Město Loket

Archeologické výzkumy Karlovarského kraje v roce 2019 - již proběhla

termín:20.2.2020  od 17:00 do 19:00
místo:atrium Městské knihovny Loket
pořádá:Městská knihovna Loket a Národní památkový ústav, o.ú.p. Loket
typ akce:Přednáška
Archeologické výzkumy Karlovarského kraje v roce 2019

Archeologové z Karlovarského kraje představí všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti své nejnovější a nejzajímavější objevy uplynulého roku. Budou hovořit zástupci krajských muzeí v Chebu a Karlových Varů, památkového ústavu v Lokti i zástupci veřejně prospěšných společností ZIP, o.p.s. nebo Archeo Sever, o.p.s. Všechny příspěvky budou doprovázet bohaté obrazové prezentace. Vstup zdarma!

 

PROGRAM:

 

17:00 Aleš Káčerik, ArcheoSever, o.p.s.:

Archeologicko-environmentální sonda

na Dolním jezu v Lokti

 

17:20 Martina Bradová, Radek Široký,

Západočeský institut pro ochranu

památek, o.p.s.:

Zaniklý rybník v Drmoulu

 

17:40 Michal Beránek a Markéta Janáková,

Muzeum Cheb, p.o. :

Archeologie v městské památkové

rezervaci Cheb – výzkumy Muzea Cheb

v roce 2019

 

18:00–18:10 přestávka

 

18:10 Filip Prekop:

Objevy z Doupovska, Velichova a Bečova

n. Teplou – střípky z nejvýznamnějších

výzkumů Památkového ústavu, ú.o.p.

v Lokti za rok 2019

 

18:30 Jan Tajer:

Archeologické výzkumy Muzea

Karlovy Vary v roce 2019

 

18:40 Jiří Klsák:

Archeologický výzkum nástupního plató

kostela sv. Maří Magdalény v K. Varech

 

19:00 závěrečné shrnutí

diskuse

 

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj