Město Loket

DŮM ČP. 18

Mohutný třípatrový objekt s vysokými štíty v romantizujícím stylu byl navržen v roce 1898 rakouským architektem Gerhardem Reitmayerem pro městskou spořitelnu. Ta zde ale nikdy nesídlila, původní účel připomínají jen iniciály ES (Elbogener Sparkassa) nad vchodem a včela ve štítovém nástavci. V současnosti budova slouží jako školní jídelna.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Barokní pískovcová plastika z roku 1734 byla původně umístěna na středním pilíři Jánského mostu přes řeku Ohři. Při výstavbě nového betonového mostu byla přesunuta k pravé straně vstupu na starý most.

PAMĚTNÍ DESKA THEODORA KÖRNERA

Na skalní stěně pod hradem je od roku 1903 umístěna pamětní deska s bronzovým reliéfem Theodora Körnera (1791–1813) od sochaře Carla Friedricha Echtermeiera. Připomíná pobyt německého básníka v Lokti v roce 1812.

KAPLE PANNY MARIE

Pochází z 1. poloviny 18. století a bývala významnou zastávkou při procesích do poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu sv. Máří. Díky finanční podpoře pana  Kränzleho byla zrekonstruována.

LEYNŮV SLOUP

Na prostranství u schodů na hrad stojí boží muka z roku 1679 zdobená monogramy, znakem soukenického cechu a jménem donátora Andrease Leyna.

SCHWARZENBERSKÁ VYHLÍDKA

Zvaná též Goethův pavilon, byla vybudována v roce 1823 na parkánu jižní městské hradby, patřícímu k zájezdnímu hostinci U Bílého koně. Dřevěná veranda s ozdobným prořezávaným zábradlím byla místem oslavy 74. narozenin německého básníka J. W. Goetha a jeho osudového setkání s mladičkou Ulrikou von Lewetzov. Na verandě můžete posedět například u dobré kávy a kochat se pohledem na okolní stráně, řeku i zástavbu pod hradbami.

ALTÁN – WEYROTHEROVA VYHLÍDKA

Romantický pavilon na výběžku hradní skály byl postaven v roce 1812 v očekávání císařské návštěvy jako součást procházkové trasy pod hradem po břehu Ohře. Byl pojmenován po někdejším krajském hejtmanovi. Jedná se o drobnou stavbu na šestibokém půdorysu krytou jehlancovou střechou. V letní sezoně bývá přístupna veřejnosti.

MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ

Část městských hradeb byla rekonstruována.Komplex hradeb pomáhá k ucelenější představě o podobě města a jeho obranného systému v minulosti.

KAPLE SVATÉ ANNY

Stojí nedaleko základní školy v místech, kde bývala hlavní brána města. Kaple byla postavena jako poděkování sv. Anně za pomoc před vpádem francouzských vojáků, kteří se v roce 1742 pokoušeli dobýt město.

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj