Městský úřad Loket| Technické služby| Loketské městské lesy| Hrad Loket| KD Dvorana| Základní škola| Mateřská škola| Městská knihovna
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Hrad Loket
Město Loket
Město Loket
 


 

Komise pro partnerská města Loket a Illertissen

 

Zavedení mobilního rozhlasu

Kompostéry pro občany

Kompostéry pro občany

Město Loket má možnost využít dotaci z Operačního programu životního prostředí 2021- 2027 k pořízení kompostérů.

Cílem programu je předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Kompostéry budou sloužit ke kompostování biologicky rozložitelných materiálů rostlinného původu, např. posečené trávy. Občan města Lokte musí mít kompostér umístěn na svém pozemku, příp. na cizím pozemku se souhlasem vlastníka pozemku. Musí ho používat výhradně ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a zahrad dle zásad správného kompostování, po celou dobu udržitelnosti projektu. Kompostér nesmí přenechat jiné osobě a nesmí jej používat k podnikatelské činnosti. Vzniklý kompost nesmí být využíván ke komerčním účelům.

Pokud máte o kompostér zájem kontaktujte prosím Městský úřad Loket, odbor výstavby, p. Naděžda Doischerová, email n.doischerova@loket.cz, telefon 352 359 726, nejpozději do 31. ledna 2023.

Přečíst »21.12.2022

Jak na tablet a chytrý telefon - seminář pro seniory ve Městské knihovně Loket

Jak na tablet a chytrý telefon - seminář pro seniory ve Městské knihovně Loket

Vážení přátelé, je nám líto, ale jsme nuceni pro malý zájem seminář zrušit. Děkujeme všem, kdo jste se přihlásili, o dalších akcích tohoto typu vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení, Vaše Městská knihovna Loket

 

Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme, jak správně ovládat tablet nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu. Nezisková organizace Moudrá Sovička z.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Loket pořádá ve čtvrtek 8. 12. od 14:30 do 18:30 seminář pro 12 – 15 účastníků, hlaste se na telefonním čísle 352 684 229, emailu knihovna@mkloket.cz nebo osobně ve Městské knihovně Loket u pultu. Na seminář s sebou přineste svůj (dostatečně nabitý) tablet nebo chytrý telefon.

Přečíst »21.11.2022

Změna dopravního značení a provozu

Změna dopravního značení a provozu

Vážení spoluobčane, od 27. 10. bude změna dopravního značení  z důvodu výstavby dopravního terminálu . Dočasná objízdná trasa na Sokolov a Horní Slavkov povede přes bývalou autobusovou zastávku, kde můžete následně odbočit na náměstí viz příloha. Autobusová zastávka směr Sokolov bude na konci parkoviště u benzínové pumpy, zastávka směr Horní Slavkov a Karlovy Vary bude na parkovišti Pod Robičem.

Přečíst »26.10.2022

Loketské umělkyně vystaví obrazy náhodných míst v Lokti

Loketské umělkyně vystaví obrazy náhodných míst v Lokti

V sobotu 22. 10. 2022 od 17:00 otevře Městská knihovna Loket vernisáží výstavu uměleckého seskupení padede* - které tvoří Denisa Prágerová a Pavla Staňková.

 

1) Proč zrovna náhodná místa Lokte?

Když se řekne Loket, každý si vybaví hrad. Turisté se fotí na mostě s majestátní historickou stavbou za zády. Umělci ho ztvárňují z různých úhlů, v rozličné roční období, ale stále je to víceméně to samé dokola. My, kteří tu bydlíme, si ale všímáme jiných míst. Máme tu spoustu krásných zákoutí a Loket může nabídnout více než jen tuhle dominantu. A přesně ty vám chceme ukázat. Náhodná místa proto, že jsme je takříkajíc “posbírali” různě po Lokti a okolí, když v nás zrovna zanechali nějaký dojem. Nejdříve nebylo cílem z nich udělat výstavu, ale nakonec tu přece je :)

 

2) Co pro vás Loket znamená?

P: Pro mě je Loket po dlouhé době místo, kde se cítím doma. Narodila jsem se v Karlových Varech a vyrostla tam, ale Loket mě vždy přitahoval pro své kouzlo a úžasnou okolní přírodu. Znamená pro mě tedy hodně, je to místo kde chci žít, protože tu máme rozlehlé lesy, nádherná panoramata, zajímavé kulturní akce, úžasné lidi a unikátní genius loci.

D: Pro mě je Loket moje malé Irsko. Místo s krásnou a zadumanou krajinou, která je pro mě nekonečnou inspirací pro tvorbu.

 

3) Co děláte "v civilu"?

P: Vystudovaly jsme obě grafický design na Střední uměleckoprůmyslové škole v Karlových Varech. Denisa také Vyšší odbornou školu grafickou v Praze, se zaměřením na knižní grafiku. Potkaly jsme se ale až v grafickém studiu, ve kterém jsme spolu pracovaly. Ale protože nic netrvá věčně, rozhodly jsme se zúročit své zkušenosti nasbírané z praxe a vrhli jsme se na volnou nohu. V současnosti se zabývám grafickým designem, tvorbou webových stránek. Denisa grafickým designem, signmakingem a ilustracemi.

 

4) Kromě své práce vedete i výtvarné kurzy...

P: Ve volném čase se věnujeme výtvarné činnosti a jako kreativní uskupení padede* jsme začaly s iniciativou DRINK & DRAW — kolektivní volná kresba. Celé to vzniklo proto, že nám tu chyběla událost neformálního charakteru pro setkávání lidí se zálibou v kresbě a malbě. Chtěly jsme také poznat další podobně smýšlející a tvořivé lidi. Já osobně mám vždy problém najít si mezi denními povinnostmi na malbu čas a proto je pro mě tahle aktivita i obrovským osobním přínosem pro podporu tvoření. Nově bude letos na zkoušku i první DRINK & DRAW v Ostrově (25. 11.) v Galerii Podhoubí. Srdečně vás proto všechny zveme.

 

5) Na co se můžeme těšit na vernisáži výstavy?

Na vernisáži se kromě našich obrazů, můžete také těšit na bubeníka Boba. Ten si speciálně pro tuto příležitost přichystal překvapení, které dovezl až z Kalifornie, odkud pochází. Jeho hudebního vystoupení se samy nemůžeme dočkat.

 

Rozhovor pořídil Vladimír Kalný.

Přečíst »20.10.2022

Finanční podpora místním projektům

Finanční podpora místním projektům

BMW Group, jakožto společensky odpovědná firma, přistupuje aktivně k řešení společenských výzev ve všech regionech a místech, kde podniká. Naše závazky se zaměřují především na propojování různých kultur, kvalitní vzdělávání dětí a dospívajících – zejména v oborech souvisejících s vědou, technikou, strojírenstvím a matematikou, bezpečností silničního provozu a zodpovědného využívání zdrojů.

 

Věříme, že právě v těchto oblastech jsme schopni pomocí našich zkušeností dosáhnout maximálně pozitivního efektu pro společnost, v níž žijeme.

 Tým projektu BMW Group Vývojového centra ČR věří ve stejné hodnoty a chce je aplikovat ve zdejším prostředí. Naše aktivity by proto měly směřovat ke společnému přínosu Vám, našim sousedům, lidem, kteří žijí v blízkosti budoucího Vývojového centra.

Naším záměrem je proto podporovat projekty, které budou řešit lokální výzvy, podporovat místní obyvatele nebo zlepšovat životní prostředí. Každý rok jsme připraveni věnovat dohromady 20.000 EUR projektům, které budou řešit níže popsaná témata v okruhu do 30 km od BMW Group Vývojového centra ČR.

V minulém roce se tak podařilo podpořit následující projekty: vybavení technické laboratoře střední školy, vybavení knihovny základní školy, publikace o významném rodákovi karlovarského kraje, či likvidace černé skládky.

 

Podporované oblasti:

Vzdělávání dětí/dospívajících

Udržitelná mobilita

Životní prostředí

 

Pokud máte nápad, či napsaný projekt, který se týká jedné z těchto tří oblastí, kontaktujte nás prosím na emailu: info.sokolov@bmwgroup.com. Podpora může být poskytnuta pouze obcím, neziskovým organizacím či registrovaným spolkům.

 

Požadované informace:

Název obce, organizace, či spolku a kontaktní osoba

Řešené téma

Název projektu

Popis projektu

Výše požadované podpory (max. 10.000 €)

 

Přihlášku s požadovanými informacemi zašlete, prosím, nejpozději do 31. října 2022.

Projekty budou vybírány odbornou komisí složenou ze dvou zástupců BMW a dvou zástupců kraje.

Podpora bude následně proplacena na základě podepsané smlouvy mezi žadatelem a společností BMW Mobility Development Center s.r.o..

Přečíst »4.10.2022

Změna jízdního řádu linky 421304 Karlovy Vary - Loket - Sokolov - Františkovy Lázně

Změna jízdního řádu linky 421304 Karlovy Vary - Loket - Sokolov - Františkovy Lázně

Vážení cestující,
reagujeme na značné omezení provozu konkurenční společností v úseku mezi Karlovými Vary, Loktem a Sokolovem a od pondělí 12. září v tomto úseku posilujeme spojení. V pracovní dny vyjedou nové spoje v 9:00, 11:30 a 17:45 hodin z Karlových Varů přes Loket do Sokolova, v 13:00 a 16:25 hodin z Karlových Varů do Sokolova, v 9:50 a 13:35 hodin ze Sokolova přes Loket do Karlových Varů a v 12:20, 16:15 a 18:30 ze Sokolova do Karlových Varů. Vzhledem ke zrušení spoje v 6:55 hodin z Karlových Varů přes Loket do Sokolova, který vozil děti a mladistvé do škol, posouváme spoj v 7:20 hodin z Karlových Varů na 7:00 a zároveň měníme jeho trasu přes Loket. Zároveň upozorňujeme, že i u několika stávajících spojů dochází k drobnému časovému posunu z důvodu lepšího proložení jednotlivých spojů.


Další změnou je omezení spojení do Františkových Lázní, které je k našemu velkému zklamání využíváno jen velmi sporadicky. Do Františkových Lázní pojedeme letos už jen 28. října, následně pak až 6. května 2023.

Nový jízdní řád najdete na našich internetových stránkách
www.karlovarskadopravni.cz.

Přečíst »14.9.2022

Výstavba nového dopravního terminálu

Výstavba nového dopravního terminálu

Vážení spoluobčané,

příští týden 19. 9. 2022 bude zahájena výstavba dopravního terminálu, která potrvá cca 42 týdnů. V rámci stavby dojde k vybudování 50 parkovacích míst, nové objízdné komunikace, budovy dopravního terminálu, nových chodníků kolem parkoviště u benzinové pumpy a samotné benzinové pumpy, k vysázení veřejné zeleně (kácení cca 15 kusů dřevin a výsadbě 25 nových stromů) a k dalším úpravám. Behěm stavby bude vždy umožněn průjezd „křižovatkou u benziny“, a to jak směrem na Sokolov, tak na Horní Slavkov. Bude též umožněn vjezd na náměstí i na benzinovou pumpu. 

Na začátku stavby také dojde k odstranění autobusových zastávek, ale v místě budou označena autobusová stání linkových autobusů, které budou stále tímto místem projíždět i zde zastavovat.

Samozřejmě, že během stavby budou různá omezení, která ovlivní pohyb ve „staveništi“, ale jak je uvedeno výše, pohyb zde bude stále možný. Je však třeba dodržovat pokyny stavebníka a dopravní značení, která se budou v průběhu stavby průběžně měnit dle toho,  jak bude stavba pokračovat.

O změnách v průběhu stavby, které budou mít vliv na automobilovou dopravu i pěší, Vás budeme průběžně informovat.

Pevně věřím tomu, že konečný výsledek prospěje dopravní situaci na našem náměstí a vznikne nový důstojný vstup do centra města.

Předem děkuji za trpělivost v průběhu stavby.

Petr Adamec, starosta města

Přečíst »14.9.2022
VÝSTAVA --- Mariany ilustrace & knihy

VÝSTAVA --- Mariany ilustrace & knihy

28.1.2023 - 19.3.2023, atrium Městské knihovny Loket

Loketský zvon

Loketský zvon

5.2.2023  od 17:00, Galerie Café

Loketský zvon

Loketský zvon

9.2.2023  od 18:00, atrium Městské knihovny Loket

FLERET akusticky + JINDRA KEJAK

FLERET akusticky + JINDRA KEJAK

11.2.2023  od 20:00 do 22:00, Kulturní dům Dvorana

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH l Sv. Valentýn

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH l Sv. Valentýn

14.2.2023  od 19:00 do 22:00, Kulturní dům Dvorana

Jazzový podvečer s Glennem Millerem

16.2.2023  od 18:00, atrium Městské knihovny Loket

Loketský masopust

Loketský masopust

18.2.2023  od 14:00 do 17:00, Město Loket

Archeologické výzkumy 2022

21.2.2023  od 17:00 do 20:00, atrium Městské knihovny Loket

  • <
  • Únor 2023
  • >
  • Po
  • Út
  • St
  • Čt
  • So
  • Ne
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj