Městský úřad Loket| Technické služby| Loketské městské lesy| Hrad Loket| KD Dvorana| Základní škola| Mateřská škola| Městská knihovna
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Hrad Loket
Město Loket
Město Loket
 


 

Komise pro partnerská města Loket a Illertissen

 

Zavedení mobilního rozhlasu

Čištění řeky Ohře

Čištění řeky Ohře

I letos se budou čistit břehy podél řeky Ohře. Přijďte všichni, kteří máte chuť udělat něco pro životní prostředí a tím pádem i sami pro sebe.

Současně se budou uklízet dva úseky: 

ÚSEK I. - od bývalého kostela sv. Jana Křtitele do kempu (pořadatel Město Loket)

Sraz v sobotu 15. 04. 2023 v 10 hod. před radnicí MÚ Loket. Pro bližší informace sledujte web města Loket a FB Město Loket oficiální profil

ÚSEK II. - Sportovní ulice až k "Loděnici" (pořadatel Petr Adamec a Piráti Loket)

Sraz v sobotu 15. 04. 2023 v 10 hod v amfiteátru. 

 

Pro všechny účastníky budou zajištěny ochranné pomůcky a pytle a drobná svačina. 

Na závěr si opečeme špekáčky v přírodním divadle. 

 

Předem děkujeme všem, kterým není čistota řeky a jeho okolí lhostejná. Akce Čistění řeky Ohře je uskutečňována pod záštitou MAS Sokolovsko.

Přečíst »23.3.2023

Vyjádření vedení města Loket k „Nálezu Ústavního soudu“ ohledně Obecně závazné vyhlášky města Lokte

Vyjádření vedení města Loket k „Nálezu Ústavního soudu“ ohledně Obecně závazné vyhlášky města Lokte

ÚS zrušil čl.3 odst. 1. písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket, o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností. Konkrétně se jedná o:

Čl. 3 Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší (1) Na území města Loket se počátek doby nočního klidu posouvá z 22:00 hodin na 23:00 hodin v době konání akcí:

a) Loketského kulturního léta v období od 1. 5. do 30. 9. každého roku,

 b) Ples města Loket Pálení čarodějnic Vinobraní Muzikantská noc.

 

Vedení města „Nález ÚS“ respektuje a navrhne zastupitelstvu na jeho nejbližším jednání úpravu OZV tak, aby byl zajištěn bezproblémový průběh Loketského kulturního léta v amfiteátru v tomto roce při splnění podmínek stanovených „Nálezem ÚS“.

Přečíst »22.3.2023

SVOZ OBJEMNÝCH ODPADŮ

SVOZ OBJEMNÝCH ODPADŮ

 

SVOZ OBJEMNÝCH ODPADŮ

Pro obyvatele sídlišť Sportovní a Mírová

budou kontejnery přistaveny v pátek 14. dubna a odvezeny v sobotu 15. dubna 2023 po 15 hodině:

v ulici Sportovní na parkovišti u kotelny a na komunikaci u autobusové zastávky (u pečovateláku) a v ulici Mírové u prodejny potravin.   

Pro ostatní obyvatele Lokte (mimo sídliště Sportovní a Mírová) bude svoz objemných odpadů proveden v sobotu 15. dubna 2023 z ‚hromádek‘ u sběrných nádob (popelnic).

Každá fyzická osoba, která platí za odvoz odpadu městu Loket, může dne 15. dubna 2023 do 9:00 hodin u svého svozového místa (u nádoby na směsný komunální odpad - popelnice) odložit objemný odpad (starý nábytek, matrace, hadry, linoleum, koberce, atd.). Svozové vozy ze stanovišť objemný odpad odvezou. Prosíme o dodržení výše uvedené „svozové hodiny“. Hromádky, které budou vytvořeny po deváté hodině, nebudou likvidovány.

Do kontejnerů a na ‚hromádky‘ neodkládejte: kovový odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad (zářivky, galvanické články, odpadní oleje, léky, plechovky se zbytky barev, lepidla, autobaterie, fotochemikálie, kyseliny), elektroodpad (chladničky, mrazáky, televizory, monitory atd.) a stavební suť. Odložení věcí, které nejsou objemným odpadem, bude považováno za založení černé skládky (nebudou odvezeny) a bude postiženo jako přestupek.

Další termín svozu objemných odpadů je plánován na říjen 2023.

 

SVOZ ELEKTRO ODPADU A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

(pouze pro fyzické osoby) se koná

v sobotu 22. dubna 2023

 

Finské domky - u autobusové zastávky                                                       14:00 - 14:15 hod.

Nádražní ul. - u autobusové zastávky (proti prodejně potravin)               14:20 - 14:35

ČSA ul. - u autobusové zastávky (u č.p. 439)                                               14:40 - 14:55

Sportovní ul. - sídliště u kotelny č.e. 134                                                     15:00 - 15:15

Náměstí T. G. Masaryka - před budovou SPŠ                                              15:20 - 15:35

Revoluční ul. - u č.p. 219 (bývalá restaurace Za vodou)                            15:40 - 15:55

Údolí - u autobusové zastávky                                                                      16:00 - 16:15

Nadlesí - u č.p. 55 (bývalá prodejna)                                                             16:25 - 16:40

Sokolovská ul. - u autobusové zastávky č.p. 565                                       16:50 - 17:05

 

Nebezpečný odpad“ jsou zejména zářivky, galvanické články, odpadní oleje (motorové, převodové, hydraulické), léky, plechovky se zbytky barev, lepidla, autobaterie, fotochemikálie, kyseliny, atd.

Každý občan města Loket, který platí za odvoz odpadu městu Loket, má možnost po předložení platného občanského průkazu, předat svozové společnosti, výše uvedené nebezpečné odpady a pneumatiky (max. 4 ks na osobu).

„Elektroodpadem“ jsou např. chladničky, mrazáky, televizory, monitory, sekačky, pračky, atd. Elektroodpad je možné odevzdávat v průběhu celého roku i ve sběrném dvoře v Revoluční ulici u čp. 580 (dle provozní doby). Drobný elektroodpad (rychlovarné konvice, kulmy, grily, počítače, kalkulačky, mobily apod.) lze odevzdávat v průběhu celého roku do červených kontejnerů umístěných v ulicích Mírová u telefonní budky a v Řeznické ulici - u zadního traktu hotelu Bílý kůň. V radnici za vstupními dveřmi je umístěný E-box na drobný elektroodpad do velikosti 7 x 26 cm (např. mobilní telefony, tranzistorová rádia, fény, kulmy, hračky na dálková ovládání, atd.) na použité baterie - vlastní vhazovací otvor; nepatří sem např. výbojky, zářivky, žárovky. Sběrné boxy na vybité baterie jsou v prodejnách potravin v Nádražní ulici (samoobsluha JIP), v ulici Sportovní (u prodejny potravin).

Městský úřad Loket, odbor výstavby – úsek odpady

Přečíst »13.3.2023

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Mateřská škola Loket, okres Sokolov

 

O z n á m e n í

  Z Á P I S     D O    M Š

 

Zápis dětí do Mateřské školy v Lokti,

 okres Sokolov, pracoviště Sportovní ul. a Tyršovo nám.,

 pro školní rok 2023/2024 se koná

 v MŠ na Tyršově náměstí

 

              ve středu  3. 5. 2023

od 9.00 hod. do 15.00 hod.

 

Zápis se týká dětí, které od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024

dovrší 3 let věku a dětí starších. Podle Školského zákona (§34, odst. 1) je poslední rok před nástupem dítěte do ZŠ předškolní vzdělávání dítěte povinné.

Na zápis je nutné přijít s dítětem, přinést občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte, žádost o přijetí a evidenční list dítěte.

 

Organizace zápisu:

Rodiče si od 1. 4. 2023 mohou v budově MŠ Tyršovo nám. vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ,

evidenční list dítěte v MŠ

 a lístek s časem zápisu, (zamezíme tak dlouhému čekání). Žádost o přijetí a evidenční list dítěte je nutné přinést k zápisu již vyplněné (potvrzené od dětského lékaře).

 

 Jana Koudelková, ředitelka školy

Mateřská škola Loket, okres Sokolov

 

 

Výstava obrazů Jakuba Potěšila

Výstava obrazů Jakuba Potěšila

Galerie Cafe Loket

04.03.2023  - 01.04.2023

Přečíst »21.2.2023

INFORMACE – ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU LOKET

INFORMACE – ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU LOKET

Informujeme, že město Loket má záměr pořídit změnu Územního plánu Loket. Vlastníci nemovitostí ve správním území města Loket (k. ú. Loket, Údolí u Lokte, Nadlesí, Dvory u Lokte), osoby mající trvalý pobyt ve městě Loket, orgány veřejné správy a oprávněný investor, mají možnost uplatnit své návrhy na dílčí změny územního plánu (změnu funkčního využití ploch, změnu regulativů ploch). Podněty lze uplatnit do 31. března 2023 písemně u pořizovatele územního plánu, kterým je odbor výstavby Městského úřadu Loket. Formulář žádosti je umístěn na internetových stránkách Městského úřadu Loket:  http://mu.loket.cz/?section_id=7968, popřípadě jej lze vyzvednout u pořizovatele. Bližší informace lze získat u p. Bc. Milana Hroníčka, tel.: 352 359 729, e-mail: m.hronicek@loket.cz.

 

Městský úřad Loket, odbor výstavby

Přečíst »15.2.2023
VÝSTAVA: Čeští umělečtí knihaři

VÝSTAVA: Čeští umělečtí knihaři

21.3.2023 - 3.5.2023, atrium Městské knihovny Loket

Slam Koryta / Hrabal / Tukan (+ poezie/hudba/stand-up/atakdál)

Slam Koryta / Hrabal / Tukan (+ poezie/hudba/stand-up/atakdál)

13.4.2023  od 18:00, atrium Městské knihovny Loket

Koptská vazba s Janou Trnkovou

Koptská vazba s Janou Trnkovou

16.4.2023  od 14:00 do 17:00, dílna knižní vazby v Městské knihovně

PhDr. Daniel Švec: Za křídly

18.4.2023  od 18:00, atrium Městské knihovny Loket

Rudolf Flaška: Vraždy na západě očima kriminalisty

Rudolf Flaška: Vraždy na západě očima kriminalisty

20.4.2023  od 18:00 do 20:00, atrium Městské knihovny Loket

Dernisáž výstavy Petra Adamce Cokoli mne napadne, už existuje

Dernisáž výstavy Petra Adamce Cokoli mne napadne, už existuje

29.4.2023  od 17:00, Městská knihovna Loket

  • <
  • Březen 2023
  • >
  • Po
  • Út
  • St
  • Čt
  • So
  • Ne
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj