Město Loket

Představení projektu dopravního terminálu Loket - předmostí

Představení projektu  dopravního terminálu Loket - předmostí
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás pozvat na představení projektu  dopravního terminálu Loket - předmostí, které se bude konat dne 9. 2. 2022 od 17:00 v prostorách městské knihovny. Jedná se o největší dopravní projekt, který bude město ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje realizovat a měl by zásadně ovlivnit dopravní situaci v historickém centru. Představení projektu bude přítomen i projektant záměru. Petr Adamec, starosta

Změna jízdního řádu

Změna jízdního řádu
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás informovat o změně jízdního řádu autobusové linky 481620, která jezdí ze zastávky Loket sídliště (Sportovní ulice), přes zastávky Loket, žel. st.; Loket, rozc. Goethe; Loket, Epiag a končí na zastávce Loket u benzínové pumpy. Na základě požadvaku občanů ze Sportovní ulice a to zejména seniorů, došlo k posunutí spoje, který původně vyjížděl ze zastávky Loket, sídliště v 10:10 a zpět je obratem v 10:20, tak že spoj vyjíždí ze zastávky Loket, sídliště nově v 9:00. Cílem bylo, aby mezi oběma spoji byl takový časový interval, aby bylo možné vyřídit na náměstí základní potřeby (nákup, pošta atd.). Větší časový interval není možný, vzhledem k návaznosti dalších spojů na tento spoj a jeho pokračování do dalších obcí. Ranní školní spoj, který vyjíždí ze zastávky Loket, sídliště v 7:35 zůstává nezměněn, stejně jako spoj vyjíždějící ze zastávky Loket v 10:10. Pevně věřím, že i tato změna zlepší dopravní dostupnost. Petr Adamec, starosta

Slovo senátora Miroslava Balatky

Trochu netradiční přání do nového roku

Je za námi další rok, na který ne každý bude v dobrém vzpomínat. Doba covidová výrazně zasáhla do našich životů a citelně ovlivnila mezilidské vztahy. Ztížila a v některých případech dokonce zcela znemožnila setkávání. Lidé k sobě mají dál, a třebaže máme techniku, která nám umí zprostředkovat kontakt, osobní setkání to nahradit nedokáže. Bohužel rok 2021 nebyl jen o odloučení, nemoci, ztrátě blízkých nebo ekonomických problémech. V uplynulém roce totiž pokračovalo další štěpení už tak rozdělené společnosti. Vedle příkopů, které mezi sebou lidé vykopali například kvůli opačným názorům na politiku nebo na řešení migrační krize, postupem času dozrálo další jablko sváru, a to postoj k očkování. Lidé se do sebe tvrdě pouštějí kvůli nošení a nenošení roušek, teď také pro opačný názor na vakcinaci. Říkám si, kam až tohle může vést? Je naše společnost opravdu tak citlivá, že jakýkoli názorový střet z nás pokaždé udělá nesmiřitelné protivníky? Měli bychom se snažit o svých názorech diskutovat. Myslím tím debatu, kdy člověk nejprve poslouchá, co říká ten druhý a teprve pak reaguje. Zároveň respektuje opačný názor.

Taková disciplína se však ze společnosti vytrácí. Místo vzájemného dialogu na sebe lidé útočí, všelijak se očerňují, nálepkují a přitom používají zákeřnost zvanou dezinformace. Někde si přečetli nějakou mylnou informaci, kterou pak bez dalšího ověření pouštějí dál do světa. Ano, to se může stát, že člověk naletí na nějakou fámu. Každý máme právo na omyl. Mnohem horší však je, když dotyčný ví, že se jedná o falešnou zprávu a ostatní klame záměrně.

Proč o tom všem píšu? Protože bych si moc přál, aby ten nový rok byl lepší a abychom do něj nevstoupili špatnou nohou. Když jsem psal o rozdělené společnosti, tak jsem v duchu myslel na to, jaké by to bylo, pokud by ubylo rozepří a názorových válek. Osobně si třeba myslím, že žádná nevraživost mezi generacemi tady není, třebaže se nám to někteří politici snažili namluvit. Mladí se staršími umí vycházet a respektují se. Stejně tak vedle sebe dokáží žít a pracovat očkovaní i ti, co vakcínu odmítají. Je to vždy o lidech, jak se k rozdílům kolem sebe postaví. Naše společnost je rozmanitá, stejně jako naše názory na svět.

Mé přání do nového roku je poněkud odlišné od těch předchozích. Co zůstává, je, že všem přeji štěstí, lásku, radost a pevné zdraví.

Doufejme, že rok 2022 bude lepší.        

Miroslav Balatka, senátor, www.miroslavbalatka.cz

Přečíst »17.12.2021

Oznámení o termínu naháňky v honitbě „Loket“

Oznámení  o termínu naháňky v honitbě  „Loket“

Ve dnech 8-9.12.2021 od 8:00 do 17:00 budou Loketské městské lesy s.r.o. pořádat mysliveckou naháňku v lesích katastru obce Loket, Dvory, Nadlesí a Třídomí. Tento den se nedoporučuje pohyb po honitbě. Omezte prosím vycházky do lesa a jeho okolí. Upozorňujeme na nebezpečí při lovu zvěře, zvýšený pohyb loveckých psů a možnosti střetu s poraněnou zvěří. Na příjezdových cestách do lesa budou osazeny informační tabule s upozorněním o konání myslivecké naháňky.  

Prosím respektujte případné pokyny myslivců, pokud se s nimi někde setkáte, nebojte se zeptat, kam je bezpečné jít, případně zda není vhodnější změnit naplánovanou trasu.

Přečíst »3.12.2021

Změna dopravního značení v centru města

Změna dopravního značení v centru města
Vážení spoluobčané, jak jste možná zaregistrovali dochází v současné době v centru města - ulice T. G. Masaryka, Kostelní, Zámecká, Krátká, Pivovarská, Radniční, Řeznická, Hradní, Zahradní a Tyršovo náměstí k instalaci svislého dopravního značení. Toto značení bude jasně vymezovat místa kde lze a kde nelze parkovat a také kde - kdo (držitelé parkovacích karet a ostatní) může parkovat. Toto dopravní značení vychází z několika projednání, která proběhla v minulém a předminulém roce a kde byl ze strany většiny obyvatel historického centra a přilehlých ulic vznesen požadavek na jasné vymezení těchto zón a zamezení vjezdu, případně parkování v určitých částech těm, kteří nemají parkovací karty. Po té co bude dopravní značení nainstalováno, bude do ulic Kostelní, Zámecká, Pivovarská umožněn vjezd a parkování pouze pro držitele parkovacích karet, příp. dopravní obsluhu a zásobování, stejně tak do "spodní" části náměstí od horní kašny po Tyršovo náměstí. Do ulic Radniční, Řeznická a Pivovarská bude umožněn vjezd všem vozidlům, avšak parkování bude možné pouze na vyhrazených místech a to pro držitele parkovacích karet. V této souvislosti dojde ke drobné změně platného nařízení města a parkovací karty budou moci získat i obyvatelé těchto ulic. Plochy, kde lze parkovat budou jasně vymezeny svislým dopravním značením značkou Parkoviště (ip11a) s doplňkovou informací. Návštěvníci města, kteří nejsou vlastníky parkovací karty budou moci parkovat před budovou "průmyslovky", internátu a v úseku od veřejných toalet k mostu. V těchto místech budou moci parkovat i držitelé parkovacích karet. Celý dopravní systém byl připravován ve spolupráci s dopravním projektantem a dopravním inženýrem z dopravní policie. Je možné, že ze začátku bude systém někomu připadat složitý, ale věřím, že je jen otázkou krátkého času a systém přinese zklidnění dopravní situace v centru. Je třeba si uvědomit, že pokud chceme nějakým způsobem regulovat parkování v centru a zároveň umožnit toto obyvatelům města, tak moc jiných funkčních cest než dopravní značení není. Za sebe jsem rád, že dopravní policie netrvala na vodorovném značení na žulové dlažbě a dostačuje značení svislé. Za sebe toto považuji za určitý mezikrok, který bude sloužit do doby, než dojde k předláždění náměstí a tím jasnému vyřešení dopravy v pohybu i klidu.  A také, za určitý kompromis mezi požadavky občanů žijících v historickém centru, podnikatelů, obyvatelům Lokte z ostatních částí a návštěvníků města. Pro ještě přesnější vymezení zón, kde nelze parkovat bude část náměstí vymezena ocelovými sloupky, tak aby nedocházelo k živelnému parkování, například kolem kašen a morového sloupu a bude jasně vymezen výjezd z ulice Radniční na náměstí. Petr Adamec, starosta města
Přečíst »22.11.2021

Pokládka nového povrchu Dvory

Pokládka nového povrchu Dvory

„Dne 12. listopadu 2021 (pátek) v dopoledních hodinách (od 8:00 maximálně do 14:00 hodin) bude za plné uzavírky komunikace probíhat pokládka nového povrchu komunikace Nadlesí - Dvory v rozsahu cca 300 m na p. p. č. 999 k. ú. Nadlesí (od křižovatky v Nadlesí směrem ke hřbitovu). Investorem akce je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.

 

Za stavbu odpovídá Bc. Petr Fiala (KSÚSKK).“

Přečíst »10.11.2021
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj