hra o poklad – přesunuta na 13.9., 17.5. Pohádkový les – akce bude přesunuta, termín bude stanoven dle vývoje situace.

Akce Agentury Vlny – 25.4. Dakar live Loket 2020 v amfiteátru (ve spolupráci s TS Loket) – zrušeno, 30.5. Dětský den s Karlovarským krajem - zrušeno, večerní koncert, který měl být součástí této akce, by měl být v náhradním termínu na začátku července (o přesném datu budeme informovat).

 

Akce města Loket – 4.4. Čištění řeky Ohře – akce bude přesunuta, jednáme o termínu v září 2020. 30.4. – Pálení čarodějnic (ve spolupráci se ZŠ Loket) – zrušeno, 9.5. MUZMUZ (Muzejní a muzikantská noc) – akce bude přesunuta, jednáme o termínu v září 2020, o podrobnostech budeme informovat na webu města. 13.6. Děti baví Loket (ve spolupráci se ZŠ) – akce pro rok 2020 zrušena, bude se konat až v roce 2021. Důvodem je nutná příprava vystoupení dětí, kterou nelze v důsledku uzavření škol realizovat.

Akce hradu Loket – všechny dubnové akce jsou zrušeny, květnové akce budou realizovány podle vývoje situace. Sledujte webové stránky hradu a události na FB.

Akce spolku 456, o.s. – Galerie na hradbách – 9.5. vernisáž tvorby Galiny Miklínové a doprovodný program – akce bude přesunutá na podzimní termín, o kterém budete informováni.

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že až stav nouze v ČR pomine, sejdeme se opět ve zdraví na některé z kulturních akcí našeho města.

Přečíst »21.3.2020
Výstava Loketští rodáci

Výstava Loketští rodáci

15.10.2019 - 30.5.2020, Radnice Loket

VÝSTAVA: Kacířův kancionál: kniha 21. století

VÝSTAVA: Kacířův kancionál: kniha 21. století

11.3.2020 - 14.6.2020, atrium Městské knihovny Loket

ZRUŠENO/Depeche mode revival

ZRUŠENO/Depeche mode revival

10.4.2020  od 20:00 do 23:30, Hrad Loket

ZRUŠENO/The.Switch / End of Scream

ZRUŠENO/The.Switch / End of Scream

17.4.2020  od 20:00 do 23:30, Hrad Loket

BUDE PŘESUNUTO NA TERMÍN V ZÁŘÍ/Muzejní a muzikantská noc 2020

9.5.2020 - 10.5.2020  od 17:00 do 01:00, Loket

Mucha

Mucha

15.5.2020  od 20:00 do 23:30, Hrad Loket

 • <
 • Duben 2020
 • >
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj