Město Loket

Změna dopravního značení v centru města

Změna dopravního značení v centru města
Vážení spoluobčané, jak jste možná zaregistrovali dochází v současné době v centru města - ulice T. G. Masaryka, Kostelní, Zámecká, Krátká, Pivovarská, Radniční, Řeznická, Hradní, Zahradní a Tyršovo náměstí k instalaci svislého dopravního značení. Toto značení bude jasně vymezovat místa kde lze a kde nelze parkovat a také kde - kdo (držitelé parkovacích karet a ostatní) může parkovat. Toto dopravní značení vychází z několika projednání, která proběhla v minulém a předminulém roce a kde byl ze strany většiny obyvatel historického centra a přilehlých ulic vznesen požadavek na jasné vymezení těchto zón a zamezení vjezdu, případně parkování v určitých částech těm, kteří nemají parkovací karty. Po té co bude dopravní značení nainstalováno, bude do ulic Kostelní, Zámecká, Pivovarská umožněn vjezd a parkování pouze pro držitele parkovacích karet, příp. dopravní obsluhu a zásobování, stejně tak do "spodní" části náměstí od horní kašny po Tyršovo náměstí. Do ulic Radniční, Řeznická a Pivovarská bude umožněn vjezd všem vozidlům, avšak parkování bude možné pouze na vyhrazených místech a to pro držitele parkovacích karet. V této souvislosti dojde ke drobné změně platného nařízení města a parkovací karty budou moci získat i obyvatelé těchto ulic. Plochy, kde lze parkovat budou jasně vymezeny svislým dopravním značením značkou Parkoviště (ip11a) s doplňkovou informací. Návštěvníci města, kteří nejsou vlastníky parkovací karty budou moci parkovat před budovou "průmyslovky", internátu a v úseku od veřejných toalet k mostu. V těchto místech budou moci parkovat i držitelé parkovacích karet. Celý dopravní systém byl připravován ve spolupráci s dopravním projektantem a dopravním inženýrem z dopravní policie. Je možné, že ze začátku bude systém někomu připadat složitý, ale věřím, že je jen otázkou krátkého času a systém přinese zklidnění dopravní situace v centru. Je třeba si uvědomit, že pokud chceme nějakým způsobem regulovat parkování v centru a zároveň umožnit toto obyvatelům města, tak moc jiných funkčních cest než dopravní značení není. Za sebe jsem rád, že dopravní policie netrvala na vodorovném značení na žulové dlažbě a dostačuje značení svislé. Za sebe toto považuji za určitý mezikrok, který bude sloužit do doby, než dojde k předláždění náměstí a tím jasnému vyřešení dopravy v pohybu i klidu.  A také, za určitý kompromis mezi požadavky občanů žijících v historickém centru, podnikatelů, obyvatelům Lokte z ostatních částí a návštěvníků města. Pro ještě přesnější vymezení zón, kde nelze parkovat bude část náměstí vymezena ocelovými sloupky, tak aby nedocházelo k živelnému parkování, například kolem kašen a morového sloupu a bude jasně vymezen výjezd z ulice Radniční na náměstí. Petr Adamec, starosta města
Přečíst »22.11.2021

Pokládka nového povrchu Dvory

Pokládka nového povrchu Dvory

„Dne 12. listopadu 2021 (pátek) v dopoledních hodinách (od 8:00 maximálně do 14:00 hodin) bude za plné uzavírky komunikace probíhat pokládka nového povrchu komunikace Nadlesí - Dvory v rozsahu cca 300 m na p. p. č. 999 k. ú. Nadlesí (od křižovatky v Nadlesí směrem ke hřbitovu). Investorem akce je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.

 

Za stavbu odpovídá Bc. Petr Fiala (KSÚSKK).“

Přečíst »10.11.2021

Přesun termínu Zastupitelstva města

Vážení spoluobčané, tento týden ve čtvrtek 4. 11. 2021 se mělo konat zasedání zastupitelstva města Lokte, kde se měli řešit majetkoprávní a finanční věci související s dvěmi zásadními investičními akcemi na příští rok. Vzhledem k tomu, že projednávané body mají návaznost na jednání s dotčenými subjekty u těchto investic a to konkrétně s 1) Krajskou správou a údržbou silnic u projektu Dopravního terminálu předměstí, kde řešíme spolufinancování s touto organizací 2) společností Sedlecký kaolin a. s. kde řešíme směny pozemků u projektu rekonstrukce Tovární ulice; a jednání s těmito subjekty stále probíhají, dojde k posunutí zasedání zastupitelstvo města na následující týdny, až budou tato jednání uzavřena. O termínu zasedání města vás budeme v zákonném termínu předem informovat. Děkuji za pochopení. Petr Adamec, starosta
Přečíst »2.11.2021

OBĚDY PRO VEŘEJNOST OPĚT I V JÍDELNĚ!

OBĚDY PRO VEŘEJNOST OPĚT I V JÍDELNĚ!
Od 4. října 2021 je možné stravování veřejnosti v prostorách „malé“ jídelny, kde platí stejná pravidla jako při návštěvě restaurace. Každý návštěvník je zodpovědný sám za sebe a je povinen dodržovat protiepidemická opatření. Výdej obědů pro veřejnost je bohužel prozatím možný pouze v čase od 11.00 hodin do 11.30 hodin. Ve vnitřních prostorách provozovny nesmí být více strávníků, než je míst k sezení. Pokud není v jídelně volné místo, vyčkejte, prosím, v prostorách mimo školní jídelnu. Dále zůstává možnost odebírat oběd do jídlonosiče. Děkujeme za pochopení. Za ŠJ Jana Hamplová, vedoucí školní jídelny.
Přečíst »6.10.2021

Upozornění na uzavření lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle

Upozornění na uzavření lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle

OD 01.11.2021 BUDE UZAVŘENA LÁVKA PŘES ŘEKU OHŘI VE STARÉM SEDLE NA CYKLOTRASE č. 2030 S NAPOJENÍM NA NÁRODNÍ CYKLOTRASU č. 6 A TO Z DŮVODU VÝSTAVBY NOVÉ LÁVKY A PŘELOŽKY VODOVODU PRO  OBEC.

Přečíst »6.10.2021

Svatováclavské vinobraní na hradě i náměstí - informace k dopravě a parkování

Letos po roční pauze bude opět tradiční Svatováclavské vinobraní na hradě i na náměstí. Program je zveřejněn v kulturním přehledu akcí.

Upozorňujeme návštěvníky, že je možné do Lokte dojet oba dny pendl autobusem Sokolov - Loket - Karlovy Vary, doporučujeme, vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst v Lokti tuto dopravu využít.

Pokud přijedete autem, žádáme vás, abyste využili PŘEDNOSTNĚ odstavnou plochu P7 na louce u Finských domků, je to ZDARMA a docházková vzdálenost do centra je 15 minut. Kapacita odstavných parkovacích ploch označených P1, P2 a P5 je omezená -  mapa níže: VJEZD DO CENTRA LOKTE BUDE V DOBĚ KONÁNÍ VINOBRANÍ UZAVŘEN !!!

 

Dne 2. 10. 2021 od 8:00 hod. (sobota) do 20:00 hod. 3. 10. 2021 (neděle) NEBUDE UMOŽNĚN PRŮJEZD NÁMĚSTÍM z důvodu konání Svatováclavského vinobraní na náměstí v Lokti. Na náměstí bude povolen vjezd pouze rezidentům. Do Zahradní ulice nebude průjezd z náměstí povolen. Pro výjezd ze spodní části náměstí použijte Řeznickou ulici a poté Zahradní - z náměstí zabočte u Hotelu Bílý kůň (označeno červeně), pro příjezd na náměstí pojedete též Zahradní ulici.

ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ OD 30. 9.  8.00 hod. DO 4. 10. 2021 15:00 hodin.

PROSÍME NEPARKOVAT NA MÍSTECH VYZNAČENÝCH NA MAPCE ZELENĚ - ZÁBOR PLATÍ jak pro obyvatele Lokte, tak i pro podnikatele provozující živnost na náměstí a jejich zaměstnance. Děkujeme za pochopení, Město Loket.

Svatováclavské vinobraní na hradě i náměstí - informace k dopravě a parkování
Svatováclavské vinobraní na hradě i náměstí - informace k dopravě a parkování
Svatováclavské vinobraní na hradě i náměstí - informace k dopravě a parkování
21.9.2021

Týden knihoven v Městské knihovně Loket 5. - 9. 10. 2021

Týden knihoven v Městské knihovně Loket 5. - 9. 10. 2021

Letošní Týden knihoven proběhne v Městské knihovně Loket ve dnech 5. – 9. 10. 2021. Vstup na veškeré akce je zdarma. Těšit se můžete na:

 

5. 10. 10:00         BOOKSTARTOVÝ KLUB VYBARVENÝ

Žlutá jako sluníčko, červená jako jahůdka, zelená jako travička a modrá jako nebíčko, uf… A co tam dát citron, sedřené koleno, okurku a džíny? Otevřený, literární, poetický a hravý klub s Káťou Brindzovou pro rodiče s dětmi 1 – 3 roky.

 

5. 10. 18:00         MAŠATA / LÁBEK / MAZÁČ PODRUHÉ

Pro velký úspěch opakujeme večer literatury a hudby se dvěma spisovateli a jedním kytaristou z Karlovarského kraje. Všichni představí čerstvé knižní i hudební novinky.

 

Antonín Mazáč (1979), žije v Chodově, pracuje v Karlových Varech. Autor detektivních povídkových triptychů Noční tep (2014, Beletris) a Křest ohněm (2015, Beletris), krimi románů Letargie (2017, Plus) a Nezbytná opatření (2020, Talent PRO Art), jakož i hororu Tři kříže (2019, Talent PRO Art). Porotce Ceny Jiřího Marka o nejlepší detektivní knihu roku, v současnosti má na starost literární soutěž Česká lupa (v roce 2021 již 8. ročník). V Městské knihovně Loket představí svou právě vydanou knihu Aristokrat (2021, Cosmopolis), která se stejně jako předešlé román Letargie a Nezbytná opatření odehrává v Karlových Varech.

 

Lábek je básník, grafik a ilustrátor na volné noze, duše stejnojmenného hudebního projektu a pamatovat si jej můžete z loketských koncertů z minulého roku nebo z karlovarského hudebního uskupení Velas Květas.

 

Jan Mašata (1976), karlovarský rodák. Scénárista, textař, divadelník a hudbomilec. Ve své literární tvorbě se pohybuje ve sférách erotických, kriminálně-thrillerových, s oblibou také prolíná příběhy historií a náboženstvím. Rád balancuje na hraně poezie a prózy, tvrdosti i jemné barevnosti života. Často se věnuje sociálním či rodinným tématům. Jeho stylová “nezařaditelnost“ je příznačná. V posledních letech mu v samostatných svazcích vyšly tyto knihy: povídka Tichý příběh mnicha Suopana (2019, Martin Koláček), novela Rebel-Lion (2019, Martin Koláček) a Ženy z La Texu (2021, Petrklíč) a Můj pes Joe a tanec Šamanů (2021, Petrklíč). Ze své nejnovější knihy “Můj pes Joe a tanec šamanů“ nám bude číst v Městské knihovně Loket.

 

6. 10. 18:00         JIŘÍ LINHART: KAMENNÉ KŘÍŽE NA KARLOVARSKU

Když odešel novinář Jiří Linhart "na vejminek", jak říká, nehodil pero do šuplete a začal prohlubovat svou mnohaletou zálibu: zkoumání a fotografování kamenných křížů v blízkém i vzdálenějším okolí. Ve své přednášce se s námi podělí o své znalosti o křížích v Karlovarském kraji.

 

7. 10. 18:00         FILIP KORYTA: LOKET CALLING

Filip Koryta je mistr ČR ve slam poetry. Někdo slam poetry říká soutěž v recitaci básniček, někdo žánr performativní poezie, Filip tomu nijak neříká. Když slamuje, přezdívá se mu Dr. Filipitch. Ať už jde o Filipa Korytu anebo Dr. Filipitche, ten člověk se narodil v Kraslicích a vyrostl v Sokolově. To znamená, že se v dětství a mládí v Lokti pohyboval často (nějakou dobu v něm dokonce zkoušel s jednou ze svých kapel, a to na velmi příjemné půdě). No a teď se do Lokte vrací, aby tam představil dvě své nové knihy: prozaickou prvotinu Falknov Calling a básnickou sbírku Fotogenické problémy. Bude číst z obou, a k tomu přihodí i jiný materiál. Jaký, na to si budete muset počkat. A klidně si připravte dotazy! Filip si totiž rád povídá.

 

9. 10. 17:00       NA HRADEC!

Vernisáž výstavy prací studentů oboru grafické a intermediální tvorby Univerzity Hradec Králové. Úvodní slovo: doc. Jaroslava Severová, ak. mal. Hudební doprovod: Marek Borský (alternative-blues, Chodov). Občerstvení: připravené s péčí a láskou.

Přečíst »30.9.2021
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj